Oxford - Avicenna Academie voor LeiderschapJeanette Oosteijen - Avicenna Academie voor Leiderschap

Wie anderen wil inspireren, moet zelf geinspireerd zijn

“De topmodule Leiderschap Practicum vond ik zeer verrijkend. De combinatie van beweging, spel, stem en houding leidde tot onvergetelijke magische momenten”.

Jeannette Oostijen, directeur Faculteit International Business and Communication Hogeschool Zuyd

Lidy Hartemink MHA - Avicenna Academie voor Leiderschap

Great leaders don’t create followers, they create more leaders

“Juist nu is persoonlijk leiderschap van doorslaggevende betekenis: werk aan het innerlijk vertrouwen van je medewerkers, doe een beroep op elkaars kracht.”

Lidy Hartemink MHA, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Almere en topvrouw van het jaar 2007

Sint Willibrordsabdij Doetinchem - AvicennaPaul Veger - Avicenna Academie voor Leiderschap

Act like a man of reflection, reflect like a man of action

“De veilige, prikkelende en verrassende aanpak zet je op een nieuwe manier in je eigen kracht.”

Paul Veger, CEO Decos Technology Group

Maak kennis met Avicenna

Uw persoonlijke leiderschapsvorming. Daar draait het om in onze leergangen. We stellen u in staat de inspirerende inzichten die u bij ons opdoet te verbinden aan uw leiderschapsgedrag. Zodat u ook anderen, binnen uw organisatie, weet te inspireren tot leiderschap.

Elk Avicennaprogramma bestaat uit een unieke mix van inspirerende ontmoetingen met topexperts van gerenommeerde universiteiten en MasterClasses met ervaren practitioners.

Avicenna Academie voor Leiderschap organiseert nationale en internationale (open) leiderschapsleergangen, themadagen, maatwerkprogramma’s voor organisaties en persoonlijke leertrajecten voor individuele (aankomende) bestuurders. Daarnaast is Avicenna Academie voor Leiderschap regiepartner van verenigingen voor toezichthouders/commissarissen.


Uitgelicht


Integriteit in bestuur bij maatschappelijke uitdagingen

Governance colleges – woensdag 12 juni 2019

‘Integriteit in bestuur bij maatschappelijke uitdagingen’. Dat is het thema dat centraal staat in de eerstvolgende Governance Colleges. Deze vinden plaats op woensdag 12 juni 2019.

Het thema ‘integriteit’ raakt vele domeinen binnen het bestuur en kent ook vele hoedanigheden. Met regelmaat komen er kwesties in de openbaarheid. Sommige blijken na onderzoek gegrond en anderen blijken een wassen neus. Van bestuurders en toezichthouders wordt verwacht dat zij leiderschap tonen en inspelen op maatschappelijke noden. Creativiteit en ondernemend gedrag wordt daarbij gestimuleerd, waarbij handelingsruimte noodzakelijk is. Tegelijkertijd is de roep naar kaders groot. Hoe ziet het speelveld qua integriteit eruit waarop het serieuze spel gespeeld wordt en waaraan dient het bestuur zich te houden om (ook) de reputatie positief te houden?

Prof. dr. Zeger van der Wal zal vanuit wetenschappelijk en filosofisch perspectief zijn licht doen schijnen over het onderwerp ‘integriteit’. Vervolgens wordt in het tweede college door dr. Jaap van Ginneken gekeken naar de invloed van macht op gedrag. Frank Seine zal als dagvoorzitter optreden gedurende dit college.

Aanmelden kan hier.

Leadership for Society

Actief bijdragen aan de samenleving

Op 16 mei start een nieuwe editie van de leergang Leadership for Society. Deze leergang, waarin het commitment van deelnemers aan de publieke zaak de kern vormt, biedt deelnemers inspiratie, inzichten en praktische handvatten om hun rol te spelen in het publieke veld. Mr. Rolien van Dijk is moderator van dit programma en vertelt wat de leergang zo uniek maakt.

‘Leiding geven in de publieke sector is onder meer werken met vraagstukken die zeer complex zijn. Zo complex dat individuele burgers of bedrijven daar niet zelf uitkomen. Er is geen makkelijke uitgestippelde route naar een blijvende oplossing, maar je hebt te maken met zeer uiteenlopende belangen in een snel veranderende werkelijkheid. Hoe geef je daar richting aan? Welk kompas kun je gebruiken? Hoe neem je je mensen mee?

Lees hier de volledige ervaring van mr. Rolien van Dijk.