Avicenna Academie voor Leiderschap
Voor leiders die van betekenis willen zijn

Jouw persoonlijke leiderschapsvorming. Daar draait het om in onze leergangen. We helpen je dat persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en stellen je in staat de inspirerende inzichten, gedegen relevante kennis en de impactvolle ervaringen die je bij ons opdoet, te verbinden aan je leiderschapsgedrag. Zodat je bewuste keuzes kunt maken die ertoe doen. En zodat je ook anderen, binnen je organisatie, weet te inspireren tot leiderschap. Zo ontwikkel je de doordachte daadkracht die je nodig hebt voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Elk Avicennaprogramma bestaat uit een unieke mix van inspirerende ontmoetingen met topexperts van gerenommeerde universiteiten en MasterClasses met ervaren practitioners.

Avicenna Academie voor Leiderschap organiseert nationale en internationale (open) leiderschapsleergangen, congressen en lezingen, maatwerkprogramma’s voor organisaties en persoonlijke leertrajecten voor individuele (aankomende) bestuurders. Daarnaast is Avicenna Academie voor Leiderschap regiepartner van verenigingen voor toezichthouders/commissarissen. Al meer dan 10.000 leiders, professionals en toezichthouders/ commissarissen namen deel aan onze vernieuwende programma’s.


Uitgelicht


Leadership for Society – over publieke vraagstukken met uiteenlopende belangen

Leadership for Society brengt leiders bijeen die met elkaar willen leren over publieke vraagstukken van vandaag en morgen. Het programma is uitdagend op verschillende niveaus: intellectueel, persoonlijk en gericht op handelen als leider. We reizen van de Europese hoofdstad Brussel naar de bakermat van de parlementaire democratie in Zwolle en eindigen in hofstad Den Haag. In elke module komen hoofd, hart en handen aan bod in een gevarieerd programma’, aldus moderator mr. Rolien van Dijk over de kracht van dit programma.

Leadership for Society is een 10-daags programma met drie modules, speciaal voor leiders met een sterkte commitment voor de publieke zaak. Actief bijdragen aan de samenleving en omgaan met uiteenlopende belangen in de snel veranderende werkelijkheid vormen de kern van dit uitdagende programma.  Na de eerste en tweede module is een intervisiebijeenkomst opgenomen, waar deelnemers met elkaar, en met Rolien van Dijk, kunnen reflecteren op hun eigen leiderschap en context. Gedurende het programma ontmoeten we onder meer vm. ombudsman prof. Alex Brenninkmeijer, vermaard Europees ‘opinion leader’ prof. Jonathan Holslag, groepsdynamica-expert dr. Marijke Spanjersberg en machtsdeskundige prof. Oscar David.

Op 15 april 2020 start een nieuwe editie van dit programma. 

Module Parijs

De rijkdom van paradoxaal leiderschap

Op dinsdag 10 maart 2020 start de Parijse module van de International Avicenna Course. In deze module staat Leiderschap en inclusie als kernthema centraal. Wat kunnen wij leren van het paradoxale leiderschap in Parijs en hoe kunnen we dit vertalen naar onze eigen samenleving?

Parijs is altijd al een stad van tegenstellingen en sluimerende onrust geweest. Aan de ene kant vormt het Quartier Latin in de bin­nenstad het machtscentrum van het land, waar elitescholen en universiteiten als de Sorbonne de dienst uitmaken. Wie hier studeert heeft het in de Franse samenleving helemaal gemaakt. Dan beschik je over de juiste netwerken en ga je het helemaal maken in de industrie of bij de overheid. Zo was het tenminste altijd.

In de beeldvorming zijn de banlieues, de buitenwijken van Parijs, juist één grote poel van verderf met rebellerende jongeren, brandende autowrakken en vervallen huizenblokken. Toch zijn juist in deze roemruchte buitenwijken van de wereldstad Parijs talrijke bruisende initiatieven ontwikkeld en nieuwe vormen van leiderschap ontstaan.

Tijdens de Parijse module zullen we deze tweedeling onder de loep nemen. In dit boeiende vierdaags programma worden deelnemers in staat gesteld leiders, activisten en experts te ontmoeten uit ‘twee werelden’: een confrontatie met paradoxen (en haar kansen en uitdagingen) die ook in de Nederlandse samenleving spelen. Leerzame ervaringen in een aanpalend Europees land die een nieuw licht werpen op je eigen context. Wat kunnen we van Parijs leren?