Kwaliteitsborging

Meerwaarde leveren in samenwerkingen

Als netwerkorganisatie pur sang kent Avicenna vele samenwerkingspartners. Op vele manieren worden samenwerkingen vormgegeven, afhankelijk van de behoefte van de samenwerkingspartners en onszelf. We denken hierbij altijd vanuit het begrip ‘meerwaarde’. Heeft Avicenna iets toe te voegen aan het geheel, in welke vorm dan ook. We willen dit ook op een zichtbare en herkenbare manier doen, waarbij we zoveel mogelijk transparant en vanuit onze kernwaarden opereren. En misschien juist ook op momenten als het soms even niet loopt. Op een faire manier met elkaar omgaan is hierbij zeker ook van belang. Daarbij rekening houdend met de belangen en posities van de verschillende betrokkenen. Dit met het doel om de ander en onszelf op een passende manier te erkennen in relatie tot ieders bijdrage.

Samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners zijn onder meer: Beroeps- en belangenorganisaties: NVTZ, VTW, VTOI-NVTK, ‘Nederland zorgt voor elkaar’, BdkO, NVZD, Aedes, diverse business schools en universiteiten in het buitenland. Onze vele opdrachtgevers, honderden docenten, trainers en practitioners, locaties en toeleveranciers.

Excellente dienstverlening

Door samen te werken met mensen in organisaties die een hoge standaard naleven, weten we onze dienstverlening op excellent niveau te krijgen en te houden. Dit is continue ons streven bij samenwerkingen.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Avicenna Academie voor Leiderschap bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Avicenna Academie voor Leiderschap voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.