STRATEGIE MASTERCOURSE

Strategisch leiderschap

STRATEGIE MASTERCOURSE

13 november 2024

“Strategisch denken en handelen vanuit verschillende scenario’s. Theorie verbinden aan herkenbare praktijk, met daarin het opstellen van strategische doelen, strategie executie en strategievorming. Vergroot de slagingskans van jouw strategische verandering”.

Strategie geeft richting aan een organisatie of een team. Deze tijd vraagt om herijking en keuzes om als leider nieuw perspectief voor je doelgroep, je organisatie, je medewerkers en jezelf te creëren. Wat is de strategische doelstelling? Als leider speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling en implementatie van de visie, strategie executie en strategische doelen van je organisatie.

Met deze 6-daagse leergang investeer je in de (verdere) ontwikkeling van je strategisch vermogen én in je vaardigheid medewerkers optimaal te betrekken bij de ontwikkeling van jouw organisatie om daarmee de slagingskans ervan te vergroten. Het stimuleert een mindset waardoor je cruciale veranderingen beter waarneemt. Binnen je team of organisatie, maar ook in jezelf en de samenleving. En het programma verbindt vooral de opgedane strategische inzichten aan concreet strategisch plannen en handelen. Verder krijg je handreikingen aangereikt voor hoe je medewerkers optimaal en actief kunt betrekken bij strategische veranderingsprocessen.

Wat vraagt dat van je voorbeeldgedrag? Hoe krijg je je medewerkers mee?

Het programma stimuleert de onderlinge interactie en verbinding tussen deelnemers. Mede om die reden hanteren wij een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers.

Voor de editie met start 18 juni zijn geen deelnameplaatsen meer beschikbaar. 

13 november 2024
  Nederlands

Modules Bekijk programma

 • Module 1: Strategische mindset en uitdagingen
 • Module 2: De executie van strategie

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor ondernemers, directeuren, managers en professionals die (mede) verantwoordelijk zijn voor de organisatie strategie, bezig zijn op het gebied van strategievorming en die hun strategisch inzicht verder willen verdiepen en dit in de praktijk dit willen toepassen.  Ze willen hun persoonlijke groei, op het gebied van (paradoxaal) leiderschap en strategievorming, koppelen aan het strategisch plan, de ontwikkeling en bloei van hun organisatie.


Kosten

€ 5.750,-

Bovengenoemd deelnamebedrag is inclusief kosten voor studiemateriaal, exclusief accommodatiekosten. Btw is niet van toepassing.


Optioneel: verdiepende coaching

Verdiep je leerervaringen en vertaal ze optimaal naar jouw eigen werkcontext met persoonlijke coaching op maat.
€ 1.400,- voor 4 coachsessies. Exclusief accommodatiekosten van € 140,- en btw.
Onze Adviseur Leiderschapsvorming kan je helpen met het maken van je juiste keuze. Meer weten?
Module Antwerpen Strategie - Avicenna Academie voor Leiderschap

Module 1: Strategische mindset en uitdagingen

Antwerpen: 13, 14 en 15 november 2024 (voorovernachting 12 november)

In de internationale stad Antwerpen word je ontvangen door onze ervaren moderator Floris Hurts. Je maakt kennis met elkaar en de stad. Antwerpen kent vanuit strategisch perspectief vele aansprekende dimensies. Enkele daarvan zullen we als metafoor uitdiepen ter inspiratie voor je eigen ontwikkelvragen.

 • Verschillende zienswijzen over strategie, de meerwaarde van strategie, strategievorming, de mindset van een strateeg en strategisch leiderschapsgedrag komen tijdens deze eerste module aan bod. Ook wordt de methode Scenario planning dieper uitgewerkt.
 • Onmisbaar in deze tijd is het thema digital strategy door expert dr. Willem Peter de Ridder. Tijdens de module ervaar je hoe je via digitale mogelijkheden nieuwe business kunt creëren en hoe je als organisatie daarmee een onderscheidende positie kunt verwerven.
 • Daarop volgt de combinatie van innovatie strategie. Hoe ontwikkel je samen met je stakeholders nieuwe mogelijkheden en nieuwe perspectieven?
 • Maar hoe ga je deze relaties aan? Ga je samenwerken of concurreren? Faciliteren of afdwingen? Slagvaardigheid of reflecteren? Hoe moet je als leider met de enorme paradoxen in de werkelijkheid omgaan?

Deze module delen deelnemers tot slot hun strategische opdrachten met elkaar: wat gaan ze met de aangereikte inzichten in hun organisaties doen? En: hoe betrekken ze hun medewerkers bij de organisatieontwikkeling?

Module 2: De executie van strategie

Rotterdam: 29, 30 en 31 januari 2024

De Rotterdamse module vindt plaats op het ss Rotterdam. Qua historie en reputatie een zeer omstreden project, waarbij zelfs wijlen minister Eberhard van der Laan ingegrepen heeft. En juist daarom strategisch enorm leerzaam. In deze module onderzoek je aan de hand van deze casus het thema stakeholder- en reputatiemanagement.

Andere thema’s die aan bod komen:

 • Strategie executie: de visie dat strategie slechts 20% denken is en 80% uitvoering, staat centraal. Het denken en de executie verrijken elkaar vervolgens weer. Een zeer boeiende en werkbare visie, die we samen met strategie executie expert Jacques Pijl onderzoeken.
 • Implementatie strategieën en de daarbij passende leiderschapsstijlen.
 • Duurzaamheid en strategie door Bertus Tulleners. Duurzaamheid raakt rechtstreeks de primaire business en activiteiten. Hoe creëer je aantrekkingskracht juist vanuit duurzaamheid?
 • ‘Community Building’ is vanuit strategisch oogpunt niet meer weg te denken. Voor velen echter een onbewust onbekwaam gebied met vele bedreigingen en kansen. Drs. Birgit Oelkers bespreekt het.
 • Business compositie.

De laatste dag van de module staat in het teken van authentieke zeggingskracht en de impact die je daarmee maakt, die als strategisch leider onmisbaar is. Want hoe krijg je je medewerkers mee? Hoe creëer je draagvlak? In een workshop met presentatietrainer drs. Rick Koster word je gecoacht in je presentatievaardigheden.

In deze leergang ontmoet je vermaarde topdocenten. Uiteraard is het mogelijk dat in een specifieke editie niet alle hieronder genoemde namen aanwezig zijn. Wij zullen altijd zorgen voor gelijkwaardige vervangers en een impactvol programma.

Floris Hurts

specialist in het klantgedreven maken van dienstverlening

dr. Steven de Waal

strategie-expert

drs. Diana Monissen

besturen in een dynamisch veld

dr. Willem Peter de Ridder

digitaal expert

Jacques Pijl

strategie executie expert

drs. Ivo Brughmans

leiderschapexpert

Julika Marijn

actrice, theatermaker, stem- en ademhalingsexpert

drs. Rick Koster

presentatie-deskundige

dr. Monique van Dijen

implementatie strategieën

Loulou Nekkers

senior future strategist

mr. Elfrieke van Galen

toezicht op duurzaamheid

Koos Hogeweg

artistiek adviseur en mede-oprichter Stormkop
Bekijk alle ervaringen

Mocht je in gesprek willen gaan met een oud-deelnemer, dan brengen we je graag in contact met één van onze alumni.

Janneke Maksimovic

Manager Zwembaden, Sport & Bos Amsterdam

“Deelname aan de leergang Strategie Mastercourse heeft mij veel gebracht; eigenlijk te veel om op te noemen. In het kort samengevat: het heeft me veel energie, nieuwe inzichten en interessante nieuwe contacten opgeleverd. Vooral het leren vooruitdenken en hiernaar handelen is voor mij een waardevolle opbrengst die ik nu in mijn dagelijkse praktijk toepas. Ook heeft het meedoen aan deze leergang het verlangen aangewakkerd om mij nog verder te ontwikkelen in mijn leiderschap.”

Bob Pieterson - Avicenna Academie voor Leiderschap

Bob Pieterson

founder Worldmeetings

“Het bijeenbrengen van een groep mensen die jou de ruimte geven om te leren door je kwetsbaar op te stellen tijdens de leergang is een bijzondere ervaring. Het creëren van een dergelijke omgeving kenmerkt Avicenna. En heeft mij als persoon nieuwe inzichten gegeven waarmee mijn onderneming en ikzelf verder kunnen in de komende jaren.”

Toon Kuijs - Avicenna Academie voor Leiderschap

Toon Kuijs

directeur-bestuurder Stichting VierTaal

“De Strategie Mastercourse van Avicenna heeft mij grote stappen verder gebracht in strategisch denken en handelen vanuit scenario’s. De docenten brengen in samenhang de theorie in verband met de voor mij zeer herkenbare praktijk. Ook de samenstelling van de deelnemers uit verschillende organisaties in het maatschappelijk speelveld heeft dit proces zeer ondersteund.”

Het deelnamebedrag voor de Strategie Mastercourse is € 5.750,-. Dit bedrag is inclusief kosten voor studiemateriaal, exclusief accommodatiekosten, Btw is niet van toepassing.

Toelichting accommodatiekosten
Avicenna draagt zorg voor het regelen van de accommodaties waar je tijdens de verschillende modules verblijft. Dit verzorgen wij volledig vanaf het moment van aankomst, tot het moment waarop het programma ten einde is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze deelnemers zich volledig kunnen concentreren op het inhoudelijke programma.

Bij de deelnameprijs voor de Strategie Mastercourse zijn deze accommodatiekosten niet inbegrepen. Naast het deelnamebedrag is daarom ook een voorschotbedrag aan accommodatiekosten opgenomen. Dit bedrag is een inschatting van de kosten die tijdens de module worden gemaakt. Onder accommodatiekosten verstaan we de kosten voor overnachtingen, catering (lunches, diners, snackbreaks etc.) zaalhuur, AV-middelen, taxivervoer etc. Na afloop van het volledige programma verrekenen we het daadwerkelijk gemaakte bedrag aan accommodatiekosten met het reeds betaalde voorschot.

Hoe zorg je ervoor dat jouw persoonlijke leervraag optimaal beantwoord wordt tijdens je deelname? Hoe vertaal je de in de leergang opgedane nieuwe kennis, inspiratie en perspectieven naar jouw (werk)praktijk? En hoe borg je dit alles duurzaam in de hectiek van alle dag?

Sinds kort biedt Avicenna bij al haar leergangen de mogelijkheid om jouw leerervaringen te verdiepen en de vertaling naar jouw eigen werkcontext te optimaliseren en te borgen. Dat doen we met een aantal individuele coachgesprekken, waarmee je jouw deelname op persoonlijke wijze kunt uitbreiden.

Lees er meer over op onze speciale coachingspagina.

Bij onze leergangen maken wij gebruik van een hybride werkvorm: de fysieke bijeenkomsten en modules combineren we met een online leeromgeving. De inhoud van deze online leeromgeving is persoonlijk en afgestemd op jouw leertraject, zowel bij open als incompany programma’s. Je vindt hier alle documenten, opdrachten en (eventuele) online seminars die jij nodig hebt om jouw leertraject succesvol te doorlopen. Met deze omgeving helpen we je om het maximale uit de modules te halen en heb je tevens de mogelijkheid jouw kennis te verdiepen.

Meer weten over deze leeromgeving? Kijk dan hier.

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze leergang? Neem contact op met onze Adviseur Leiderschapsvorming Marjo Jansen. Zij helpt je graag bij het maken van de juiste keuze. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Marjo neemt binnen twee werkdagen contact op.

 • Persoonsgegevens

 • Berichtgegevens