Leiderschap Practicum

Niet wat je zegt, maar hoe je het zegt (tone of voice) en wat je daarbij non-verbaal communiceert (lichaamstaal en gedrag) bepaalt uiteindelijk voor het overgrote deel de impact die je maakt en hoe je toehoorders de ruimte verlaten. Het Leiderschap Practicum raakt je dieper dan het intellectueel weten, daagt je uit om buiten je comfortzone in je leerzone te stappen en je zo het ambacht van authentiek en zichtbaar leiderschap eigen te maken. Onder de bezielende leiding van topacteurs, performers en wetenschappers. Mensen die hebben gedaan wat jij kunt doen: je laten raken zodat je ook anderen kunt raken, jezelf uitdagen om maximale impact te creëren, nieuwe aspecten van jezelf ontdekken om zo dat wat je te doen hebt in de wereld nog beter te kunnen doen: authentiek en met zeggingskracht.

Je onderzoekt op welke manier jouw leiderschapsgedrag van invloed is op jouw zeggingskracht, je presentatievaardigheden en authenticiteit. Je ontdekt verschillende vormen van leiderschap, krijgt presentatie tips en oefent met authentiek zijn en voorbeeldgedrag. Het Leiderschap Practicum is meer dan leren presenteren. Het is jouw unieke leiderschapsstijl ontdekken en verschillende aspecten daarvan flexibel inzetten.


Editie Maastricht, Utrecht en Terschelling

Het Leiderschap Practicum kent drie verschillende edities, allemaal met hun eigen bijzondere kleur, maar met hetzelfde doel: jou voorzien van nieuwe kennis, tools, ervaringen en perspectieven. Om zo jouw palet in non-verbaal én verbaal leiderschap uit te breiden, te versterken en je inzicht te geven in de effecten van jouw eigen stijl. Zodat je de keuzes kunt maken om doordacht én doorvoeld die aspecten in te zetten die jou, de mensen om je heen en jouw organisatie verder helpen.

“Het Leiderschap Practicum vond ik zeer verrijkend. De combinatie van beweging, spel, stem, en houding leidde tot onvergetelijke magische leermomenten.”

Jeanette Oostijen, lid college van bestuur VISTA College

Meer weten of met ons in contact komen?

Weten welk Leiderschap Practicum jou het meest uitdaagt om maximale impact te creëren? In welke editie jouw presentatievaardigheden het beste tot hun recht komen, waar je nieuwe aspecten van jezelf kunt ontdekken en dat wat je te doen hebt in de wereld authentiek en met zeggingskracht te kunnen doen? Vraag een brochure aan of neem contact op met onze senior adviseur leiderschapsvorming. Zij helpt je graag!