Coronabeleid Avicenna

-update maandag 15 november 2021 –

 

Beste lezer,

Leiderschap is in ons perspectief serieus nemen wat er speelt in de wereld én daarbij – vanuit verschillende perspectieven – bewuste keuzes maken. Wij kiezen er bewust voor onze leergangen door te laten gaan. Wij vinden het belangrijk – juist ook in deze tijd – mensen van nieuw inzichten en perspectieven te voorzien, te voeden en verrijken. En dat doen we vanzelfsprekend op goed doordachte en zorgvuldige wijze, passend bij de huidige context en maatregelen. Zo creëren we -ook nu-een voor onze deelnemers en docenten veilige leercontext. Uiteraard houden wij ons net als anderen aan de RIVM richtlijnen en handelen daarnaar.


Doorgang van onze leergangen

Binnen de nu geldende maatregelen kunnen en mogen wij op veilige wijze opleidingen organiseren, conform beleid van de regering en alsmede van de NRTO (de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). De maximale groepsgrootte voor onderwijs is op dit moment 75 personen per ruimte. Onze groepsgrootte (gemiddeld 7-16 personen) valt ruim binnen deze marge.

Voor onze leergangen die plaats vinden op een locatie waar ook horeca aan verbonden is blijft gelden dat er naar je QR-code wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zorgen wij voor locaties waar afstand tot elkaar gehouden kan worden. Het is mogelijk dat bij verplaatsingen gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Zorg dus dat je deze bij de hand hebt.

Waar nodig doen wij aanpassingen in het programma. Dit betreft dan onder meer dinertijden, aangezien de horeca om 20:00 uur moet sluiten. Inhoudelijk zorgen wij uiteraard dat de kwaliteit van onze leergangen hier niet onder lijdt.


Corona maatregelen tijdens de leergangen

Daarnaast hanteren we een eigen corona protocol. Deze heeft de volgende uitgangspunten:

  • Veiligheid deelnemers, docenten en personeel staat te allen tijde voorop.
  • Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor medewerkers, docenten en deelnemers.
  • Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen


Vanzelfsprekend blijft gelden dat we je vragen bij klachten thuis te blijven en in dat geval contact met ons op te nemen. Mocht je nog vragen hebben, aarzel niet contact met ons op te nemen, via 0570-760000 of info@academievoorleiderschap.nl.

Wij wensen je een inspirerende leergang toe!