Coronabeleid Avicenna

-update donderdag 15 april 2021-

 

Beste lezer,

We hopen dat het met jou, je naasten, je team en je organisatie goed gaat in deze bijzondere en roerige tijd. Het coronavirus en de maatregelen daaromtrent hebben een enorme impact op ons allemaal. Die impact is voor iedereen weer anders. Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 april 2021, waarin door het kabinet een openingsplan is gepresenteerd voor de komende periode, zijn er veel vragen rondom het virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang en starts van onze leergangen in het voorjaar van 2021. We begrijpen je vragen en vertellen je graag meer over jouw deelname.

Vanzelfsprekend houden wij ons net als anderen aan de RIVM richtlijnen en houden persconferenties nauwgezet in de gaten en handelen daarnaar. Tegelijkertijd zoeken wij steeds naar mogelijkheden om individuen, teams en organisaties te kunnen blijven ondersteunen in hun persoonlijke, professionele, team- en organisatieontwikkeling.


Doorgang bijeenkomsten

De fysieke ontmoeting, interactie en dynamiek die onze leergangen tot bijzondere ervaringen maakt, kunnen wij niet zomaar vervangen door een online variant. Daar kiezen we dan ook niet voor. Persoonlijke verbinding is één van de belangrijkste elementen in onze programma’s en we zijn van mening dat deze het beste tot haar recht komt in een live ontmoeting. Bekijk hier de data voor 2021.

Zoals gezegd is in de laatste persconferentie van 13 april een openingsplan gepresenteerd door het kabinet. Helaas is het voor opleidingsinstituten nog niet mogelijk om live bijeenkomsten op externe locaties te organiseren en kunnen onze opleidingen daar niet in fysieke vorm plaats vinden. Op interne locaties komen er wel mogelijkheden beschikbaar. Deze zijn wij op dit moment dan ook aan het onderzoeken en wij berichten deelnemers persoonlijk over geplande starts en modules in de periode tot eind mei.

Vanuit de NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is aangegeven dat, als dit openingsplan zoals gepland in uitvoering komt, er zo snel mogelijk weer fysiek les kan worden gegeven op externe locaties. Vanzelfsprekend weten we op dit moment niet zeker of de openingsfasering daadwerkelijk op deze manier plaats gaat hebben en we wachten daarom de eerstvolgende persconferentie. Vooralsnog hopen we dat we daarna volgens de regelgeving weer van start kunnen gaan met onze leergangen met inspirerende en fysieke ontmoetingen.

 


Corona maatregelen tijdens de leergangen

Uiteraard houden we , zodra we weer fysieke bijeenkomsten mogen organiseren, de richtlijnen, adviezen en persconferenties van het RIVM en kabinet nauwlettend in de gaten en passen daar, waar nodig, het programma op aan. Zo kan het voorkomen dat we sessies op een andere (grotere) locatie laten plaats vinden, omdat de 1,5 meter afstand daar beter te waarborgen is. Of omdat we gebonden zijn aan aangepaste reisadviezen die voor verschillende landen gelden. Om die reden hebben de Antwerpse modules van de Leergang Leiderschap door Creatie en de Strategie Mastercourse afgelopen najaar (nog voor de afgekondigde lockdown) plaats gevonden in Den Bosch. Tegelijkertijd hebben, naar volle tevredenheid, modules plaats gevonden van onder meer de Avicenna Leergang, het Leiderschap Practicum editie Utrecht én editie Terschelling. Zowel deelnemers als docenten waren blij met de inspirerende ontmoetingen. Het spreekt voor zich dat we er voortdurend voor zorgen dat het programma met de docenten van hoogwaardige kwaliteit blijft.

We zullen onze deelnemers persoonlijk berichten over de wijzigingen die gelden voor hun specifieke deelname.


Liever op een ander moment deelnemen?

Daarnaast kun je jouw deelname kosteloos verschuiven naar een later moment in het geval je klachten hebt of het coronavirus daar in jouw thuissituatie, werkcontext of samenleving om vraagt. Je kunt je dus gerust inschrijven voor één van onze leergangen. Heb je vragen over wat de laatste berichtgevingen betekenen voor jouw deelname? Of wil je meer weten over onze maatregelen? Neem dan contact met ons op, via 0570-760000 of info@academievoorleiderschap.nl.

 

Nieuw aanbod
Natuurlijk komen er in deze periode ook nieuwe uitdagingen op jou als leider af. Wij zijn -samen met onze topdocenten en moderatoren- bezig om nieuw aanbod te ontwikkelen om je daarin te ondersteunen. Zo ontwikkelen we op dit moment het ‘My Future Lab’, waarin je onder hoogwaardige begeleiding toekomstscenario’s voor jouw bedrijf in kaart brengt tezamen met welk leiderschap dit van jou vraagt. Ook hebben we verschillende van onze topdocenten bereid gevonden een individueel coach/spar/mentor-traject aan te bieden in deze tijd, rondom diverse aspecten van leiderschap. Mogelijkheden vind je onder het tabblad ‘individueel’.

Heb je een vraag/behoefte/uitdaging en wil je met ons sparren? Laat het ons weten. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 0570 – 76 00 00 of via mail. Ondanks alle beperkingen kan er ook veel wel en ontwikkelen we continu nieuwe vormen.


Meaningful Inspiratie Seminars

Om een ieder in deze tijd in ieder geval kosteloos te kunnen inspireren en van nieuwe perspectieven te voorzien, zijn we al snel na de aankondiging van de eerste maatregelen gestart met ‘Meaningful Inspiratie Seminars’. Deze korte en krachtige online seminars zijn bedoeld als bron van inspiratie, kennis en perspectief in deze bijzondere tijd. Deze seminars worden wekelijks aangevuld met nieuwe video’s. Verschillende van onze docenten, moderatoren en relaties leveren daar een bijdrage aan. Wil je ook graag toegang tot de seminars, mail ons even, dan zorgen we dat je een inlogcode ontvangt. Bekijk hier alvast de introductie van dr. Monique Hammink.

Zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor elkaar. En laat het ons weten als we iets voor jou, je team of je organisatie kunnen betekenen. We denken graag met je mee.

 

Monique Hammink & Frank Seine
directie