U bevindt zich hier: Home » Leiderschap bij verandering

Leiderschap bij verandering

Wat vragen veranderingen binnen de organisatie of samenleving van jou als leider?

Iedereen weet en ondervindt dat het type leiderschap zeer bepalend is bij verandering en vernieuwing. Het maakt niet uit of de aanleiding intern of extern is. Hoe jij als leider dit veranderproces inzet en leidt, bepaalt in hoge mate het succes of de ‘failure’ ervan. Jouw leiderschap bij deze verandering doet er dus toe. Het is ook vrijwel altijd een combinatie van inhoud, proces en de mens. Op die assen van verandermanagement heeft Avicenna een uitdagend en aantrekkelijk aanbod ontwikkeld. Een leider biedt structuur en veiligheid, daar waar dat nodig is, en daagt mensen (en zichzelf) ook uit. En beide polen zijn nodig. De één soms meer dan de ander.

Ben jij leidinggevende en zit je momenteel in een verandertraject? Wordt er van jou gevraagd een verandering in de organisatie door te voeren en/of te begeleiden? Wordt er een beroep gedaan op jouw ondernemend en creatief leiderschap? Neem dan contact met ons op over ons aanbod leiderschapsleergangen, incompany mogelijkheden of individuele maatwerk trajecten en ontdek wat Avicenna voor jou kan betekenen.

Opleidingen rondom leiderschap en verandering

De Avicenna ontwikkeltrajecten kenmerken zich doordat ze altijd tegelijkertijd verschillende dimensies raken. Al onze leergangen bestaan uit een unieke mix van relevante, gedegen kennis, impactvolle ervaringen en vernieuwende perspectieven. Als het om strategische vorming gaat, dan bieden we cognitie én verbinden jouw eigen leiderschapsstijl daaraan. Als het om business development gaat, dan koppelen we (jouw) creatieve vermogen aan het ontwikkelen van een innovatieve bedrijfscultuur en als het om het werken aan maatschappelijke opgaven gaat, dan kijken hoe we je van nieuwe perspectieven kunnen voorzien, in gesprek met koplopers in de maatschappij en hun vernieuwende initiatieven. De programma’s op het gebied van Leiderschap Practicum dagen je uit om, als leider, andere aspecten van jezelf te laten zien dan dat je tot nu toe hebt gedaan. Altijd met altijd de focus op doordachte daadkracht en de nodige impact in je context.

Strategie Mastercourse

Met deze 6-daagse leergang investeer je in de (verdere) ontwikkeling van je strategisch vermogen én in je vaardigheid medewerkers optimaal te betrekken bij de ontwikkeling van jouw organisatie om daarmee de slagingskans ervan te vergroten. Het stimuleert een mindset waardoor je cruciale veranderingen beter waarneemt. Binnen je team of organisatie, maar ook in jezelf en de samenleving. En het programma verbindt vooral de opgedane strategische inzichten aan concreet strategisch handelen. Verder krijg je handreikingen aangereikt voor hoe je medewerkers optimaal en actief kunt betrekken bij strategische veranderingsprocessen.

Leiderschap door Creatie

Leiderschap door Creatie is een programma voor ondernemende leiders die uit hun patronen en overtuigingen durven te stappen en anders leren denken en kijken. Die de moed hebben om, samen met anderen, vernieuwingen te realiseren en bezig willen met nieuwe perspectieven en duurzame oplossingen. Een programma voor leiders die betekenisvol willen zijn en middenin de samenleving staan. Je investeert in je creatief en ondernemend vermogen en krijgt inzicht in de vraag hoe je als leider een creatieve en innovatieve organisatiecultuur kunt bouwen, waardoor je organisatie tot bloei komt. Welk voorbeeldgedrag vraagt dat?

Leiderschap Practicum

Niet wat je zegt, maar hoe je het zegt en wat je daarbij non-verbaal communiceert (lichaamstaal en gedrag) bepaalt uiteindelijk voor het overgrote deel de impact die je als leider maakt. Het Leiderschap Practicum daagt je uit om buiten je comfortzone in je leerzone te stappen en je zo het ambacht van inspirerend leiderschap eigen te maken. Onder de bezielende leiding van topacteurs, performers en wetenschappers. Mensen die hebben gedaan wat jij kunt doen: je laten raken zodat je ook anderen kunt raken en inspireren, jezelf uitdagen om maximale impact te creëren, nieuwe aspecten van jezelf ontdekken om zo dat wat je te doen hebt in de wereld nog beter te kunnen doen!

“Deelnemers die ik tijdens mijn sessie in de Avicenna programma’s ontmoet, zijn geïnteresseerde en bevlogen mensen. Zij zijn echt op zoek naar een verruiming van hun eigen perspectief om de verandering aan te gaan, niet naar standaardmethodieken om hun leiderschap vorm te geven. Hoe zij leiding moeten en vooral willen geven, weten ze vaak wel. Het draait in mijn sessie juist om het aanreiken van een nieuw perspectief. In de eerste plaats over omgaan met jezelf, het bij jezelf blijven en je eigen paradoxen en van daaruit naar het omgaan met de spanningsvelden van de verandering in je team, de organisatie of de bredere samenleving. In mijn sessie hoop ik de deelnemers zowel een andere manier van kijken en denken mee te geven als praktische handvatten die ze morgen in hun werk kunnen toepassen.’

drs. Ivo Brughmans, managementconsultant en docent Paradoxaal Leiderschap

Nieuw perspectief voor doordacht daadkrachtig leiderschap

Wij geloven dat de wereld nieuw leiderschap nodig heeft. Leiderschap dat waarde toevoegt aan organisaties en de samenleving. In de publieke sector en het bedrijfsleven. Leiders die vanuit een heldere visie de moed hebben om echt te vernieuwen en te verbinden en effectief leiderschap binnen hun organisatie weten te creëren.

Al 20 jaar leiden we leiders op en voorzien we ze van een nieuw perspectief om doordacht daadkrachtig leiderschap te ontwikkelen. Leiders die nationaal en internationaal het verschil maken voor hun organisatie en de samenleving.