Doelgroepen en thema's

Onze incompany-trajecten geven wij op maat vorm voor verschillende doelgroepen en rond diverse thema’s. Altijd in co-creatie en goed afgestemd op de vraag. Een selectie van mogelijkheden vind je hieronder. Neem gerust contact met ons op om jouw vraag aan  ons voor te leggen, zodat we ook voor jou en jouw organisatie een voorstel op maat kunnen maken.

Bestuurders, Directie, Partners

Vragen die hier onder meer kunnen spelen zijn: hoe kan de onderlinge samenwerking tussen bestuurders of directieteams op een (nog) hoger peil gebracht worden door het maximaal benutten van de onderling verschillende kwaliteiten? Hoe kan de samenhang tussen regiodirecteuren (en het bestuur en de stafdirecteuren op het ‘hoofdkantoor’) geoptimaliseerd worden? Hoe geef ik leiding en hou ik mensen geïnspireerd op afstand?

Ook vragen rondom ondernemerschap en organisatiegroei kunnen hierbij aan bod komen: Hoe kun je veranderingen in de markt kansrijk benutten, intern ondernemerschap en innovatievermogen op een hoger peil brengen? De klantfocus van de organisatie vergroten en de onderlinge samenwerking tussen professionals en de teamspirit stimuleren? De output vergroten en energieverlies voorkomen?

Consultants

Voor consultancybedrijven organiseert Avicenna leiderschapstrajecten waarbij niet het verdiepen van de inhoudelijke expertise, maar de waardencreatie voor en met klanten centraal staat. Ook de volgende vraag komt aan de orde: hoe kunnen we de concurrentiekracht van ons consultancybedrijf vergroten door meer samenwerking tussen de consultants onderling?

Ook  Business Development & Marktpositie zijn belangrijke thema’s voor deze doelgroep: elke dienst (en elk product) heeft een eindige levensduur; business development is voor de vitaliteit van de organisatie van groot belang. Hoe kun je het eigen diensten- en productaanbod afstemmen op de steeds veranderende marktvraag? Welke strategische aanpak vraagt dat? En welke rol speelt innovatie hierin?

High Potentials

Vragen als: hoe kunnen tactisch en operationeel managers op strategisch niveau gaan opereren? Hoe kunnen ze hun leiderschapskwaliteiten vergroten waardoor ze de kwaliteiten van hun medewerkers beter weten te benutten en de organisatie tot bloei brengen?

Ook het thema organisatiebreed leiderschap komt hier veelal aan bod: Bedrijven met veel leiderschap zijn aantoonbaar vitaler en boeken zichtbaar meer resultaat dan bedrijven die door één ‘leider’ worden aangestuurd en waar leiderschap dus schaars is. Hoe kunnen (eind)verantwoordelijken leiderschapsontwikkeling en zelfsturing bij medewerkers stimuleren? Wat vraagt dat van hun voorbeeldfunctie?

‘Avicenna heeft ons door zijn unieke aanpak en eigenheid, significant verder gebracht in leiderschapsbewustzijn en -gedrag.’

Diederik Gosewehr, vm directeur HR Mazars

HR Professionals

Hoe kunnen HR-professionals op een meer strategisch niveau opereren? Zichtbare meerwaarde leveren voor hun interne klanten, gebaseerd op hun eigen vakmanschap? Leiderschap in hun vakgebied tonen?

De topcourse systemisch leiderschap blijkt voor deze doelgroep significante meerwaarde te hebben en veel inzicht te geven in de dynamieken binnen de organisatie waarin de HR-professional zijn/haar rol heeft.

Future Leaders

Speciaal voor jonge, ambitieuze en talentvolle leiders heeft Avicenna een 5-daags leiderschapsprogramma ontwikkeld, waarin de leiders van de toekomst worden meegenomen in de wezenlijke elementen van leiderschap. Ook thema’s als lichaamstaal, stemgebruik, zeggingskracht en inspirerend vermogen komen aan bod. Theatertechnieken helpen deze jonge leiders zich te bekwamen in presentatie-technieken en ‘pieken’ als dat nodig is. Dit programma kan op maat worden gemaakt voor uw organisatie en als incompany worden uitgevoerd.

 

Ziekenhuisbestuur, Medici, Management

Onderlinge samenwerking is een cruciaal thema in complexe organisaties, zoals ziekenhuizen. Avicenna heeft diverse leiderschapsprogramma’s uitgevoerd bij de grootste Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen, waardoor een excellente samenwerking tussen bestuurders en medici, tussen medici onderling en tussen medici/afdelingshoofden en bedrijfsleiders bewerkstelligd wordt. Sinds eind 2018 is er voor medici een speciale Topcourse rondom Medisch Leiderschap ontwikkeld. Enkele van deze trajecten worden uitgevoerd in samenwerking met zusterorganisatie Opleidingsinstituut KMBV, die al jarenlang zorgprofessionals ondersteunt in hun ontwikkeling.