Over Monique van Dijen

Dr. Monique van Dijen is een vooraanstaande professional met 38 jaar ervaring op het gebied van consulting, wetenschap, onderwijs, toezicht en bestuur. Zij heeft brede expertise vanuit haar achtergrond als senior equity partner bij EY en associate professor aan de VU Amsterdam. Monique heeft zelf diverse governance functies bekleed in organisaties zoals het Groene Hart Ziekenhuis (Raad van Toezicht), Capgemini (Vicepresident en Bestuur Capgemini Consulting) en EY (Regional Partner Forum NL, Partner Board Western Europe, Bestuur Sector Health & Life Sciences NL, Global Health Executive).

Haar sterke academische profiel, inclusief haar Masters en PhD aan de universiteiten van Maastricht, Eindhoven en Leiden, gecombineerd met topopleidingen aan gerenommeerde instituten zoals IMD, Ashridge en Insead, onderstreept haar diepgaande kennis en vermogen om complexe vraagstukken aan te pakken en leiders naar succes te begeleiden. Monique van Dijen is sinds 2010 aan Avicenna Academie voor Leiderschap verbonden als trainer, moderator en Senior Executive Coach.

Thema’s en expertises van Monique

De expertise van Monique omvat Governance, Strategy, Innovation, Business Transformation, High Performing Organizations & Teams, Leadership & Change. Zij heeft op deze gebieden diepgaande ervaring op zowel nationaal als internationaal niveau, zowel binnen de overheid/publieke sector als in het bedrijfsleven/de private sector, zowel in een beursgenoteerde als in een particuliere context. Zij weet uit haar consultancy praktijk en vanuit haar eigen bestuurlijke functies binnen de bedrijven waaraan zijzelf verbonden was, hoe dynamisch en veeleisend de wereld van toezichthouders en bestuurders kan zijn.

Monique is een meester in het integreren van empirische (wetenschappelijke) kennis, data, feiten, theoretische concepten en modellen met hands-on praktische ervaringen om thema’s die ongrijpbaar of diffuus lijken, toegankelijk te maken. Zij past state-of-the-art expertise vanuit de relevante vakgebieden en referentiekaders toe op de – soms barre – werkelijkheid en specifieke casuïstiek waar je als toezichthouder/bestuurder/leider mee te maken hebt. En wel ‘to the point’ zodat je gewapend met dieper inzicht, nieuw perspectief en een hogere handelingsbekwaamheid kunt doen wat je te doen staat.

Met een mix van anekdotes, praktijkvoorbeelden, evidence-based kennis, kleine ervaringsoefeningen en een kijkje in de – soms humoristische en confronterende – spiegel, biedt Monique je op inspirerende wijze onverwachte alternatieven, persoonlijke groei en een verbreding van je repertoire als leider.

 

Wat maakt jouw bijdrage voor de Avicenna deelnemers zo bijzonder?

“In de praktijk blijkt de grootste uitdaging van Toezicht en Bestuur ‘m te zitten in het waarmaken van de belofte: ‘’Make it happen”. Leiderschap is in essentie dan ook niets anders dan het samen met mensen realiseren van doelen. Hoe slaag je daarin als bestuurder, commissaris, toezichthouder, topprofessional en/of manager in een, wellicht verpolitiekte, arena met diverse partijen, visies en belangen? Voorkomen dat vermeende belangentegenstellingen ontaarden in conflictueuze of vastgelopen situaties, resultaten boeken, de uitersten van dilemma’s in elkaars verlengde brengen, tot adequate conclusies en besluiten komen bij toenemende onvoorspelbaarheid, interne-en externe druk: de weg naar succes is bepaald geen rechte lijn.”

In welke Avicenna programma’s kom je Monique tegen?

Strategie Mastercourse

Leergang voor Bestuurders

Leergang Transformerend Leiderschap

Leergang voor Toezichthouders & Commissarissen

Ook kun je Monique tegenkomen als docent in incompany leiderschapstrajecten. En als coach bij een individueel leiderschapstraject.

Publicaties van Monique

Monique is auteur van diverse publicaties en werd geïnterviewd voor dagbladen en magazines. Ook verscheen zij in diverse radio- en TV interviews. Je vindt de lijst met publicaties en interviews HIER.