Over drs. Ivo Brughmans

Drs. Ivo Brughmans is filosoof, politicoloog en managementconsultant. Hij werkt vanuit Antwerpen en Utrecht voor organisaties in heel Europa. Het verbinden van tegenpolen loopt als een rode draad door zijn leven en werk: als filosoof bezig met praktische bedrijfskundige problemen, als Belg werkzaam in Nederland en als rationalist vertrouwend op intuïtie.

Als managementconsultant is Ivo gespecialiseerd in het transformeren van dienstverlenende organisaties. Als filosoof is hij is gepassioneerd door het thema van paradoxaal leiderschap: hoe kunnen we ogenschijnlijk tegengestelde waarden en doelen met elkaar verbinden, in onszelf, in organisaties en in de samenleving? Zijn passie is om complexe en taaie vraagstukken vanuit een en/en-perspectief te bekijken, vanuit de diepe overtuiging dat dit perspectief nodig is om te komen tot meer duurzame oplossingen voor de grote uitdagingen van vandaag.

Over dit paradoxale perspectief schreef Ivo Brughmans verschillende boeken en geeft hierover inspiratiesessies, masterclasses, workshops en trainingen. Ivo studeerde Filosofie, Internationale politiek en Bedrijfskunde en is psycho-energetisch master coach. Hij heeft 25 jaar gewerkt voor een internationaal management adviesbureau.

Avicenna Academie voor Leiderschap - drs. Ivo Brughmans

Thema’s en expertises van Ivo

Zoals gezegd loopt het verbinden van verschillende werelden, die soms mijlenver uiteen liggen of regelrecht tegenover elkaar staan, als een rode draad door het leven van Ivo. Niet gek dus dat daar ook zijn expertise ligt: het effectief omgaan met paradoxen.

Ivo Brughmans legt zich toe op het toepassen van de principes van paradoxaal denken en handelen op verschillende domeinen zoals strategieontwikkeling, sturing, organisatie-inrichting, innovatie, (cultuur)verandering, maatschappelijke polarisatie, beleid en openbaar bestuur, diversiteit en veelkantige talentontwikkeling,

Het thema van paradoxen raakte me zo omdat ik altijd al mezelf als een vat vol tegenstellingen heb ervaren. Volgens de ene test ben ik maximaal extravert, volgens de andere test extreem intravert. Een luie workaholic, en levenslustige sombermans, een resultaatgedreven filosoof, een spirituele atheïst…  Daar zou en moest een boek van komen, al was het maar om mezelf beter te begrijpen.’’

In welke Avicenna programma’s kom je Ivo tegen?

Paradoxaal leiderschap in de breedste zin van het woord vormt de basis van de bijdragen die Ivo voor Avicenna verzorgt.

Leergang voor Toezichthouders

Leergang voor Bestuurders

Leiderschap door Creatie

Avicenna Leergang

Strategie Mastercourse

Incompany trajecten

Wat maakt iemand in jouw ogen een goede leider?

“Een goede leider heeft het overzicht en het schakelvermogen om te laveren tussen tegengestelde doelen en waarden, zoals tussen regels en menselijke maat, innovatie en continuïteit, controle en vrijheid. Hij/zij erkent de waarde van beide kanten, vermijdt naar één kant door te schieten, kiest telkens voor een koers die het beste het hogere doel dient en neemt continu zijn omgeving hierin mee.

De kern van goed leiderschap ligt in zelfleiderschap: het begint bij het durven zien en erkennen van de eigen polariteiten, tegenstrijdigheden, schaduwkanten, blinde vlekken en patronen. Een leider die bewust is van al zijn/haar verschillende kanten er daar eigenaarschap voor neemt, zal deze niet zo snel op anderen projecteren.

Een goede leider heeft net zoals iedereen te maken met de ‘kleine’ behoeften van het ego, zoals erkenning, status, macht en zelfbehoud. Dat is op zich prima en ook vaak functioneel voor de rol. Maar deze egobehoeften mogen het hogere doel – een betere organisatie of samenleving – nooit in de weg staan.”

Publicaties van Ivo

Boeken
– 2013: De kunst van het paradoxale leven. Gebruik je tegenpolen als kracht (Lannoo)
– 2016: Paradoxaal leiderschap; Soepel schakelen tussen tegenpolen (Boom)
– 2019: Paradoxaal coachen. Hoe je tegenstellingen tot kracht maakt in het leven, werk en teams (Boom)
– 2023: Paradoxical Leadership. How to Make Complexity an Advantage (University of Toronto Press)

Artikelen
Van bedoeling naar protocol…en weer terug
Met de organisatie op de snowboard
Wendbaar schakelen tussen kaders
Verbinders tussen werelden – deel 1
Verbinders tussen werelden – deel 2

Filmpje
Paradoxaal leiderschap

Test
– Test je eigen paradoxale vaardigheden met de Vragenlijst Paradoxale Vaardigheden