Over Ottolien Boeschoten

Een grote fascinatie voor communicatie en menselijk gedrag bracht Ottolien Boeschoten ruim 35 jaar geleden naar Maastricht om te studeren aan de Toneelacademie. Sindsdien speelde ze in diverse films, televisieprogramma’s en commercials. Zij was 16 jaar lang één van de bekende gezichten in de sketches van Man Bijt Hond. Zij is de helft van het duo de Nachtzusters (VPRO radio) . Ook heeft zij een eigen jeugdtheatergezelschap.

Daarnaast is Ottolien docent. Zij werkt met mensen aan inleving en bewust presenteren. Het uitgangspunt is daarbij altijd de eigen stem en het lichaam van de deelnemer. Door de jaren heen ontwikkelde zij een ontspannen stijl waarin humor en diepgang altijd hand in hand gaan. Haar workshops zijn zowel licht als intens.

Ook is zij coach en trainer bij Making Sense Together, waar zij onder andere werkt met de strenghtfinder van Gallup, waarbij het uitgangspunt is: werken vanuit je talenten.

Avicenna Academie voor Leiderschap - Ottolien Boeschoten - coach

Thema’s en expertises van Ottolien

Ottolien Boeschoten laat mensen stralen in hun performance. Door samen op zoek te gaan naar wat je écht wilt vertellen. De sleutel tot succesvol presenteren is plezier hebben in je performance. Ottolien leert je om te gaan met belemmerende emoties, van angst tot overmoed. Hoe blijf je alert en sta je toch ontspannen voor een groep? Aan de hand van prikkelende opdrachten werken jullie samen aan jouw presentatie. Er is aandacht voor de non-verbale kant van je verhaal, je fysiek. En er is aandacht voor je stem. Hoe klink je? Wat vertel je en hoe vertel je het?

In welke Avicenna programma’s kom je Ottolien tegen?

Leiderschap Practicum Terschelling

Leiderschap Practicum Utrecht

Avicenna Leergang

Met steeds een wisselende bijdrage die is afgestemd op het thema en op de leerwensen van de deelnemers.

Daarnaast levert Ottolien regelmatig een bijdrage aan incompany trajecten en is ze één van onze Meaningful Matters coaches. Heb jij een persoonlijke leervraag op het gebied van inleven, performance of presentatiekracht? Dan is een individueel traject met Ottolien Boeschoten misschien een antwoord.

Vanuit je hart met je voeten op de grond!

‘Ik werk graag met mensen aan inleving en bewust presenteren. Het uitgangspunt is daarbij altijd de eigen stem en het lichaam van de deelnemer. Mijn stijl? Ontspannen, waarbij humor en diepgang altijd hand in hand gaan.

Als jongste uit een gezin van vier was ik me er al vroeg van bewust dat ik met een goed verhaal moest thuiskomen wilden ze echt naar me luisteren. Als ik dan ook nog mensen uit ons dorp nadeed of een zenuwachtige onderwijzer, hingen ze aan mijn lippen. Ik keek en luisterde naar mensen. Zocht de details. Zette al mijn zintuigen in. En maakte het zo levendig mogelijk. Een soort storytelling. Ik heb er mijn beroep van gemaakt.’

Wat hoop je dat Avicenna deelnemers meenemen uit jouw bijdrage?

“Ik hoop dat deelnemers tijdens mijn sessie ervaren dat verbinding maken met de ander op allerlei manieren kan. Door bijvoorbeeld te kijken naar de ander, door je in te leven in de ander aan de hand van een foto, een beeld. En door dan te voelen dat eerdere aannames niet altijd kloppen. Dat geeft ruimte en plezier. Je komt jezelf op een andere manier tegen, een kant van jezelf die je misschien nog niet kende of die misschien ondergesneeuwd was. Verbinding met de ander gaat ook over verbinding met jezelf. En de comfortzone? Die komen we sowieso tegen. Gelukkig maar, want daar begint het leren!”