Over drs. Johan Bouwmeester

De mens is de inspiratiebron en het werkterrein van Johan. Hij gelooft in de scheppende kracht van de mens en ieders verlangen van betekenis te willen zijn. Vanuit deze waarderende filosofie kijkt Johan naar individu en organisatie, maar niet zonder de dualiteit van het bestaan uit het oog te verliezen.

Na 4 jaar gewerkt te hebben in Botswana in een project verbonden aan de anti-apartheidsstrijd, heeft Johan een lange carrière bij de overheid gehad. In 2011 werd hij door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot ‘topinfluencer’. In 2012 startte Johan zijn eigen consultancy en begeleidt hij bestuursraden en organisaties in hun ontwikkeling, in leiderschapstrajecten en zelfevaluaties. Voorts is Johan toezichthouder bij Stichting De Meerpaal, docent bij AOG School of Management en verbonden aan het European Leadership Platform.

Thema’s en expertises van Johan

‘Waardegedreven Leiderschap, ethiek en integriteit’
Johan is een autoriteit op het gebied van het waardegedreven leiderschap, ethiek en integriteit. Geïnspireerd door zowel klassieke bronnen van wijsheid en spiritualiteit laat Johan zien hoe waarden en deugden helpen om krachtig, waardegedreven en moreel leiderschap te tonen. Belangrijke metaforen waarmee hij werkt zijn ‘het moreel kompas’, ‘de reis van de held’ en ‘het machtskruis’.

Van zijn hand, in samenwerking met Marianne Luyer, verschenen twee boeken over waardegedreven leiderschap: ‘varen op het moreel kompas’ in 2012 en ‘dansen met licht en duisternis’ in 2017 en diverse bijdragen aan artikelen in overige publicaties. Hij ontwikkelt leerlijnen en programma’s op maat op het vlak van waardegedreven leiderschap, ethiek en integriteit en treedt op als spreker, docent en veranderkundige.

In welke Avicenna programma’s kom je Johan tegen?

Avicenna Leergang

Leergang voor Toezichthouders en Commissarissen

Module Brugge

Johan Bouwmeester is veelvuldig in Avicenna programma’s te vinden: zijn bijdrage over Waardegedreven Leiderschap komt in verschillende varianten goed tot zijn recht in diverse programma’s. Daarnaast is Johan ook docent bij de Academie voor Toezichthouders.

Wat maakt iemand in jouw ogen een goede leider?

“Leiderschap in deze turbulente tijd, vereist een helder moreel kompas en een dosis moed om op basis van dit kompas een eigen koers te varen. Dat morele kompas vergt een goed ontwikkeld persoonlijk waardenbewustzijn en zelfkennis op de eigen innerlijke roerselen, het innerlijk theater. Even belangrijk is echter het vermogen om zich te kunnen verbinden met de ander, niet op de niveaus van de meningen of feiten, maar op het niveau van intenties, drijfveren en morele fundamenten. Ten slotte wordt leiderschap zichtbaar door vormkracht: het vermogen om effectief ontwikkelingen op gang te brengen en mensen in beweging te krijgen. Een goed leider is niet alleen zelf in balans, maar brengt dat ook”.