U bevindt zich hier: Home » Authentiek Leiderschap

Authentiek Leiderschap

Ben jij als leider authentiek en zichtbaar?

Niet wat je zegt, maar hoe je het zegt (tone of voice) en wat je daarbij non-verbaal communiceert (lichaamstaal en gedrag) bepaalt uiteindelijk voor het overgrote deel de impact die je maakt als leider. Voeg daaraan toe waarom je als leider dingen zegt en doet (welke waarden liggen aan jouw leiderschap ten grondslag, waardoor word jij gedreven) en je hebt een mooie basis voor jouw authentiek leiderschapsgedrag. Wat maakt jou als leider uniek? Authentiek? Zichtbaar?

Dat is lastig vooraf te bepalen, maar kun je ondervinden. In de Avicenna opleidingen. Door verder te kijken dan alleen het intellectueel weten, en je in onze programma’s te laten raken door wetenschappers, performers en ervaringsdeskundigen. Zodat je ook anderen kunt raken, maximale impact kunt creëren en nieuwe aspecten van jezelf kunt ontdekken om zo dat wat je te doen hebt in de wereld nog beter te kunnen doen: authentiek en met zeggingskracht.

Avicenna academie voor leiderschap - authentiek leiderschap

Opleiding authentiek leiderschap

Avicenna Academie voor Leiderschap biedt rondom het thema authentiek en zichtbaar leiderschap diverse leergangen en opleidingen aan. Al deze leiderschapsprogramma’s staat in het teken van de unieke mix van relevante, gedegen kennis, impactvolle ervaringen en vernieuwende perspectieven.

We koppelen daarbij deze fundamentele inzichten aan gelouterde praktijkervaringen, waarmee we vervolgens op zoek gaan naar jouw authentieke leiderschapsgedrag. Onze docenten zijn daarbij geen ‘sprekers’, jij als deelnemer geen ‘toehoorder’. Jullie participeren gelijkwaardig in de Avicenna leiderschapsopleidingen, want maakt dat thema’s van meerdere kanten worden belicht, en nieuwe inzichten naar voren komen.

Avicenna Leergang – visie en leiderschap

In de Avicenna Leergang reiken docenten en practitioners niet zozeer ‘koude academische en gedegen kennis’ aan, maar delen hun fascinaties, inzichten, eigen ervaringen en verwonderingen met jou. Hierdoor inspireren zij jou om eens op andere wijze naar jouw eigen leiderschap te kijken. In de laatste module helpen docenten je om je eigen leiderschapsrepertoire te vergroten. Het belangrijkste thema van deze module is: hoe kan ik de opgedane inzichten omzetten in authentiek en zichtbaar leiderschapsgedrag, waarmee ik ook andere kan inspireren? Hoe kan ik bewuste keuzes maken en daadwerkelijk een verschil maken?

Leiderschap Practicum

Niet wat je zegt, maar hoe je het zegt en wat je daarbij non-verbaal communiceert (lichaamstaal en gedrag) bepaalt uiteindelijk voor het overgrote deel de impact die je als leider maakt. Het Leiderschap Practicum daagt je uit om buiten je comfortzone in je leerzone te stappen en je zo het ambacht van inspirerend leiderschap eigen te maken. Onder de bezielende leiding van topacteurs, performers en wetenschappers. Mensen die hebben gedaan wat jij kunt doen: je laten raken zodat je ook anderen kunt raken en inspireren, jezelf uitdagen om maximale impact te creëren, nieuwe aspecten van jezelf ontdekken om zo dat wat je te doen hebt in de wereld nog beter te kunnen doen!

International Avicenna Course – module Brugge

De Brugse module, in de prachtige setting van de oude binnenstad van Brugge, biedt je inzicht in de rijkdom van de Europese diversiteit, als inspiratiebron voor je eigen leiderschap. Welke traditionele Europese bronnen van inspiratie en zingeving zijn er? Wat zijn de onderliggende (en verbindende) kernwaarden? En hoe kunnen wij ze vertalen naar ons eigen, authentieke leiderschap? Je ontmoet in deze module moedige leiders, ondernemers, kunstenaars en topwetenschappers, op een plek waar grote leiderschapsvraagstukken aan de orde van de dag zijn. Deze leiders zijn befaamd, maar bovenal mensen van vlees en bloed die je in alle openheid deelgenoot maken van hun twijfel, fascinatie en eigen zoektocht naar leiderschap. Die met je willen reflecteren, ook op jouw leiderschap. Welke waarden drijven jou en maken jou authentiek?

‘Trouw zijn aan jezelf’. Dat is de essentie van het moreel kompas. De vraag is vervolgens “hoe weet iemand dat hij of zij zichzelf trouw of ontrouw is?” Het antwoord op die vraag is zowel simpel als buitengewoon veelomvattend: Ken uzelf. Welke waarden en drijfveren sturen mij aan? Wat zijn mijn kwetsbaarheden en hoe ga ik daarmee om? Het is belangrijk dat zelfinzicht te hebben. Authentiek leiderschap is alleen mogelijk als we onszelf kennen en daarom is dat niet voorbehouden aan leidinggevenden. Het is voor iedereen essentieel authentiek te zijn en te leren omgaan met onvolmaaktheid, ook en vooral met de eigen onvolmaaktheid. Als we onszelf beter kennen, vergroten we de kans om verbinding te maken met andere mensen. Dan hoeven we ons niet te forceren en kunnen we vrede hebben met wie we zijn en hoe we ons gedragen. Zo blijven we dichtbij ons moreel kompas.’

Marianne Luyer CMC, partner OnTheGood, toezichthouder en gastspreker in de Module Brugge

Leiderschapsopleiding Avicenna Academie voor Leiderschap

Wil jij jouw persoonlijke leerdoelen met betrekking tot effectief leiderschap verwezenlijken? Wil je je visie op leiderschap herijken? Ben je hiervoor op zoek naar een leiderschapsopleiding, opleiding leidinggevende, leiderschaps trainingen of leiderschapscursus? Dan kan Avicenna leiderschap Academie je helpen! Avicenna organiseert nationale en internationale (open) leiderschapsleergangen, themadagen, maatwerkprogramma’s voor organisaties en persoonlijke coachtrajecten (leiderschap coaching) voor individuele (aankomende) bestuurders. Daarnaast is Avicenna regiepartner van verenigingen voor toezichthouders/commissarissen.

Inmiddels heeft Avicenna meer dan 10.000 bestuurders, ondernemers, toezichthouders en commissarissen, directeuren, managers en professionals opgeleid: de top van de Nederlandse Rijksoverheid, talentvolle jonge managers van internetbedrijf Wehkamp, de aankomende top van de G4 steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), hoogleraren en bedrijfsleiders van academische ziekenhuizen, bestuurlijk talent uit de agrifood sector, bestuurders van zorgorganisaties, woningcorporaties en onderwijsinstellingen e.a. maatschappelijke organisaties, etc. Avicenna is tevens regiepartner van diverse academies voor toezichthouders en commissarissen, waaronder de NVTZ Academie (zorg en welzijn), de VTOI-NVTK Academie (onderwijs en kinderopvang) en de VTW Academie (woningcorporaties).

Meer weten of met ons in contact komen?

Heb je interesse in een opleiding over authentiek leiderschap van Avicenna? Wil je weten wat jou authentiek maakt en hoe je leiderschap kunt vormgeven binnen je eigen morele kompas, maar waarmee je ook anderen kunt inspireren? Bekijk dan eens onze opleidingen en leergangen rondom dit thema.

Wil je meer weten over wat Avicenna voor je kan betekenen? Neem dan contact met ons op of bekijk hieronder ons volledige aanbod leiderschapsleergangen, incompany mogelijkheden of individuele maatwerk trajecten.

Nieuw perspectief voor doordacht daadkrachtig leiderschap

Wij geloven dat de wereld nieuw leiderschap nodig heeft. Leiderschap dat waarde toevoegt aan organisaties en de samenleving. In de publieke sector en het bedrijfsleven. Leiders die vanuit een heldere visie de moed hebben om echt te vernieuwen en te verbinden en leiderschap binnen hun organisatie weten te creëren.

Al 20 jaar leiden we leiders op en voorzien we ze van een nieuw perspectief om doordacht daadkrachtig leiderschap te ontwikkelen. Leiders die nationaal en internationaal het verschil maken voor hun organisatie en de samenleving.