Faculty

Samenscholing van uitzonderlijk niveau

Avicenna biedt een ‘samenscholing’ van uitzonderlijk niveau. We combineren bij uitstek gedegen kennis, relevante praktijkcases, bezoeken aan bijzondere projecten, impactvolle ervaringen, diepgaande dialogen en reflectie. En doen een àppel op actief leiderschap. Door bijzondere en effectieve vormen van dialoog, oefening en reflectie te combineren.

Avicenna hecht grote waarde aan relevante kennis en het opdoen van vernieuwende perspectieven en inzichten. Dit is nodig om de dialoog op een juiste manier met elkaar te voeren, op jezelf te reflecteren, als leider doordachte keuzes te maken en consistent gedrag te laten zien. Topdocenten uit vele wetenschapsgebieden van Nederlandse universiteiten en internationale universiteiten zoals van Harvard, Yale, Oxford, Leuven, de Sorbonne, en talrijke andere gerenommeerde universiteiten en business schools zijn bij Avicenna betrokken. Alsmede experts die zich gegroepeerd hebben rondom denktanks die zich inzetten ten behoeve van goed functionerende samenlevingen.

Naast kennisontwikkeling hecht Avicenna grote waarde aan jonge en zeer ervaren practitioners. Topprofessionals die leiders weten te raken en tot wasdom laten komen. Ook uit onverwachte sectoren, zoals uit de beeldende vorming, waaronder acteurs, musici, grafisch talenten, etc. Of ondernemers die tot uitzonderlijke prestaties zijn gekomen en ook hun mislukkingen durven te delen.

Best Persons

Avicenna heeft een netwerk van Best persons die in de soms harde praktijk ‘streetwise’ zijn geworden door hun eigen weg te vinden na impactvolle ervaringen. Mensen die middenin de samenleving geworteld zijn, daar bijzondere dingen doen en dit graag willen delen met andere leiders.

Zo heeft Avicenna door de jaren heen een zeer bijzondere groep mensen om zich heen verzameld die anderen inspireren door hun opgedane kennis, inzichten, reflecties, verhalen, ‘struggles’ en successen, te delen. Het zijn altijd weer ingrijpende ontmoetingen die op een impactvolle manier na blijven werken bij onze deelnemers.

Zij allen delen hun passie, hun gelouterde ervaringen en inzichten rond leiderschap, ondernemerschap en innovatie met de deelnemers van de Avicenna Leergangen. Daarbij gaat het niét om koude, puur intellectuele kennis. Onze docenten zijn dus geen ‘sprekers’, onze deelnemers geen ‘toehoorders’. Deelnemers en docenten participeren volstrekt gelijkwaardig in de Avicenna Leergangen. In co-productie, ieder zijn/haar verantwoordelijkheid voor het ontwikkelproces nemend.

Meer over Avicenna

Naamgever

De Perzische wetenschapper Avicenna bracht de Griekse wijsheid terug in onze beschaving. Hij staat aan de basis van de Renaissance, die van Europa een wereldmacht maakte.

Faculty

Een ‘samenscholing’ van uitzonderlijk niveau. Topdocenten van Harvard, Yale, Oxford, Leuven, de Sorbonne, en talrijke ander topuniversiteiten en business schools zijn bij Avicenna betrokken.

Colleges

Avicenna is een netwerkorganisatie. Naast oud-deelnemers zijn ook talrijke experts en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties betrokken.

Permanente Educatie

Avicenna Academie voor Leiderschap is één van deze geaccrediteerde aanbieders van opleidingen met bovenstaande aandachtsgebieden. Dit houdt in dat deelname aan één van onze leergangen en/of bijeenkomsten punten in het kader van Permanente Educatie oplevert.