Over Willem Peter de Ridder

“Strategie maak je van later naar nu”

Dr. Willem Peter de Ridder is directeur van Futures Studies. Als Strategic Foresight consultant adviseert hij organisaties bij het verkennen van de toekomst en het formuleren van een toekomstbestendige strategie, met name op het gebied van digitale transformatie en kunstmatige intelligentie.

Hij organiseert strategiebijeenkomsten voor directieteams, geeft keynotes op congressen en medewerkersbijeenkomsten en doceert in executive education programma’s aan TIAS en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bovendien is hij commissaris/toezichthouder met een strategisch, financieel en digitaal profiel.

Van 1994 tot 2016 vervulde hij management- en directiefuncties voor BP en Aegon in Nederland, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland.

Hij heeft Bedrijfseconomie en Japankunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam van 1988 tot 1994 en is in 2006 gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

Thema’s en expertises van Willem Peter

Actuele expertise- en onderzoeksgebieden van Willem Peter zijn:

– Strategische impact van kunstmatige intelligentie (AI)
– Leiderschap in de digitale transformatie
– Datagedreven businessmodellen en data governance
– Toekomst van werk, mens-machine samenwerking en digitale ethiek
– Intern en extern toezicht op digitalisering en AI
– Machtsverschuivingen in de waardeketen door platforms en AI
– Nieuw kapitalisme en de rol van de overheid
– Methodologie: Strategic Foresight en strategievorming in tijden van disruptie

In welke Avicenna programma’s kom je Willem Peter tegen?

Leiderschap door Creatie

Strategie Mastercourse

Wat betekent leiderschap voor jou?

“In mijn Strategic Foresight consultancypraktijk ligt de focus op transformationeel leiderschap. Kernvragen zijn: hoe ontwikkelen we een heldere en aansprekende toekomstvisie en hoe stimuleren we een team om ambitieuze doelen te bereiken? Transformationeel leiderschap moedigt kritisch denken aan, stimuleert het vinden van innovatieve oplossingen en daagt uit om persoonlijke overtuigingen en aannames te herzien. Ethisch gedrag, integriteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen hierbij essentiële randvoorwaarden.”

Publicaties van Willem Peter

Willem Peter publiceerde in 2016 het boek “Digital by Default” over strategisch management in de digitale transformatie en in 2020 verscheen “Winnen met kunstmatige intelligentie”.

Hij schrijft regelmatig blogs op www.futuresstudies.nl. Hier is ook een actueel overzicht te vinden van zijn overige artikelen en interviews.