Over Birgit Oelkers

Birgit Oelkers werkt sinds 24 jaar op het gebied van buurt- en wijkontwikkeling, community building en gebiedsgericht werken.  Birgit Oelkers Dat doet ze in verschillende rollen: als procesbegeleider, adviseur, veranderkundige, communitybuilder, moderator, trainer, auteur, spreker, praktijkcoach. Zij is mede-auteur van de Nederlandse publicatie van LSAbewoners over ABCD, ‘Asset Based Community Development: ‘Altijd nieuw gedoe’ en auteur van de publicatie ‘Een lonkend perspectief, zo sterk als een vuurtoren, 12 praktijkverhalen over gemeenschapsgericht leiderschap en bestuur’.

Als stadmaker in haar eigen gemeente runt ze sinds zes jaar samen met andere buurtgenoten een ontmoetingsplek in zelfbeheer: Lokaal-O (www.lokaal-o.nl).

Meer info: www.planenaanpak.nl

 

Thema’s en expertises van Birgit

Birgit’s specialisaties zijn:

  • Wijk- en buurtontwikkeling met community building als radicale veranderstrategie.
  • Ondersteuning van overheden, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties om de organisatie toe te rusten op meer community based te werken, om meer ruimte te maken voor buurtgemeenschappen en initiatieven in de samenleving;
  • Op gang brengen van veerkrachtige buurtcommunities en begeleiding van levendige samenwerkingsnetwerken van bewonersinitiatieven en instanties.
  • Trainer en praktijkcoach leiders, bestuurders en professionals ‘Asset Based Community Development’, in company en in netwerkverband;
  • Begeleiding van Pas-op-de-plaatsgesprekken m.b.t. gemeenschapsgericht werken, waar dilemma’s en spanningen op een verbindende manier besproken worden. Met behulp van Deep Democracy en systemisch werk.

Voor Avicenna verzorgt Birgit regelmatig masterclasses over community building als veranderstrategie, gemeenschapsgericht leiderschap en bewonerscollectieven als stakeholders. De masterclasses vinden plaats in het kader van leiderschaps- en strategietrainingen voor bestuurders, toezichthouders, directeuren en managers.

Welke ontwikkelingen zie jij voor leiders weggelegd?

“Leiders in het publieke-maatschappelijke domein hebben in deze tijden van transitie met zeer complexe issues te maken. Die je onmogelijk als organisatie alleen kunt aanpakken. Bewonerscollectieven en commons krijgen naast markt en overheid steeds meer positie als samenwerkingspartners. Deze ontwikkelingen dagen leiders uit om meer gemeenschapsgericht te sturen, om hun organisaties in te richten op ‘community based’ werken, als basis voor beleid en strategie. Dat betekent ingrijpende veranderingen in beleid, strategie en organisatiecultuur. Meer ruimte maken voor de collectieve kracht en wijsheid van de samenleving. Een responsieve strategie hanteren. Beleid toetsen aan de praktijk in plaats van andersom. Bewoners niet beschouwen als cliënten en klanten, maar als potentiële (buurt- en stad)makers.
Veel problemen van deze tijd zijn niet te fixen. Ze vragen van leiders een benadering, waarbij een zoekende houding, contextgebonden werken, gezamenlijkheid en nabijheid vaak succesvoller zijn dan interventies, grote plannen en het werken met een expertmodel.”

In welke Avicenna programma’s kom je Birgit tegen?

Strategie Mastercourse

Leergang voor Bestuurders

Ook kun je Birgit tegenkomen als docent in incompany trajecten. En heeft ze de eerste inspiratiesessie gegeven voor de Community of Meaningful Leadership.

Publicaties van Birgit

Birgit is auteur van diverse publicaties, maker van webinars en gast in podcasts over community building.