Eerder verzorgde inspiratiesessies

Onderdeel van de Community of Meaningful Leadership

Bekijk hier de inspiratiesessies die Avicenna sinds de start van de Community of Meaningful Leadership heeft georganiseerd.

Wil je weten voor welke sessies je je momenteel kunt inschrijven? Kijk dan hier. 

Eerdere inspiratiesessies

Vitale Organisaties
Door Theo van Iperen

Om als organisatie in deze tijd succesvol te zijn, zijn open verbindingen met de omgeving en binnen de organisatie van levensbelang. Hoe creëer je de vitaliteit binnen een organisatie die nodig is om veranderingen in de omgeving voldoende snel op te pikken en te vertalen naar veranderingen in de eigen organisatie? Hoe inspireer je daarvoor je medewerkers en welk leiderschap hoort daarbij?

Van bedoeling naar protocol...en weer terug
Door: drs. Ivo Brughmans en André Enter

Veel organisaties trachten af te geraken van de stapeling van regels en procedures die mettertijd is ontstaan, om weer terug te keren naar de menselijke maat. Een nobel streven, maar dat blijkt niet eenvoudig. Al gauw wordt er weer enthousiast gewerkt aan nieuwe protocollen om de herontdekte menselijke maat ‘op een professionele manier vast te leggen’. Enerzijds is er de drang om passende oplossingen te vinden die zo dicht mogelijk aansluiten bij de diverse problematiek en de complexe situatie van de cliënt en anderzijds de behoefte aan objectiviteit, consistentie, rechtmatigheid, efficiëntie, kwaliteit, beheersing en verantwoording. De uitdaging is niet zozeer om systeemwereld te vervangen door leefwereld, maar te kijken hoe beide elkaar kunnen versterken.

Macht en Invloed
Door drs. Oscar David en drs. Diana Monissen

Macht kent vele facetten. Men heeft er bijvoorbeeld van jongs af aan weerstand tegen of houdt er ‘stilletjes’ van. De effecten van macht zien we om ons heen. Van negatieve uitwassen tot ‘getting the good things done’. Leiders wordt vaak macht toegekend. Maar misschien hebben zij meer van doen met onmacht.

'Gedurfd verbeelden, bewust creëren'.
Door Igor Byttebier

We leven niet zozeer in tijden van verandering maar in een verandering van tijden, zo wordt gezegd. Maar zien we dit eigenlijk wel gebeuren? Ja, er zijn al veel woorden en wensen - en hier en daar lichtpuntjes. Er is ook strijd tussen dossiers. Maar de huidige gewoonten en systemen zijn taai en de mainstream blijft lekker doorstromen. Blijkbaar ontbreekt het aan uitnodigende beelden over hoe het écht anders zou kunnen. Creatie-expert Igor Byttebier nam ons mee op een verbeeldingsverkenning langs 7 paden. Deze zijn werkelijkheid, bewustzijn, waarden, systemen, mensbeeld, taal en bewuste creatieve actie. Hij nodigde ons uit om in elk van deze kansdomeinen nieuwe inzichten toe te laten en toekomstbestendige keuzes te maken.

Leiding geven in dienst van de gemeenschap.
Door prof. Wil Derkse

In perioden van crisis klinkt vaak de roep om leiderschap en krachtig bestuur. Talloos zijn de eigentijdse leiderschapstheorieën en -modellen die proberen die roep te beantwoorden. In deze inspiratiesessie presenteerde Wil Derkse een weg die met de gangbare antwoorden heel vaak contrasteert, maar die in 15 eeuwen vruchtbaar gebruik behoorlijk duurzaam en door de praktijk beproefd is gebleken: die van de benedictijnse spiritualiteit, gebaseerd op de Regel van Benedictus uit de 6e eeuw. Deze Regel is een ware spirituele gereedschapskist gebleken voor duurzaam en zinvol leiderschap. Het biedt een leerweg die er in de eerste plaats op is gericht dat ‘het goede gebeurt’, zowel persoonlijk als in het samenleven en samenwerken in een gemeenschap.

Gemeenschapsgericht Leiderschap in de praktijk.
Door Birgit Oelkers

Whatever you do for me but without me is against me’, Mahatma Gandhi Leiderschap wordt vaak ingevuld vanuit organisatiedoelstellingen, programma’s, de bedoeling. In deze sessie verkenden we gemeenschapsgericht leiderschap. Leiderschap met het doel om gemeenschapskracht te versterken en meer ruimte te maken voor (potentiële) gemeenschappen zodat ze erachter komen wat voor hen belangrijk is. Dat vraagt om nieuwe vormen van samen sturen, om het herformuleren van opgaves en het veranderen van bestaande paradigma’s, zoals die van klantgericht- en oplossingsgericht werken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van community based werken in buurten wijken bespraken we wat daarvoor nodig is. En welke veranderingen daarmee bereikt kunnen worden, ongeacht de inhoudelijke opgave.