Eerder verzorgde inspiratiesessies

Onderdeel van de Community of Meaningful Leadership

Bekijk hier de inspiratiesessies die Avicenna sinds de start van de Community of Meaningful Leadership heeft georganiseerd.

Wil je weten voor welke sessies je je momenteel kunt inschrijven? Kijk dan hier.

Eerdere inspiratiesessies

Hoe om te gaan met afgehaakt Nederland
Door René Cuperus

Onze tijd van grote transities wordt geplaagd door wantrouwen, maatschappelijk onbehagen en polarisatie. In de veelbesproken Atlas van Afgehaakt Nederland worden de oorzaken en achtergronden hiervan geanalyseerd. In beeld komen de nieuwe scheidslijnen in onze samenleving tussen hoogopgeleiden en middelbaar opgeleiden, grote steden en regio, tussen toekomstoptimisme en toekomstpessimisme, populisme en elitisme. Tijdens de inspiratiesessie voerden we tevens de dialoog over ‘hoe we de boel bij elkaar houden’. En wat dit betekent voor het leiderschap gericht op samenhang, gedeelde waarden en toekomstperspectief.

Bergen Verzetten
Door Katja Staartjes

Er zijn niet zoveel plekken op de wereld waar je zo met jezelf en elkaar wordt geconfronteerd als op grote hoogte; boven de 7000 meter leef je op het scherpst van de snede. Bergbeklimmer Katja Staartjes neemt je met adembenemende beelden en ervaringen mee op expeditie en trekt de parallellen naar het dagelijks leven en werk. Wat maakt dat je (samen) realiseert wat je beoogt? Hoe haal je alles uit jezelf? En uit de samenwerking?

Storytelling
Door Sahand Sahebdivani

Storytelling is de oervorm waarin verhalen werden verteld. Daaruit zijn alle andere vormen geboren: literatuur, films, theater… Wat leren we vandaag de dag wanneer we terug gaan naar de oude kunstvorm die terug is van nooit helemaal weggeweest? Hoe is het actueel voor de tijd waarin we leven? Tijdens deze inspirerende avond werd gekeken naar het maken van structuren en het praten in beelden die mensen kunnen zien en voelen.

Vitale Organisaties
Door Theo van Iperen

Om als organisatie in deze tijd succesvol te zijn, zijn open verbindingen met de omgeving en binnen de organisatie van levensbelang. Hoe creëer je de vitaliteit binnen een organisatie die nodig is om veranderingen in de omgeving voldoende snel op te pikken en te vertalen naar veranderingen in de eigen organisatie? Hoe inspireer je daarvoor je medewerkers en welk leiderschap hoort daarbij?

Van bedoeling naar protocol...en weer terug
Door drs. Ivo Brughmans en André Enter

Veel organisaties trachten af te geraken van de stapeling van regels en procedures die mettertijd is ontstaan, om weer terug te keren naar de menselijke maat. Al gauw wordt er weer enthousiast gewerkt aan nieuwe protocollen om de herontdekte menselijke maat ‘op een professionele manier vast te leggen’. De uitdaging is niet zozeer om systeemwereld te vervangen door leefwereld, maar te kijken hoe beide elkaar kunnen versterken.

Macht en Invloed
Door drs. Oscar David en drs. Diana Monissen

Macht kent vele facetten. Men heeft er bijvoorbeeld van jongs af aan weerstand tegen of houdt er ‘stilletjes’ van. De effecten van macht zien we om ons heen. Van negatieve uitwassen tot ‘getting the good things done’. Leiders wordt vaak macht toegekend. Maar misschien hebben zij meer van doen met onmacht.

'Gedurfd verbeelden, bewust creëren'.
Door Igor Byttebier

We leven niet zozeer in tijden van verandering maar in een verandering van tijden, zo wordt gezegd. Maar zien we dit eigenlijk wel gebeuren? Ja, er zijn al veel woorden en wensen - en hier en daar lichtpuntjes. Er is ook strijd tussen dossiers. Maar de huidige gewoonten en systemen zijn taai en de mainstream blijft lekker doorstromen. Blijkbaar ontbreekt het aan uitnodigende beelden over hoe het écht anders zou kunnen. Creatie-expert Igor Byttebier nam ons mee op een verbeeldingsverkenning langs 7 paden. Deze zijn werkelijkheid, bewustzijn, waarden, systemen, mensbeeld, taal en bewuste creatieve actie. Hij nodigde ons uit om in elk van deze kansdomeinen nieuwe inzichten toe te laten en toekomstbestendige keuzes te maken.

Leiding geven in dienst van de gemeenschap.
Door prof. Wil Derkse

In perioden van crisis klinkt vaak de roep om leiderschap en krachtig bestuur. Talloos zijn de eigentijdse leiderschapstheorieën en -modellen die proberen die roep te beantwoorden. In deze inspiratiesessie presenteerde Wil Derkse een weg die met de gangbare antwoorden heel vaak contrasteert, maar die in 15 eeuwen vruchtbaar gebruik behoorlijk duurzaam en door de praktijk beproefd is gebleken: die van de benedictijnse spiritualiteit, gebaseerd op de Regel van Benedictus uit de 6e eeuw. Deze Regel is een ware spirituele gereedschapskist gebleken voor duurzaam en zinvol leiderschap. Het biedt een leerweg die er in de eerste plaats op is gericht dat ‘het goede gebeurt’, zowel persoonlijk als in het samenleven en samenwerken in een gemeenschap.

Gemeenschapsgericht Leiderschap in de praktijk.
Door Birgit Oelkers

Whatever you do for me but without me is against me’, Mahatma Gandhi Leiderschap wordt vaak ingevuld vanuit organisatiedoelstellingen, programma’s, de bedoeling. In deze sessie verkenden we gemeenschapsgericht leiderschap. Leiderschap met het doel om gemeenschapskracht te versterken en meer ruimte te maken voor (potentiële) gemeenschappen zodat ze erachter komen wat voor hen belangrijk is. Dat vraagt om nieuwe vormen van samen sturen, om het herformuleren van opgaves en het veranderen van bestaande paradigma’s, zoals die van klantgericht- en oplossingsgericht werken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van community based werken in buurten wijken bespraken we wat daarvoor nodig is. En welke veranderingen daarmee bereikt kunnen worden, ongeacht de inhoudelijke opgave.

Inclusief Leiderschap
Door Madhu Mathoera

In een wereld die constant evolueert, is leiderschap niet standaard. Hoe behoud je je eigenheid te midden van veranderingen en diversiteit? Madhu Mathoera is een gepassioneerde expert in diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Zij helpt organisaties om diversiteit te begrijpen, in te zetten en te versterken. Een inclusieve aanpak leidt tot tevredenheid, productiviteit, creativiteit en innovatie.