NIEUW: Leergang voor Onderwijsbestuurders

Exclusieve leergang voor bestuurders in het onderwijs

Het besturen van onderwijsinstellingen vergt steeds meer stuurmanskunst: laveren, snelheid maken, temporiseren, je plek ‘in de vloot’ innemen… Besturen lijkt wel op het voortdurend omgaan met paradoxen. Je bent het boegbeeld en zet ook anderen in de schijnwerpers. In de ene situatie werk je vanuit ‘dienend leiderschap’ en in de andere situatie wordt een directieve attitude gevraagd. Soms gaat het om grenzen stellen, en dan weer om verbinden en ruimte geven.

Bestuurlijk leiderschap gebeurt zonder uitzondering in de context van een divers krachtenveld met veel actoren en diverse belangen. Je weet als bestuurder niet alles, maar moet wel richting kiezen, beslissen en je bent eindverantwoordelijk. Je hebt een situatie soms nog nooit ervaren en toch verwacht men een zelfverzekerde bestuurder.

Ben jij een onderwijsbestuurder die het verschil wil maken met een wezenlijke bestuursstijl? Dan is onze Leergang voor Onderwijsbestuurders, ontwikkeld in nauwe samenwerking met ScoliX- Voor goed geleid onderwijs, wellicht precies wat je zoekt.


Beroepsprofiel bestuurder in het funderend onderwijs
Deze leergang sluit in hoge mate aan bij de drie aandachtsvelden van het Beroepsprofiel Bestuurders in het Funderend Onderwijs (VVOB): inhoudelijk, bestuurlijk en persoonlijk leiderschap. Dit profiel is eind 2023 goedgekeurd voor de Vereniging voor Onderwijsbestuurders, de VO-Raad en de PO-Raad. Door het volgen van deze leergang werk je aan je bekwaamheid als bestuurder en aan wat een bestuurder in het basis- en voortgezet onderwijs moet weten, kunnen en doen om haar of zijn taak goed uit te voeren. Wil je meer weten over de aansluiting van de leergang op het beroepsprofiel, klik dan HIER.

Start leergang: 7 november 2024

ScoliX en Avicenna lichten toe

Monique Hammink (directie Avicenna) en Marcel Bos (directie ScoliX) lichten deze gezamenlijk nieuw ontwikkelde leergang kort toe.

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de leergang?
Klik dan op onderstaande button om de brochure te downloaden.

Leergang voor Onderwijsbestuurders in het kort

Voor wie is deze leergang?
De leergang is bedoeld voor onderwijsbestuurders die:

  • Het verschil willen maken met hun bestuursstijl.
  • Hun leiderschap willen verdiepen en verbreden.
  • Bereid zijn om ervaringen en casuïstiek met andere bestuurders te delen in een veilige context.
  • Openstaan voor nieuwe kennis en beproefde inzichten.


Ontdek de leergang
Deze leergang, bestaande uit 5 modules en speciaal ontwikkeld voor bestuurders in het onderwijs, biedt een unieke combinatie van:

  • Experts op diverse vakgebieden: Leer van gerenommeerde experts die hun kennis delen om jouw leiderschap te versterken.
  • Ervaren collega-bestuurders: Bespreek real-life casuïstiek met ervaren collega-bestuurders en ontwikkel waardevolle inzichten.
  • Reflectiemomenten: Houd je eigen handelingsrepertoire tegen het licht en ontdek groeimogelijkheden.

 

Wat kun je verwachten?
De leergang richt zich voornamelijk op het (leren) besturen in de dynamische context van het onderwijs, met speciale aandacht voor boardroom dynamics. Onderwerpen zoals het omgaan met interne stakeholders en externe belanghebbenden worden uitgebreid behandeld.

 

Diepgang en inzicht
De leergang behandelt essentiële bestuurlijke onderwerpen. Je krijgt nieuwe perspectieven aangereikt bij fundamentele vraagstukken van besturen, beginnend bij jouw persoonlijke missie. Wat zijn jouw drijfveren, hoe gebruik je je biografie en competenties om ook bij tegenwind opgaves aan te kunnen.

Ontdek de diepere lagen van besturen in het onderwijs en zet de eerste stap naar een verrijkt leiderschap. Samen creëren we een inspirerende en leerrijke omgeving waarin jouw bestuursstijl het verschil kan maken.

Avicenna Academie voor Leiderschap

Wil jij jouw persoonlijke leerdoelen op het gebied van leiderschap verwezenlijken? Ben je hiervoor op zoek naar een leiderschapsopleiding, opleiding leidinggevende of leiderschapscursus? Dan kan Avicenna Academie voor Leiderschap je helpen! Avicenna organiseert nationale en internationale (open) leiderschapsleergangen, themadagen, maatwerkprogramma’s voor organisaties en persoonlijke coachtrajecten voor individuele (aankomende) bestuurders. Daarnaast is Avicenna regiepartner van verenigingen voor toezichthouders/commissarissen.

Inmiddels heeft Avicenna meer dan 15.000 bestuurders, ondernemers, toezichthouders en commissarissen, directeuren, managers en professionals opgeleid: de top van de Nederlandse Rijksoverheid, de aankomende top van de G4 steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), hoogleraren en bedrijfsleiders van academische ziekenhuizen, bestuurlijk talent uit de agrifood sector, bestuurders van zorgorganisaties, woningcorporaties en onderwijsinstellingen e.a. maatschappelijke organisaties, etc. Avicenna is tevens regiepartner van diverse academies voor toezichthouders en commissarissen, waaronder de NVTZ Academie (zorg en welzijn), de VTOI-NVTK Academie (onderwijs en kinderopvang), VTH Academie (hogescholen) en de VTW Academie (woningcorporaties).

ScoliX- Voor goed geleid onderwijs

ScoliX heeft 15 jaar ervaring met executive search en de strategische impact die een (nieuwe) bestuurder op een organisatie heeft. Daarnaast bemiddelden wij vele interim bestuurders die complexe opdrachten aangaan, van crisissen en projecten tot transities van de gehele onderwijsorganisatie. En: onze consultancy opdrachten – altijd op het gebied van governance – hebben ons geleerd hoe belangrijk de rol van de bestuurder (en diens persoon) is om werkelijke verandering teweeg te brengen.

Kortom, ScoliX kent de wereld van de onderwijsbestuurder, in alle onderwijssectoren. Die actuele en brede expertise stellen we samen met Avicenna en een keur aan thema’s en docenten (experts, ervaren collega-bestuurders) beschikbaar via deze inhoudelijke en reflexieve leergang. Een unieke samenwerking bij een unieke leergang!

Nieuw perspectief voor doordacht daadkrachtig leiderschap

Wij geloven dat de wereld nieuw leiderschap nodig heeft. Leiderschap dat waarde toevoegt aan organisaties en de samenleving. In de publieke sector en het bedrijfsleven. Leiders die vanuit een heldere visie de moed hebben om echt te vernieuwen en te verbinden en effectief leiderschap binnen hun organisatie weten te creëren.

Al 20 jaar leiden we leiders op en voorzien we ze van een nieuw perspectief om doordacht daadkrachtig leiderschap te ontwikkelen. Leiders die nationaal en internationaal het verschil maken voor hun organisatie en de samenleving.