LEERGANG VOOR ONDERWIJSBESTUURDERS

Sluit aan bij het Beroepsprofiel Bestuurders in het Funderend Onderwijs (VVOB)

LEERGANG VOOR ONDERWIJSBESTUURDERS

7 november 2024

Het besturen van onderwijsinstellingen vergt steeds meer stuurmanskunst: laveren, snelheid maken, temporiseren, je plek ‘in de vloot’ innemen… Besturen lijkt wel op het voortdurend omgaan met paradoxen. Je bent het boegbeeld en zet ook anderen in de schijnwerpers. In de ene situatie werk je vanuit ‘dienend leiderschap’ en in de andere situatie wordt een directieve attitude gevraagd. Soms gaat het om grenzen stellen, en dan weer om verbinden en ruimte geven.

Bestuurlijk leiderschap gebeurt zonder uitzondering in de context van een divers krachtenveld met veel actoren en diverse belangen. Je weet als bestuurder niet alles, maar moet wel richting kiezen, beslissen en je bent eindverantwoordelijk. Je hebt een situatie soms nog nooit ervaren en toch verwacht men een zelfverzekerde bestuurder.

De Leergang voor Onderwijsbestuurders is ontwikkeld in nauwe samenwerking met

 

 

Monique Hammink (directie Avicenna) en Marcel Bos (directie ScoliX) lichten deze gezamenlijk nieuw ontwikkelde leergang kort toe.

Download HIER de brochure.

Beroepsprofiel bestuurder in het funderend onderwijs

Deze leergang sluit in hoge mate aan bij de drie aandachtsvelden van het Beroepsprofiel Bestuurders in het Funderend Onderwijs (VVOB): inhoudelijk, bestuurlijk en persoonlijk leiderschap. Dit profiel is eind 2023 goedgekeurd voor de Vereniging voor Onderwijsbestuurders, de VO-Raad en de PO-Raad. Door het volgen van deze leergang werk je aan je bekwaamheid als bestuurder en aan wat een bestuurder in het basis- en voortgezet onderwijs moet weten, kunnen en doen om haar of zijn taak goed uit te voeren. Wil je meer weten over de aansluiting van de leergang op het beroepsprofiel, klik dan HIER.

Intake
Voorafgaand aan de toelating aan het programma vindt een persoonlijke intake met elke kandidaat plaats. In dit gesprek worden onder meer motivatie, leerbehoefte, genoten opleidingen en werkervaring besproken. Op deze manier borgen we een optimale match tussen deelnemers en leergang én dragen we zorg voor een passende samenstelling van de deelnemersgroep. De leervragen van de deelnemers geven mede vorm aan de leergang die van daaruit altijd een ‘op maat’ aspect kent.

Het programma stimuleert de onderlinge interactie en verbinding tussen deelnemers. Mede om die reden hanteren wij een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers.

De eerst editie van de Leergang voor Onderwijsbestuurders start op donderdag 7 november 2024.

7 november 2024
 

Modules Bekijk programma

 • Module 1: Essentie van goed bestuur als fundament
 • Module 2: Externe belanghouders
 • Module 3: Boardroom dynamics
 • Module 4: Effectief management & bestuur
 • Module 5: Practicum authentiek besturen

Doelgroep

De leergang is zeer geschikt voor onderwijsbestuurders die het verschil willen maken met hun bestuursstijl. Die hun leiderschap willen verdiepen en verbreden, bereid zijn om ervaringen en casuïstiek met andere bestuurders te delen in een veilige context en die openstaan voor nieuwe kennis en beproefde inzichten.


Kosten

€ 12.750,-

Bovengenoemd deelnamebedrag is inclusief kosten voor studiemateriaal, exclusief accommodatiekosten. Btw is niet van toepassing.


Optioneel: verdiepende coaching

Verdiep je leerervaringen en vertaal ze optimaal naar jouw eigen werkcontext met persoonlijke coaching op maat.
€ 2.450,- voor 7 coachsessies. Exclusief accommodatiekosten van € 245,- en btw.
Onze Adviseur Leiderschapsvorming kan je helpen met het maken van je juiste keuze. Meer weten?

Module 1: Essentie van goed bestuur als fundament

Conferentiehotel Drakenburg, Baarn : donderdag 7 en vrijdag 8 november 2024

Tweedaagse module, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • De speciale positie en rollen van de onderwijsbestuurder binnen het krachtenveld
 • Jij als bestuurder vanuit de (maatschappelijke) opgave
 • Waardegedreven leiderschap en omgaan met (morele) dilemma’s
 • Paradoxen in een hybride context effectief inzetten

Module 2: Externe belanghouders

Conferentiehotel Drakenburg, Baarn : donderdag 12 en vrijdag 13 december 2024

Tweedaagse module, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Samenwerkingsrelaties bouwen met strategische partners
 • Macht & invloed in de politieke en overheidscontext
 • Reputatiemanagement
 • Het vlottrekken van moeizame samenwerkingsrelaties

Module 3: Boardroom dynamics

Conferentiehotel Drakenburg, Baarn : donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2025

Tweedaagse module, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Rolneming en teamvorming in de boardroom (voorzitter RvT, commissies, etc.)
 • Bouwen van strategisch partnership met jouw Raad van Toezicht
 • Pendelen tussen ruimte geven en nemen enerzijds en verantwoording vragen/afleggen anderzijds
 • Rol van RvT bij visie- en strategievorming en monitoring
 • De kunst van duaal besturen
 • Omgaan met en inzetten van interventies
 • Boardroom Dynamics
Avicenna Academie voor Leiderschap - het morele kompas - Advanced leergang toezichthouden

Module 4: Effectief management & bestuur

Conferentiehotel Drakenburg, Baarn : donderdag 20 en vrijdag 21 maart 2025

Tweedaagse module, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Teamsamenstelling vanuit complementaire competenties
 • Creëren van leiderschap in de onderwijsorganisatie
 • ‘Care to Dare’ bij transities
 • Typen macht en passend en effectief inzetten van macht & invloed
 • Effectief opereren in crisissituaties
 • Rolverdeling bestuurder, schoolleiders en/of MT
 • Verandervermogen van organisaties en mensen meekrijgen

Module 5: Practicum authentiek besturen

Conferentiehotel Drakenburg, Baarn : donderdag 15 en vrijdag 16 mei 2025

Tweedaagse module, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Passende taal en gedrag bij verbindend besturen
 • Inspirerend leiderschap
 • Jouw uitdaging en jouw verhaal
 • Authentiek zichtbaarheid en performance

De leergang wordt gegeven door zeer ervaren docenten, trainers en bestuurders. Ontmoet onder andere:

René van Harten MME

het vak van onderwijsbestuurder

prof. dr. Prof. Rens van Loon

hoogleraar Dialogical Leadership

Ilona Eichhhorn

persoonlijke overtuigingskracht

drs. Ivo Brughmans

besturen vanuit paradoxen

Philip Messak

leider in het krachtenveld in het onderwijs

dr. Karen Peters

bestuurlijke wijsheid in het onderwijs

dr. Pieter Wijnsma

valkuilen voor bestuurders

drs. Diana Monissen

besturen in een dynamisch veld

prof. Rienk Goodijk

strategisch partnership in de boardroom

Ton Golstein

ruimte voor je persoonlijk bestuursstijl
Bekijk alle ervaringen

Deze leergang is nieuw en er zijn daarom nog geen ervaringen beschikbaar.

Klik op de button voor ervaringen van alle Avicenna leergangen.

Het deelnamebedrag voor deze leergang voor bestuurders bedraagt € 12.750,-. Dit bedrag is inclusief kosten voor studiemateriaal, exclusief accommodatiekosten, Btw is niet van toepassing.

Je ontvangt een factuur van ons voor het deelnamebedrag à € 12.750,- (inclusief locatie- en materiaalkosten, btw is niet van toepassing) op het aangegeven factuuradres.

Toelichting accommodatiekosten
Avicenna draagt zorg voor het regelen van de accommodaties waar je tijdens de verschillende modules verblijft. Dit verzorgen wij volledig vanaf het moment van aankomst, tot het moment waarop het programma ten einde is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze deelnemers zich volledig kunnen concentreren op het inhoudelijke programma.

Bij de deelnameprijs voor het ontwikkelprogramma voor bestuurders zijn deze accommodatiekosten niet inbegrepen. Naast het deelnamebedrag is daarom ook een voorschotbedrag aan accommodatiekosten opgenomen. Dit bedrag is een inschatting van de kosten die tijdens de module worden gemaakt. Onder accommodatiekosten verstaan we de kosten voor overnachtingen, catering (lunches, diners, snackbreaks etc.) zaalhuur, AV-middelen, taxivervoer etc. Na afloop van het volledige programma verrekenen we het daadwerkelijk gemaakte bedrag aan accommodatiekosten met het reeds betaalde voorschot.

Hoe zorg je ervoor dat jouw persoonlijke leervraag optimaal beantwoord wordt tijdens je deelname? Hoe vertaal je de in de leergang opgedane nieuwe kennis, inspiratie en perspectieven naar jouw (werk)praktijk? En hoe borg je dit alles duurzaam in de hectiek van alle dag?

Sinds kort biedt Avicenna bij al haar leergangen de mogelijkheid om jouw leerervaringen te verdiepen en de vertaling naar jouw eigen werkcontext te optimaliseren en te borgen. Dat doen we met een aantal individuele coachgesprekken, waarmee je jouw deelname op persoonlijke wijze kunt uitbreiden.

Lees er meer over op onze speciale coachingspagina.

Bij onze leergangen maken wij gebruik van een hybride werkvorm: de fysieke bijeenkomsten en modules combineren we met een online leeromgeving. De inhoud van deze online leeromgeving is persoonlijk en afgestemd op jouw leertraject, zowel bij open als incompany programma’s. Je vindt hier alle documenten, opdrachten en (eventuele) online seminars die jij nodig hebt om jouw leertraject succesvol te doorlopen. Met deze omgeving helpen we je om het maximale uit de modules te halen en heb je tevens de mogelijkheid jouw kennis te verdiepen.

Meer weten over deze leeromgeving? Kijk dan hier.

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze leergang? Je kunt contact opnemen met onze Adviseurs Leiderschapsvorming. Zij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. Je mag natuurlijk ook onderstaand formulier invullen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

 • Persoonsgegevens

 • Berichtgegevens