Visie Academie voor Toezichthouders en commissarissen

De organisaties opereren in netwerken en hebben van doen met vele belanghouders. De toezichthouders hechten groot belang aan compassie met de doelgroep, (zelf)reflectie, het juiste samenspel, integriteit, toezichthouden vanuit waarden, kennisontwikkeling en het tonen van passend gedrag. Diversiteit in meerdere opzichten wordt daarbij gezien als meerwaarde. Het op een passende manier daadwerkelijk invloed uitoefenen in het belang van de primaire doelgroep staat centraal.

Vragen stellen, een open leerhouding en dialoog vormen het adagium, voordat een positie ingenomen of oordeel gegeven wordt. De academies zetten diverse attractieve werkvormen in, met het doel om het beoogde leereffect bij de deelnemers en de impact voor de gehele Raad van Toezicht zo optimaal mogelijk te bereiken.

Hoogwaardige kwaliteit

De academies kennen state-of-the-art programma’s die de individuele toezichthouders en de Raden van Toezicht als geheel in hun kracht zetten bij de uitoefening van hun rol en taak. Bij de Academies staan de ‘waarom- en hoe-vraag’ centraal. Op welke manier krijgt de toezichthouder en de Raad van Toezicht goed zicht op de situatie van de organisatie en op welke manier kan daar goed op geanticipeerd worden vanuit de verantwoordelijkheid van de toezichthouder. Biedt de organisatie antwoord op de vraagstellingen in de samenleving; op welke manier krijgt de toezichthouder en de Raad van Toezicht goed zicht op de situatie van de organisatie; en op welke manier kan daar goed op geanticipeerd worden vanuit de verantwoordelijkheid van de toezichthouder. Dat lijkt op het eerste gezicht een nogal pragmatische insteek, maar dat is dat zeker niet. Wel is het gericht op het nut en de noodzaak. Al het aanbod doet er daadwerkelijk toe.

Onze opleidingen zijn hoogwaardig, actueel, uitdagend, praktijkgericht en compact qua tijdsinvestering. We werken in kleine groepen, waardoor er in dialoog ruimschoots aandacht is voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen en er een veilige context gecreëerd wordt om dilemma’s te delen.

Meer over de Academie voor Toezichthouders

Missie

De academies vormen een vrijplaats voor ontwikkeling door middel van kennisvergaring, oefening, dialoog en uitwisseling van ervaringen.

Visie en werkwijze

Onze opleidingen zijn hoogwaardig, actueel, uitdagend, praktijkgericht en compact qua tijdsinvestering.

Regievoering in een sterk netwerk

Avicenna voert regie en werkt samen met ca. 70 docenten, trainers en practitioners

 

 

Kwaliteitsborging en accreditatie

Elke academie heeft een eigen programmaraad, die de kwaliteit monitort en meedenkt over nieuw aanbod.