Missie Academie voor Toezichthouders en commissarissen

De academies vormen een vrijplaats voor ontwikkeling door middel van kennisvergaring, oefening, dialoog en uitwisseling van ervaringen voor toezichthouders en commissarissen, zodat deelnemers een meerwaarde kunnen leveren aan de samenleving. De academie heeft een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van het vak van toezichthouden voor toezichthouders in betreffende sectoren. De toezichthouders functioneren in het krachtenveld tussen samenleving en de organisatie. Zij geven mede vorm aan de bedoeling van de organisatie of anders gezegd: de maatschappelijke opdracht van de organisatie.

Meer over de Academie voor Toezichthouders

Missie

De academies vormen een vrijplaats voor ontwikkeling door middel van kennisvergaring, oefening, dialoog en uitwisseling van ervaringen.

Visie en werkwijze

Onze opleidingen zijn hoogwaardig, actueel, uitdagend, praktijkgericht en compact qua tijdsinvestering.

Regievoering in een sterk netwerk

Avicenna voert regie en werkt samen met ca. 70 docenten, trainers en practitioners

 

 

Kwaliteitsborging en accreditatie

Elke academie heeft een eigen programmaraad, die de kwaliteit monitort en meedenkt over nieuw aanbod.