U bevindt zich hier: Home » Registratie van jouw persoonsgegevens

Registratie van jouw persoonsgegevens

Meaningful Matters (ook wel: Avicenna Academie voor Leiderschap, Opleidingsinstituut KMBV, Academies voor toezichthouders bestaande uit de VTW Academie, VTOI-NVTK Academie en de NVTZ Academie, en Empowering Center) verwerkt persoonsgegevens. Waarom wij persoonsgegevens verwerken en hoe wij met persoonsgegevens omgaan, leggen wij hieronder aan je uit. Heb je  na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, dan kun je altijd met ons contact opnemen.

Onze contactgegevens zijn:
Meaningful Matters
Bezoekadres: Zuthpenseweg 55, 7418 AH Deventer
Bezoekadres: Kleine Haag 19, 3811 HJ Amersfoort
Bezoekadres: Stadsring 236, 3811 HS Amersfoort
Postadres: Postbus 292, 7400 AG Deventer
Telefoonnummer: 0570-760000
E-mailadres: info@academievoorleiderschap.nl
KvK-nummer: 04074357

Wie zijn wij?

Meaningful Matters programmeert op grote schaal projecten in binnen- en buitenland. Wij ontwikkelen, verzorgen en leveren trainingen, opleidingen, cursussen en leergangen.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het uitvoeren van onze diensten/werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld om/voor:
1. onze diensten goed te kunnen leveren;
2. met jou een relatie aan te kunnen gaan, deze relatie te kunnen onderhouden en om opdrachten/overeenkomsten uit te voeren;
3. onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen;
4. overeenkomsten aan te gaan met leveranciers en (zakelijke) klanten;
5. promotie- en marketingdoeleinden;
6. een goede bedrijfsvoering;
7. sollicitaties en recruitment;
8. wettelijke verplichtingen na te komen;
9. archiefdoeleinden.

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen maar persoonsgegevens als dit noodzakelijk is of omdat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, IBAN-nummer, paspoortgegevens en functiegegevens. Wij verwerken deze gegevens enkel ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, omdat jij daar toestemming voor hebt gegeven en/of omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van aanbiedingen of diensten). Heeft Meaningful Matters jouw persoonsgegevens niet meer nodig, dan zal zij de persoonsgegevens verwijderen.

Stuurt Meaningful Matters persoonsgegevens door naar andere bedrijven/organisaties?

Ja, dat kan zich voordoen. Meaningful Matters werkt vaak samen met andere bedrijven om haar diensten en producten goed te kunnen blijven leveren en indien dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering. Wij werken bijvoorbeeld samen met verschillende docenten/trainers, met organisaties waar de verschillende trainingen/opleidingen worden gegeven, softwareleveranciers, marketingbureaus, administratiekantoren, hotels en reisorganisaties. Ook ter uitvoering van een wettelijke plicht kan het met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens met andere partijen moeten delen (denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens op een factuur t.b.v. de Belastingdienst). Indien Meaningful Matters samenwerkt met derde partijen, maakt zij over de verwerking van persoonsgegevens duidelijke afspraken met deze partijen, zodat een zorgvuldige en veilige omgang van persoonsgegevens wordt geborgd.

Cookies

Voor een goede werking van de website en om de kwaliteit van de website te bekijken en te verbeteren, gebruiken wij technische cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of apparaat worden geplaatst om de website voor jou gebruiksvriendelijker te kunnen maken. Deze technische cookies verzamelen geen persoonsgegevens van je. Indien de cookies wel persoonsgegevens van jou verzamelen, vragen wij je hiervoor altijd vooraf om toestemming. Eventueel kun je in je eigen instellingen van de browser aangeven of je cookies toestaat of niet.

Hebben wij de persoonsgegevens goed beveiligd?

Ja. Wij zorgen voor een goede en passende (organisatorische en technische) beveiliging van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de wettelijke eisen en richtlijnen. Een goede beveiliging wordt bereikt door de implementatie van een reeks passende beheersmaatregelen, met inbegrip van beleid, processen, procedures en software- en hardwarefuncties. Deze maatregelen worden vastgesteld, geïmplementeerd, gemonitord, beoordeeld en waar nodig verbeterd.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking, of om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Jouw privacyrechten

Meaningful Matters verwerkt in beginsel enkel persoonsgegevens waarvan je op de hoogte bent. Je bent daar dan al vooraf over geïnformeerd of je hebt daar toestemming voor gegeven. Wil je weten welke persoonsgegevens Meaningful Matters van jou verwerkt en wil je de persoonsgegevens ontvangen? Dat is heel begrijpelijk en dat kan ook. Je kunt ons dan hiervoor mailen of een brief sturen. Als je jouw persoonsgegevens hebt ingezien en het blijkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn of niet volledig, dan kun je ons verzoeken om de persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. In een aantal gevallen kun je ons vragen om verwijdering of beperking van je persoonsgegevens.
Heb je bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens, dan kunt je je bezwaar schriftelijk aan ons richten. Tevens bestaat het recht voor jou om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken indienen of bezwaar maken

Als je een verzoek omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens wilt indienen of bezwaar wil maken, dan kun je dit schriftelijk (via e-mail of per post) aan ons sturen. Wij verzoeken je dan wel om jouw verzoek of bezwaar van een motivering te voorzien. Wij zullen jouw verzoek of bezwaar dan binnen 4 weken behandelen.