Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

Avicenna biedt voor toezichthouders en commissarissen een vrijplaats voor hoogwaardige ontwikkeling door middel van kennisvergaring, oefening, dialoog en uitwisseling van ervaringen. Het biedt plaats aan toezichthouders en commissarissen die waarde willen toevoegen aan de samenleving. Zij functioneren in het krachtenveld tussen samenleving en de organisatie. Zij geven mede vorm aan de bedoeling van de organisatie of anders gezegd: de (maatschappelijke) opdracht van de organisatie. Avicenna werkt hierbij vanuit haar eigen visie.

Hoogwaardig en actueel aanbod

Elk programma en elke opleiding van Avicenna bestaat uit een combinatie van gekwalificeerde docenten, trainers en practitioners, die per expertgebied, hun sporen ruimschoots verdiend hebben in het vak van toezichthouden of zij die een wezenlijke bijdrage aan goed toezichthouden kunnen geven. Deze variëteit gecombineerd met attractieve werkvormen, een online leeromgeving met thematische MasterClasses en excellente dienstverlening draagt zorg voor een hoogwaardig en actueel aanbod. De kwaliteit wordt gewaarborgd door diverse sectorgerichte Programma Raden.

Avicenna heeft circa 50 themagerichte opleidingen en masterclasses ontwikkeld, speciaal voor toezichthouders en commissarissen. Deze worden aangeboden via de verschillende academies, alsmede onder het eigen label van Avicenna. Jaarlijks nemen ongeveer 2500 toezichthouders en commissarissen deel aan de programma’s.

Regiepartner diverse beroepsorganisaties

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner voor de academies van de NVTZ, VTOI-NVTK en de VTW. Dit houdt in dat Avicenna samen met deze beroepsverenigingen de academies zowel inhoudelijk als organisatorisch vormgeven. De Academies vertalen de visie en het beleid van de verschillende beroepsorganisaties naar opleidingen voor haar leden.

 

De NVTZ Academie biedt een breed scholingsprogramma voor de aanstaande, beginnende de ervaren en de zeer ervaren toezichthouder. De NVTZ is een vereniging die staat voor verantwoordelijk toezicht in zorg- en welzijnsinstellingen. Met en voor meer dan 4000 leden werken ze aan professionalisering en ondersteuning van het toezichthoudende vak.

De VTOI-NVTK Academie biedt een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de beginnende en de ervaren toezichthouder (in onderwijsinstellingen en in de kinderopvang). Zowel de actualiteit als meer fundamentele thema’s zijn verwerkt in het curriculum. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan kennis, maar ook aan vaardigheden en kunde.

De VTW Academie biedt een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de minder en meer ervaren commissarissen bij woningcorporaties. Onze leergangen en masterclasses gaan in op alle relevante thema’s en spelen ook in op de actualiteit. De ontwikkeling van uw kennis en vaardigheden staat centraal die past bij een huidig en toekomstig kundige commissaris in de volkshuisvesting.