Over Puck Dinjens

Drs. Puck Dinjens heeft uitgebreide ervaring met vraagstukken op het gebied van governance. Vanuit Governance in Balans adviseert zij toezichthouders zowel over inhoud en inrichting van governance als over de samenstelling en de dynamiek van de raad en het bestuur. Deze vraagstukken benadert zij vanuit een gedragswetenschappelijke invalshoek, dus met aandacht voor het spel binnen het kader van de spelregels.

Zij is docent en evaluator bij NVTZ Academie, (kern)docent bij VTOI-NVTK Academie en VTW Academie en tevens programmadirecteur bij Governance University.

Onder haar eindredactie is in 2018 “Goede Raad voor Commissarissen” verschenen. Verder is zij auteur van het governance-onderzoek “Bestuurder, voldoende uitgedaagd?” (2013) en onder meer coauteur van diverse Toolkits, waaronder de Toolkit Toezicht Gezondheidszorg. Sinds 2019 is zij redacteur van het governance-tijdschrift Goed Bestuur en Toezicht.

Van origine is zij organisatiepsycholoog, veranderkundige, coach en mediator.

 

Thema’s en expertises van Puck

“De professionalisering van goed bestuur c.q. governance heeft mijn warme belangstelling. Naast de inrichting van governance zijn de samenstelling van de raad en de boardroomdynamiek in mijn ogen de belangrijkste thema’s. Dat is de reden dat ik als adviseur graag integraal de dialoog op gang breng, om bestuur en toezicht over de breedte te versterken.”

Haar ervaring strekt zich uit over een breed scala aan sectoren, variërend van (profit) ondernemingen tot maatschappelijke organisaties. Puck heeft een scherp inzicht ontwikkeld in de complexe uitdagingen en verantwoordelijkheden waarmee bestuurders en toezichthouders te maken krijgen in een snel veranderende wereld.

Wat valt je op als je een bijdrage verzorgt?

“Het houden van toezicht wordt steeds meer als een ‘vak’ gezien, en dat is volkomen terecht. Niet alleen is het feit dat je als groep verantwoordelijk bent voor het toezicht is bepalend voor het proces, maar ook wordt verwacht dat je met beperkte informatie een ‘radar’ ontwikkelt voor de juiste signalen. Bestuurlijke ervaring kan heel behulpzaam zijn, maar kan ook in de weg zitten. Het is immers ‘nose in, fingers out’ en dat vraagt de nodige zelfbeheersing. Als bestuurder ben je gewend om relatief direct bij te kunnen sturen en in te kunnen grijpen, maar als toezichthouder werkt dat niet zo. Hoe het dan wél werkt, daar besteed ik aandacht aan – door inzichten aan te reiken en vaardigheden te versterken – zodat je de toezichthoudende rol op een impactvolle wijze kunt invullen.”

In welk Avicenna programma kom je Puck tegen?

Leergang voor Toezichthouders & Commissarissen

Verder is zij docent en evaluator bij NVTZ Academie, (kern)docent bij VTOI-NVTK Academie en VTW Academie. Tot slot is zij programmadirecteur bij Governance University.

Publicaties van Puck

Van 2019 tot 2023 was zij Hoofdredacteur bij het vakblad ‘Goed Bestuur & Toezicht’.

 • Teamvorming in de raad: geen vanzelfsprekend (Goed Bestuur en Toezicht 4/2023)
 • Goede Raad voor Commissarissen, (2018, Mediawerf)
 • Governance code VO (VO Academie januari 2016, pagina 54 – 57)
 • Onderzoek naar de effectiviteit van toezichthouders in de zorg, in opdracht van NVTZ en NR (Bestuurder, Voldoende Uitgedaagd?), 2013
 • Coauteur van:
  Toolkit Toezicht Onderwijs (2014),
  Toolkit Commissariaat (2013 en 2009),
  Toolkit Toezicht in Het Publieke Veld (2012),
  Groot Coachingsmodellenboek (2011),
  Toolkit Toezicht Pensioensector (2011),
  Toolkit Toezicht Zorg (2011),
  Groot psychologisch modellenboek (2010 en 2015),
  Echt Leiderschap (2009),
  Jij bent aan Z (2004 en 2012)
 • Auteur van diverse artikelen voor Governance Update.