Over drs. Jan Nekkers

Jan Nekkers is directeur en oprichter van Futureconsult, een adviesbureau gespecialiseerd in foresight. Jan heeft ruim 25 jaar ervaring in het opstellen en toepassen van scenario’s en toekomstvisies voor strategieontwikkeling bij bedrijven, organisaties en overheden. In 2007 verscheen zijn praktische handboek over scenariotechniek ‘Wijzer in de Toekomst’, dat zich met 17 herdrukken bewees als hét handboek voor wie zelf met toekomstscenario’s aan de slag wil. Recent verscheen een geheel herziene editie van dit boek waarin ruim baan is gemaakt voor de nieuwste ontwikkelingen bij het werken met toekomstscenario’s.

Avicenna Academie voor Leiderschap - drs. Jan Nekkers

Thema’s en expertises van Jan

Jan Nekkers geeft regelmatig lezingen en masterclasses over scenarioplanning en -denken,  visieontwikkeling en toekomstonderzoek. Ook creativiteit, innovatie en trends passeren de revue. Zijn uitgangspunt hierbij is dat de toekomst onvoorspelbaar is, maar dat je wel degelijk zinvol over de toekomst kunt spreken.

Welke ontwikkelingen zie jij voor leiders weggelegd?

“De wereld om ons heen verandert razendsnel. Leiders moeten koers houden én inspelen op die veranderingen. Dat vereist goed inzicht op de impactrijke trends die op de organisatie afkomen. Met goede scenario’s kun je die trends en ontwikkelingen duiden. Vervolgens kun je een toekomst robuuste strategie ontwikkelen.”

In welke Avicenna programma’s kom je Jan tegen?

Strategie Mastercourse

Academie voor Toezichthouders

Ook in vakspecifieke opleidingen voor de Academie voor Toezichthouders kun je hem tegen komen, alwaar hij veelvuldig met (aankomende) toezichthouders in gesprek gaat over visie en ontwikkeling. Hij gebruikt daar het scenariomodel van de Three Horizons. Daarbij geeft hij aan dat organisaties altijd moeten verbeteren (horizon 1), vernieuwen (horizon 2) en innoveren (horizon 3) Hoe vindt het gesprek tussen deze drie horizonnen plaats? En hoe kunnen toezichthouders zorgen dat het gesprek vruchtbaar en positief verloopt?

Wijzer in de toekomst: ‘gewoon een heel goed boek’

Managementboek: ‘Wijzer in de toekomst’ van Jan Nekkers heeft zich bewezen als hét handboek voor wie zelf met toekomstscenario’s aan de slag wil. Goede scenario’s helpen je om de impact van een veranderende omgeving te begrijpen én om een toekomstgerichte strategie te bepalen. In deze nieuwe, geheel herziene editie is ruim baan gemaakt voor de nieuwste ontwikkelingen bij het werken met toekomstscenario’s. Nekkers biedt naast state-of-the-artmethoden voor het ontwikkelen en gebruiken van scenario’s ook een veelheid aan tips uit de praktijk. Hij laat zien hoe je de gemaakte scenario’s kunt gebruiken voor strategische toepassingen. En hij geeft praktische handvatten voor het monitoren van de scenario’s als de strategische keuzes eenmaal gemaakt zijn.