Ontwikkel je strategisch vermogen

Opleiding strategisch leiderschap voor leiders die op zoek zijn naar verdieping

Wil jij als strategisch leider nieuw perspectief voor je doelgroep, je organisatie, je medewerkers en jezelf creëren? Voel je de behoefte je strategische doelstellingen te herijken? Ben je daarom op zoek naar een passende opleiding voor strategisch leiderschap die jouw persoonlijke groei, op het gebied van (paradoxaal) leiderschap en strategievorming, helpt koppelen aan de strategische ontwikkeling en bloei van je organisatie? Dan is de Leergang Strategie Mastercourse van Avicenna Academie voor Leiderschap iets voor jou.

Wat is strategisch leiderschap?

Strategisch leidinggeven gaat over essentiële vaardigheden voor leiders die streven naar een diepgaand begrip van hun doelgroep, organisatie, medewerkers en zichzelf. Het omvat het vermogen om een heldere richting te geven aan een organisatie of team, in lijn met de voortdurend veranderende omgeving waarin zij opereren. Strategisch leiderschap en leidinggeven vereisen van jou, als ondernemer, directeur, manager en professional het vermogen om innovatieve strategieën te ontwikkelen, voorbeeldgedrag te tonen en medewerkers effectief mee te nemen in veranderingen.

Met deze leergang investeer je in de (verdere) ontwikkeling van je strategisch vermogen, strategisch plannen én in je vaardigheid om medewerkers optimaal te betrekken bij de ontwikkeling van jouw organisatie om daarmee de slagingskans ervan te vergroten. Het stimuleert een mindset waardoor je cruciale veranderingen beter waarneemt, binnen je team of organisatie, maar ook in jezelf en de samenleving.

Wat bieden wij:

 • Verdiepende leerervaring;
 • Een must voor strategische eindverantwoordelijken;
 • Opleiding van 2 3-daagse masterclasses;
 • Inspirerende ontmoetingen met topdocenten van
  gerenommeerde universiteiten, experts en bevlogen
  ondernemers als:
  – Diana Monissen
  – dr. Steven de Waal
  – Julika Marijn
  – Ivo Brughmans
  – Jacques Pijl
 • Masterclasses met ervaren practitioners;
 • Optioneel verdiepende coaching op maat.

Avicenna Strategie Mastercourse: Een opleiding tot strategisch leider

Strategie geeft richting aan een organisatie of een team. Deze tijd vraagt om herijking en keuzes om als leider nieuw perspectief voor je doelgroep, je organisatie, je medewerkers en jezelf te creëren. Wat is de strategische doelstelling? Als leider speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling en implementatie van de visie, strategie executie en strategische doelen van je organisatie.

Met deze leergang investeer je in de (verdere) ontwikkeling van je strategisch vermogen, strategisch plannen én in je vaardigheid medewerkers optimaal te betrekken bij de ontwikkeling van jouw organisatie om daarmee de slagingskans ervan te vergroten. Het stimuleert een mindset waardoor je cruciale veranderingen beter waarneemt. Binnen je team of organisatie, maar ook in jezelf en de samenleving. En het programma verbindt vooral de opgedane strategische inzichten aan concreet strategisch handelen en een strategisch plan. Ook krijg je handreikingen aangereikt voor de, voor organisaties, steeds belangrijker wordende digitale strategie.

Dit zegt de moderator over de deelnemers van Strategie Mastercourse:

“Deelnemers aan deze mastercourse zoeken reflectie en verdieping om het strategieproces in hun organisatie beter te kunnen leiden. Wat houdt succes eigenlijk in voor je organisatie? Welke strategische mindset heb je nodig in deze turbulente tijd? Hoe krijg je vat op de toekomst? Hoe ga je om met tegenstrijdige belangen? Hoe krijg je je mensen mee? En wat gebeurt er als je rol verandert van manager naar leider?

Om zulke vragen te beantwoorden gaat het in deze mastercourse niet alleen over strategie, maar ook over wat het voor jezelf betekent om strategie in je organisatie vorm, inhoud en energie te geven. Die combinatie maakt het voor elke deelnemer een persoonlijke reis, waarin ook ruimte is om onzekerheden te delen. Het is opvallend hoe snel de deelnemers vanuit uiteenlopende achtergronden en ervaringen tot verdiepende dialoog komen. Zowel met de docenten als met elkaar. De Avicenna leercode (verwondering toelaten, niet meteen oordelen, open vragen stellen) zorgt voor een open onderlinge verstandhouding die tot verbinding leidt. Die blijft vaak ook na de mastercourse in stand.”

Floris Hurts, moderator bij de Leergang Strategie Mastercourse en specialist in het klantgedreven maken van dienstverlening

 

Leiderschapsopleiding Avicenna Academie voor Leiderschap

Wil jij jouw persoonlijke leerdoelen met betrekking tot effectief leiderschap verwezenlijken? Ben je hiervoor op zoek naar een leiderschapsopleiding, opleiding leidinggevende of leiderschapscursus? Dan kan Avicenna leiderschap Academie je helpen! Avicenna organiseert nationale en internationale (open) leiderschapsleergangen, themadagen, maatwerkprogramma’s voor organisaties en persoonlijke coachtrajecten voor individuele (aankomende) bestuurders. Daarnaast is Avicenna regiepartner van verenigingen voor toezichthouders/commissarissen.

Inmiddels heeft Avicenna meer dan 10.000 bestuurders, ondernemers, toezichthouders en commissarissen, directeuren, managers en professionals opgeleid: de top van de Nederlandse Rijksoverheid, talentvolle jonge managers van internetbedrijf Wehkamp, de aankomende top van de G4 steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), hoogleraren en bedrijfsleiders van academische ziekenhuizen, bestuurlijk talent uit de agrifood sector, bestuurders van zorgorganisaties, woningcorporaties en onderwijsinstellingen e.a. maatschappelijke organisaties, etc. Avicenna is tevens regiepartner van diverse academies voor toezichthouders en commissarissen, waaronder de NVTZ Academie (zorg en welzijn), de VTOI-NVTK Academie (onderwijs en kinderopvang) en de VTW Academie (woningcorporaties).

Nieuw perspectief voor doordacht daadkrachtig leiderschap

Wij geloven dat de wereld nieuw leiderschap nodig heeft. Leiderschap dat waarde toevoegt aan organisaties en de samenleving. In de publieke sector en het bedrijfsleven. Leiders die vanuit een heldere visie de moed hebben om echt te vernieuwen en te verbinden en leiderschap binnen hun organisatie weten te creëren.

Al 20 jaar leiden we leiders op en voorzien we ze van een nieuw perspectief om doordacht daadkrachtig leiderschap te ontwikkelen. Leiders die nationaal en internationaal het verschil maken voor hun organisatie en de samenleving.