Docentendag 2023- Academie voor Toezichthouders

Elk jaar organiseren we vanuit de Academie voor Toezichthouders en Commissarissen een docentendag. Deze dag staat in het teken van professionalisering en uitwisseling van informatie, kennis en ervaringen. Centraal staat ook het activeren van deelnemers. Dat doen we aan de hand van twee verschillende, inhoudelijke thema’s. In de ochtend behandelt prof. Rienk Goodijk, één van de docenten bij de Academie voor Toezichthouders, het thema ‘De breedte van de Raad van Toezicht’. In de middag gaan we in verschillende workshops in op ‘De kwaliteit van opleiden’ en zoeken we met elkaar de diepte op.

Bovendien informeren de directeuren van NVTZ, VTOI-NVTK en VTW jullie over de laatste ontwikkelingen binnen de sector, opdat jullie dit ook een plek kunnen geven in de opleidingen.

Wanneer: maandag 30 januari 2023
Waar: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

We horen middels onderstaand formulier graag of je aanwezig kunt zijn.

Aanwezigheid docentendag

Voorlopig programma

 • 10.30 uur – 11.00 uur – Ontvangst
 • 11.00 uur – 12.00 uur – Sectorgerichte ontwikkelingen in toezichthouden
  Vanuit de verschillende sectoren, onderwijs & kinderopvang, woningcorporaties en zorg & welzijn, beschrijven de branchedirecteuren de ontwikkelingen in hun sector.
 • 12.00 uur – 12.45 uur – Bijdrage prof. Rienk Goodijk – ‘De breedte van het domein van intern toezicht’ 
  Prof. Rienk Goodijk levert een plenaire bijdrage met als thema ‘Inclusief Strategisch Partnerschap’. Het samenspel tussen toezichthouders en commissarissen en de bestuurder en hoe breed moet het domein van intern toezicht zijn, staan hier centraal. Je ontvangt tevens zijn nieuwe boek.
 • 12.45 uur – 13.45 uur – Lunch
 • 13.45 uur – 15.45 uur – Optimalisering kwaliteit in opleiden
  Inmiddels is ruimschoots ervaring opgedaan in het opleiden van toezichthouders en commissarissen. Meer dan tienduizend deelnemers hebben het afgelopen decennium meegedaan aan één van de opleidingen van de academies. Met hoge gemiddelde evaluatiescores. Natuurlijk zijn we hier tevreden over, maar de veranderingen in de tijd vragen ook weer om hierop adequaat in te spelen. In die zin staan we voor een nieuwe fase, waarin verdieping, nuancering en verdere professionalisering van het opleiden van toezichthouders en commissarissen gewenst is. Hoe kunnen we in de rol als programma-managers en docent/trainer nog effectiever worden in het leren en ontwikkelen van de deelnemers? Op basis van al de evaluaties en visitaties, passend bij deze en de komende tijd.We bieden vier thematische ontwikkelingsgebieden die in een workshopsetting worden gegeven. De workshops worden begeleid door de senior programma-managers en Frank Seine. Je kunt de keuze voor de workshop op de dag zelf maken.
  1. Het geven van opdrachten en leren van de uitkomsten.
  2. Vormen van visitatie als instrument voor kwaliteitsverbetering.
  3. Creëren van interactie: co-produceren met docenten en deelnemers in de opleiding.
  4. Het optimaal samenspel tussen digitaal en ‘live’ lesgeven.

 

 • 15.45 uur – 16.15 uur – Collectieve afsluiting
 • 16.15 uur – 17.00 uur – Borrel