STATE OF LEADERSHIP LEZING

Topcolleges over 'wijs handelen'

STATE OF LEADERSHIP LEZING

Twee keer per jaar organiseert Avicenna een topcollege van een internationaal vermaarde leider of leiderschap expert over een actueel en cruciaal leiderschapsvraagstuk. U krijgt tijdens dit college niet alleen fundamentele inzichten aangereikt; we bieden u ook de gelegenheid om daarna, in kleine interactieve groepen, te reflecteren op de vraag: welk appel doen de opgedane inzichten op uw leiderschap? Ook deze sessies worden door Avicennadocenten begeleid.

In de ‘State of Leadership’ lezing koppelen we dus gelouterde inzichten van topsprekers aan uw eigen leiderschapsvraagstukken. Hoe gaat dat in zijn werk? Eerst volgt u een inspirerende sessie met de topsprekers. Na deze lezing kunt u vervolgens, naar keuze, participeren in verschillende interactieve werksessies. In deze sessies staat vooral uw eigen leiderschap centraal.

De lezingen vinden steevast plaats in een klassieke setting in Utrecht. Deze keer in het prachtige Muntgebouw.

Aan deze lezing zijn 3 PE punten gekoppeld. 

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)
13.00 uur       ontvangst en inloop
13.45 uur       welkom en opening door Avicenna
14.00 uur       plenaire sessie
16.00 uur       verdiepingssessies
17.15 uur       plenaire afsluiting
17.30 uur       borrel

Aanmelden is hier mogelijk.

 

Nederlands

Modules Bekijk programma

 • Programma State of Leadership lezing

Doelgroep

De ‘State of Leadership’ is bedoeld voor managers, ondernemers, bestuurders en commissarissen die hun blikveld willen verruimen en hun slagkracht willen vergroten. ’Wijs handelen’ is het kernthema.


Kosten

 • Niet-alumni prijs € 395,- (inclusief introducee)
 • Alumni prijs € 295,- (inclusief introducee)
 • BTW is niet van toepassing

  Onze Adviseur Leiderschapsvorming kan u helpen met het maken van uw juiste keuze. Meer weten?
  Moreel leiderschap - Alex Brenninkmeijer - Avicenna

  Programma State of Leadership lezing

  Muntgebouw, Utrecht: vrijdag 10 mei 2019

  Voorjaarslezing ‘State of Leadership’: vrijdag 10 mei 2019

  Op vrijdag 10 mei 2019 verzorgde prof. Alex Brenninkmeijer de halfjaarlijkse Avicennalezing, waarin de roep om moreel leiderschap centraal stond; een zeer actueel onderwerp nu we in tal van landen, zoals de V.S., Rusland, Brazilië, Turkije, Hongarije, China en Polen ‘sterke’ leiders zien opkomen. Tegelijkertijd wordt ook de economie, en met name de digitale wereld, beheerst door een paar oppermachtige partijen, zoals Apple, Microsoft, Google en Facebook.

  Brenninkmeijer stelde zichzelf en deelnemers de vraag: is er een alternatief voor ‘sterk’ leiderschap? In zijn lezing over ‘Moreel leiderschap’ ontrafelde hij — op basis van zijn ervaringen als rechter, Nationale ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer, en op grond van zijn inzichten als hoogleraar — de vraag hoe moreel leiderschap als tegenovergestelde van ‘macht’ kan werken. Hij deed dit aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden verslag van zijn zoektocht naar de werking van moreel leiderschap. Een vorm van leiderschap die iedereen kan ontwikkelen.

  Zijn lezing past in een reeks van halfjaarlijkse Avicennalezingen rond het thema ‘leiderschap’ die Avicenna steevast in Utrecht organiseert.  Na afloop van deze lezing konden deelnemers kiezen voor één van de vier verdiepende sessies, met:

  • dr. Steven de Waal – Civil Leadership
   Er zijn in Nederland recent kwesties geweest rond verkeerd publiek optreden en zwak leiderschap van het bedrijfsleven. Dat werd door velen een teken van een ‘kloof ’ genoemd, tussen politiek en bedrijfsleven. Dr. Steven de Waal is van mening dat juist de publieke arena zelf revolutionair is veranderd. In zijn sessie ging hij samen met deelnemers in op de Waarom-vraag: waarom leidt de nieuwe, strategische context van ‘disruptive citizenship’ ertoe dat maatschappelijk en waardengedreven leiderschap vanuit publieke passie belangrijker wordt?
  • Cemil Yilmaz – moreel en inclusief leiderschap
   Respect is een waarde die voor iedereen van belang is en waar iedereen behoefte aan heeft. Helaas is het ook een waarde die de afgelopen jaren steeds meer onder druk is
   komen te staan. Dit uit zich vooral in de manier waarop mensen met elkaar omgaan en over elkaar spreken. Het gebeurt niet alleen online, het is ook terug te zien in de
   media, in de politiek, op straat, in buurten en op scholen. Cemil sprak, uit eigen ervaring, over hoe je als leider om kunt gaan met zwaar beladen maatschappelijke thema’s waarbij de tegenstellingen tussen groepen zeer groot zijn.
  • Marianne Luyer CMC – waardengedreven leiderschap
   In de turbulente tijd waarin we leven worden er veel eisen gesteld aan leiders. Maar deze eisen zijn vaak tegenstrijdig: we staan voor paradoxale situaties en dilemma’s waarin richting gekozen moet worden of knopen moeten worden doorgehakt. Maar hoe doen we dat op een wijze waarop we ook trouw blijven aan onszelf? Op welke diepere gronden baseert een succesvol leider de koers die hij wil varen?
  • drs. Maarten de Jong – morele dilemma’s en integriteit
   Vertrouwen in een organisatie ontstaat onder meer als deze integer handelt. Maar hoe is integriteit te ontwikkelen? Hoe kunnen wij integer omgaan met spanningsvelden en loyaliteitsconflicten bij morele vraagstukken? Drs. Maarten de Jong richtte zich op de vraag hoe onze morele competentie te versterken om te voldoen aan de roep om integere organisaties. Hoe om te gaan met ons eigen morele kompas in relatie tot die van onze collega’s en de kernwaarden van onze organisatie? Maakt moreel leiderschap het mogelijk een economisch gezonde instelling in de toekomst te waarborgen?

   

  prof. Jonathan Holslag

  expert geopolitiek Vrije Universiteit Brussel

  Mmusi Maimane

  oppositieleider van de Democratische Alliantie

  dr. Kiran Bedi

  Ooit de hoogste vrouwelijke politiechef van India (en rolmodel voor 500 miljoen Indiase vrouwen), nu gouverneur van een deelstaat

  prof. Farhad Khosrokhavar

  Sorbonne
  drs. Bas Mouton - Avicenna Academie voor Leiderschap

  mr. drs. Bas Mouton

  ondernemer/oprichter Speech Republic

  “Een geweldige middag. Dus bij deze: ik vond het echt super! Zowel de lezing als de werksessie.”

  ing. Daan Hoefsmit MBA - Avicenna Academie voor Leiderschap

  ing. Daan Hoefsmid MBA

  voorzitter raad van bestuur CIZ

  “Wat een mooie middag in het Paushuize! Ik vond het heel interessant.”

  Leontine Kok - Avicenna Academie voor Leiderschap

  Leontine Kok

  projectleider Gemeente De Ronde Venen

  “Een bijzondere middag. De workshop, de ontmoetingen en het inspirerende betoog van prof. Holslag waren fantastisch!”

  Meer informatie over inschrijven voor de Avicenna State of Leadership vindt u op onze speciale inschrijfpagina. Hier vindt u ook het formulier om u direct aan te melden.

  Inschrijven

  Contact of vragen?

  Heeft u een vraag of wilt u meer weten over deze leergang? U kunt contact opnemen met onze Adviseur Leiderschapsvorming Marjo Jansen. Zij kan u helpen bij het maken van de juiste keuze. U mag natuurlijk ook onderstaand formulier invullen. Marjo neemt binnen drie werkdagen contact met u op.