TOPCOURSE 'PRAKTISCHE WIJSHEID'

Leiderschap & innerlijk kompas

TOPCOURSE 'PRAKTISCHE WIJSHEID'

31 oktober 2018

Goed leiderschap en bestuur? In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in extra toezicht en controle, is de regeldruk toegenomen en wetgeving aangescherpt in de hoop dat daarmee wellicht de kwaliteit van leiderschap zou toenemen. Maar het is effectiever veel meer te investeren in de ontwikkeling van het eigen innerlijk kompas van leiders. De ‘klassieke deugden’ van Aristoteles (zoals moed, matigheid, rechtvaardigheid, medemenselijkheid, generositeit) vormen daarbij een uitstekend ijkpunt.

In de driedaagse Topcourse ‘Praktische Wijsheid’ is de ‘deugdethiek’ van Aristoteles cruciaal. Lange tijd is deze ethiek wat op de achtergrond geraakt, maar sinds enkele decennia heeft zij, vanwege de toegenomen complexiteit waarmee de samenleving en de economie geconfronteerd worden, een ware ‘revival’ meegemaakt. De vraag, die in de deugdethiek centraal staat, is hoe je een voortreffelijk mens kunt worden. Het korte antwoord daarop is: door te werken aan het ontwikkelen van een goed karakter. Iemand met een goed karakter beschikt over een aantal deugden, zoals moed, matigheid, rechtvaardigheid, medemenselijkheid, generositeit, en dergelijke.

Maar omdat elke situatie weer anders is, zijn algemene regels ontoereikend als leidraad voor het morele handelen. Daarom is praktische wijsheid vereist om in elke situatie de juiste maat en combinatie van deugden te vinden, die voor die specifieke omstandigheden vereist zijn. Karaktervorming vereist permanente oefening en leren van de voorbeelden van excellente anderen. In deze opvatting van ethiek is een voortreffelijk mens ook altijd iemand, die een voortreffelijke bijdrage levert aan de gemeenschap.

31 oktober 2018
Nederlands

Modules Bekijk programma

 • Dag 1: Karaktervorming
 • Dag 2: Praxis
 • Dag 3: Waarden

Doelgroep


Kosten

 • deelnemersprijs € 4.900,-
 • alumni prijs € 3.900,-
 • muntdrager prijs € 2.900,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief accommodatiekosten, BTW is niet van toepassing.

Onze Adviseurs Leiderschapsvorming kunnen u helpen u met het maken van uw juiste keuze. Meer weten?
Praktische Wijsheid - Avicenna Academie voor Leiderschap

Dag 1: Karaktervorming

Landgoed De Paltz Soest: Woensdag 31 oktober 2018

Karaktervorming vormt de kern van de deugdethiek. Deze eerste dag verken je wat dat voor jezelf betekent. We starten met het delen van reflecties op de ‘opdracht vooraf’, waarbij de verschillende leervragen van de deelnemers worden gedeeld. Daarna volgt een masterclass met Henk Oosterling, universitair hoofddocent filosofie, practitioner die grote betekenis heeft gehad voor het onderwijs in Rotterdam (en Kendomeester is). Hij noemt zichzelf ‘doendenker’ en bespreekt met de deelnemersgroep de principes van de deugdethiek en de filosofie van de levenskunst. Daarna koppelt hij de Aristotelische deugdethiek aan inzichten uit de Oosterse filosofie (Kendo) en sluit af met praktische oefeningen. Het avondprogramma bestaat uit een ‘gold digging’ sessie waarbij bevindingen en waarnemingen onderling worden gedeeld.

 • Dagdeel 1: deugdethiek (drs. Pieter Wijnsma) en ‘leiderschap’ (dr. Steven de Waal)
 • Dagdeel 2: masterclass ‘doendenken’ (dr. Henk Oosterling)
 • Dagdeel 3: werkopdrachten
Praktische Wijsheid - Avicenna Academie voor Leiderschap

Dag 2: Praxis

Landgoed De Paltz Soest: Donderdag 1 november 2018

Karaktervorming vereist een ‘praxis’, waarbinnen geoefend kan worden. Dat kan de praxis zijn van je beroepsgroep (zoals die van ‘chirurgen’, ‘bestuurders’, ‘leraren’ etc.), maar ook van burger, vriend, geliefde, ouder. Elke praxis kent normen voor wat een goed of excellent beoefenaar van die praxis is. Dat stelt niet alleen eisen aan je technische vaardigheden, maar ook aan je menselijke. Deze tweede dag reflecteren deelnemers op de verschillende varianten van een praxis in hun eigen leven en wat het inhoudt om daarin te excelleren. Dat bespreken we in het middagdagdeel met drie top-practitioners: dirigenten-opleider Chris Fictoor, creativiteitstrainer Igor Byttebier en super-commissaris mr. Inge Brakman: wat doen zij om te kunnen excelleren en wat betekent dat voor hun karaktervorming? ’s Avonds krijg je op artistieke en speelse wijze feedback van drie pas afgestudeerde acteurs/regisseurs van de Toneelacademie Maastricht die deze hele tweede dag samen met de deelnemers zijn opgetrokken. Tenslotte komt aan de orde hoe je dit streven naar excellentie in je eigen leven en werken vorm zou kunnen geven.

 • Dagdeel 4: ‘de praxis’ (drs. Pieter Wijnsma)
 • Dagdeel 5: drie masterclasses over beroepsethiek en vakmanschap met mr. Inge Brakman (over het vak van commissaris/toezichthouder), Chris Fictoor (over het vak van dirigent) en Igor Byttebier (over het vak van innovatiespecialist)
 • Dagdeel 6: werkopdrachten
Praktische Wijsheid - Avicenna Academie voor Leiderschap

Dag 3: Waarden

Landgoed De Paltz Soest: Vrijdag 2 november 2018

Een praxis is altijd ook een waardengemeenschap. Die waarden bepalen wat wij ‘excellent’ vinden. In een levende praxis vindt altijd een discussie plaats over de waarden, die centraal moeten staan. Prof. Arjo Klamer, hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit, gaat met de deelnemers in op de vraag welke verschillende soorten waarden centraal staan in de verschillende domeinen van de samenleving. Hij ontwikkelde in ‘Doing the right thing’ een alternatief voor het gangbare economische denken. We sluiten af met de vraag wat de betekenis hiervan is voor je eigen leiderschap, professionaliteit, privéleven en burgerschap.

 • Dagdeel 7: onderliggende waarden en moreel kompas (door prof. Arjo Klamer)
 • Dagdeel 8: afsluitende sessie (drs. Pieter Wijnsma)

U ontmoet vermaarde topdocenten, onder wie:

dr. Henk Oosterling

filosoof/'doendenker' Erasmus Universiteit Amsterdam

prof. Arjo Klamer

econoom

mr. Inge Brakman

commissaris diverse organisaties

Chris Fictoor

dirigent

Igor Byttebier

co-creatie specialist

drs. Pieter Wijnsma

consultant en coach

dr. Steven de Waal

strategie-expert
Bekijk alle ervaringen

Ervaringen volgen na afronding van de eerste editie van deze Topcourse.

Alle brochures hebben wij verzameld op onze downloadpagina.

Brochure downloaden

Meer informatie over inschrijven voor deze Topcourse vindt u op onze speciale inschrijfpagina. Hier vindt u ook het formulier om u direct aan te melden.

Inschrijven

Contact of vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over deze Topcourse? U kunt contact opnemen met onze Adviseur Leiderschapsvorming Marjo Jansen. Zij kan u helpen bij het maken van de juiste keuze. U mag natuurlijk ook onderstaand formulier invullen. Marjo neemt binnen twee werkdagen contact met u op.