LEERGANG VOOR BESTUURDERS

- De kunst en kunde van besturen in uitdagende, maatschappelijk dynamische context -

LEERGANG VOOR BESTUURDERS

3 oktober 2024

Het besturen van maatschappelijke organisaties vergt enorm veel stuurmanskunst. Als eindverantwoordelijke leid je de organisatie met ambitie, samen met anderen, naar een duurzame en betekenisvolle positie. Dit gebeurt vrijwel zonder uitzondering in een context met een zeer divers speelveld en verschillende belangen. Dit is uiteraard dé mooie uitdaging die elke ambitieuze  bestuurder graag aangaat. In de ene situatie is dienend leiderschap passend, in de andere situatie wordt meer een directieve houding gevraagd, waarbij je tegelijkertijd als verbindend leider moet acteren. Dat is één van de paradoxen van besturen. Het is uitdagend dat als bestuurder vanuit authenticiteit en geloofwaardigheid te doen.

Uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat boardroom dynamics en het samenspel met andere actoren, zowel intern als extern, van cruciaal belang zijn voor het effectief functioneren van de bestuurder. Kennis en kunde op dit gebied wordt veelal versnipperd aangeboden in opleidingen. Deze leergang behandelt juist integraal het (leren) besturen van de dynamische context:

 • dynamieken in de boardroom (o.a. RvT/C en mede-bestuurders)
 • met klanten die andere eisen stellen
 • patronen en systemen in de eigen organisatie
 • uitdagingen in de relatie met externe stakeholders

met als doel je bestuurlijke effectiviteit, voor jezelf, jouw team, de organisatie en de maatschappij, naar een niveau te brengen waar je (nog meer) het verschil kunt gaan maken.

Voorafgaand aan de toelating aan het programma vindt een persoonlijke intake met elke kandidaat plaats. In dit gesprek worden onder meer motivatie, leerbehoefte, genoten opleidingen en werkervaring besproken. Op deze manier borgen we een optimale match tussen deelnemers en leergang én dragen we zorg voor een passende samenstelling van de deelnemersgroep. De leervragen van de deelnemers geven mede vorm aan de leergang die van daaruit altijd een ‘op maat’ aspect kent.

In deze leergang is onder meer aandacht voor effectief bestuur en analytische vaardigheden.

Het programma stimuleert de onderlinge interactie en verbinding tussen deelnemers. Mede om die reden hanteren wij een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers.

 

3 oktober 2024
 

Modules Bekijk programma

 • Module 1: Essentie van goed bestuur als basis voor uitvoering
 • Module 2: Externe Belanghouders
 • Module 3: Boardroom Dynamics
 • Module 4: Effectief management & bestuur
 • Module 5: Practicum authentiek besturen

Doelgroep

De leergang is zeer geschikt voor bestuurders met eindverantwoordelijkheid die wezenlijk het verschil willen maken met hun bestuursstijl. Maar ook professionals die de ambitie hebben als bestuurder een eindverantwoordelijke functie te vervullen in een maatschappelijke organisatie zijn van harte uitgenodigd.


Kosten

€ 12.750,-

Bovengenoemd deelnamebedrag is inclusief kosten voor studiemateriaal, exclusief accommodatiekosten. Btw is niet van toepassing.


Optioneel: verdiepende coaching

Verdiep je leerervaringen en vertaal ze optimaal naar jouw eigen werkcontext met persoonlijke coaching op maat.
€ 2.450,- voor 7 coachsessies. Exclusief accommodatiekosten van € 245,- en btw.
Onze Adviseur Leiderschapsvorming kan je helpen met het maken van je juiste keuze. Meer weten?

Module 1: Essentie van goed bestuur als basis voor uitvoering

Midden Nederland: donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2024

Tweedaagse module, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • De speciale positie en rollen van de bestuurder binnen het krachtenveld
 • Jij als bestuurder vanuit de (maatschappelijke) opgave
 • Waardegedreven leiderschap en omgaan met (morele) dilemma’s
 • Paradoxen effectief inzetten

Module 2: Externe Belanghouders

Ernst Sillem Hoeve, Den Dolder: donderdag 21 en vrijdag 22 november 2024

Tweedaagse module, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Het bouwen van samenwerkingsrelaties met strategische partners
 • Macht & invloed in de politieke context
 • Opbouwen van duurzame relaties met klantvertegenwoordigingen
 • Omgang met media

Module 3: Boardroom Dynamics

Kasteel de Vanenburg, Putten: donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2025

Tweedaagse module, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Rollen in de boardroom (voorzitter RvT/C, auditcommissies, etc.)
 • Bouwen van strategisch partnership met de Raad van Toezicht/Commissarissen
 • Ruimte en verantwoording
 • Rol van RvT/RvC bij planvorming en monitoring
 • De kunst van duaal besturen
 • Omgaan met en inzetten van interventies
 • Boardroom Dynamics

Module 4: Effectief management & bestuur

Kasteel de Vanenburg, Putten: donderdag 13 en vrijdag 14 maart 2025

Tweedaagse module, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Teamsamenstelling vanuit complementaire competenties
 • Creëren van leiderschap in de organisatie
 • ‘Care to Dare’ bij transities
 • Effectief opereren in crisissituaties
 • Mensen meekrijgen
 • Verandervermogen van organisaties
 • Veroorzaken van gewenste beweging
Leiderschap Practicum - Avicenna Academie voor Leiderschap

Module 5: Practicum authentiek besturen

Kasteel de Vanenburg, Putten: donderdag 15 en vrijdag 16 mei 2025

Tweedaagse module, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Effectief inzetten van macht & invloed
 • Passende taal en gedrag bij verbindend besturen
 • Inspirerend leiderschap
 • Authentiek zichtbaarheid en presenteren

De leergang wordt gegeven door zeer ervaren docenten, trainers en bestuurders. Ontmoet onder andere:

drs. Ivo Brughmans

besturen vanuit paradoxen

dr. Pieter Wijnsma

valkuilen voor bestuurders

drs. Diana Monissen

besturen in een dynamisch veld

prof. Rienk Goodijk

strategisch partnership in de boardroom

Ton Golstein

ruimte voor je persoonlijk bestuursstijl

Erwin van Lambaart

media tycoon

dr. Monique van Dijen

implementatie strategieën

Paula Kolthoff

specialist op het gebied van ‘embodied learning’

Jindra Kessener

expert dialogisch leiderschap

dr. Monique Hammink

conceptontwikkelaar, trainer, coach & facilitator
Bekijk alle ervaringen

Benieuwd naar de ervaringen van onze deelnemers? Lees de ervaringen m.b.t de Leergang voor Bestuurders hieronder.

Klik op de button voor ervaringen van alle leergangen.

Hein Molenkamp

managing director Water Alliance

“De leergang voor Bestuurders was voor mij een eye opener, bijzonder inspirerend en heb bovenal een leuke groep mensen leren kennen met ieder hun eigen levens- en werkervaring. De leergang geeft je een breed inzicht in de vele werkvelden van het bestuurder zijn, inclusief de valkuilen. Waar loop je tegenaan, met wie en hoe pak je issues op? Maar ook de rol van de bestuurder en de relatie met het toezicht is zeker de moeite waard en geeft je vele nieuwe inzichten en handvaten. Veel passeert de revue, dus regelmatig terugkijken is een aanrader om de ervaringen echt te laten landen. Interessant vond ik bijvoorbeeld het thema paradoxaal leiderschap van docent Ivo Brughmans. Je begrijpt beter waarom je als bruggenbouwer, wat ik ben, altijd worstelt met de verschillende uitersten en standpunten in je werk. Ik wil altijd graag die uitersten meenemen en verbinden, maar waar ligt de positie van het compromis en hoe neem je iedereen daar zo goed mogelijk in mee? Dat leverde mij boeiende inzichten op. Als laatste wil ik ook meegeven dat je vooral veel opsteekt van de andere deelnemers. Al snel in de leergang blijkt er veel veiligheid in de groep te zijn om zaken met elkaar te delen. Niet te onderschatten wat je daarmee vooruit komt”.

Anne Veldhof

bestuurder ActiVite

“In mijn startfase binnen ActiVite als bestuurder, was de Leergang voor Bestuurders van Avicenna een zeer waardevolle aanvulling. Zowel de fijne collega leerganggenoten als de inspirerende sprekers en de vertrouwelijk omgeving en ondersteuning vanuit Avicenna droegen bij aan een breed pallet aan mooie gesprekken, waardevolle inzichten, kennis en kunde. Besturen kan soms eenzaam zijn en de verantwoordelijkheid voor een organisatie dragen is niet altijd eenvoudig, maar het deelnemen aan een leergang als deze kan daarbij zowel in de contacten met mede leerganggenoten als in de overdracht van kennis, kunde en inspiratie vanuit de sprekers helpend als ondersteunend zijn. Wat mij betreft een aanrader voor iedere bestuurder die zichzelf wil laten verrijken, inspireren en uitdagen”.

Het deelnamebedrag voor deze leergang voor bestuurders bedraagt € 12.750,-. Dit bedrag is inclusief kosten voor studiemateriaal, exclusief accommodatiekosten, Btw is niet van toepassing.

Je ontvangt een factuur van ons voor het deelnamebedrag à € 12.750,- (inclusief locatie- en materiaalkosten, btw is niet van toepassing) op het aangegeven factuuradres.

Toelichting accommodatiekosten
Avicenna draagt zorg voor het regelen van de accommodaties waar je tijdens de verschillende modules verblijft. Dit verzorgen wij volledig vanaf het moment van aankomst, tot het moment waarop het programma ten einde is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze deelnemers zich volledig kunnen concentreren op het inhoudelijke programma.

Bij de deelnameprijs voor het ontwikkelprogramma voor bestuurders zijn deze accommodatiekosten niet inbegrepen. Naast het deelnamebedrag is daarom ook een voorschotbedrag aan accommodatiekosten opgenomen. Dit bedrag is een inschatting van de kosten die tijdens de module worden gemaakt. Onder accommodatiekosten verstaan we de kosten voor overnachtingen, catering (lunches, diners, snackbreaks etc.) zaalhuur, AV-middelen, taxivervoer etc. Na afloop van het volledige programma verrekenen we het daadwerkelijk gemaakte bedrag aan accommodatiekosten met het reeds betaalde voorschot.

Hoe zorg je ervoor dat jouw persoonlijke leervraag optimaal beantwoord wordt tijdens je deelname? Hoe vertaal je de in de leergang opgedane nieuwe kennis, inspiratie en perspectieven naar jouw (werk)praktijk? En hoe borg je dit alles duurzaam in de hectiek van alle dag?

Sinds kort biedt Avicenna bij al haar leergangen de mogelijkheid om jouw leerervaringen te verdiepen en de vertaling naar jouw eigen werkcontext te optimaliseren en te borgen. Dat doen we met een aantal individuele coachgesprekken, waarmee je jouw deelname op persoonlijke wijze kunt uitbreiden.

Lees er meer over op onze speciale coachingspagina.

Bij onze leergangen maken wij gebruik van een hybride werkvorm: de fysieke bijeenkomsten en modules combineren we met een online leeromgeving. De inhoud van deze online leeromgeving is persoonlijk en afgestemd op jouw leertraject, zowel bij open als incompany programma’s. Je vindt hier alle documenten, opdrachten en (eventuele) online seminars die jij nodig hebt om jouw leertraject succesvol te doorlopen. Met deze omgeving helpen we je om het maximale uit de modules te halen en heb je tevens de mogelijkheid jouw kennis te verdiepen.

Meer weten over deze leeromgeving? Kijk dan hier.

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze leergang? Neem dan contact op met ons op. We helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Er wordt dan binnen twee werkdagen contact met jou opgenomen.

 • Persoonsgegevens

 • Berichtgegevens