Dialogisch Leiderschap

Actiegerichte reflectie op je rol, in relatie tot de opgave in je organisatie

Dialogisch Leiderschap

Actiegerichte reflectie op je rol, in relatie tot de opgave in je organisatie

Vanuit haar moderator-rol bij Avicenna en als specialist in Dialogisch Leiderschap (van prof. dr. Rens van Loon) reflecteert Jindra Kessener in een mini-retraite of coachtraject op actiegerichte wijze met je op vraagstukken als: Wat vraagt de volgende ontwikkelingsfase van de organisatie van de invulling van mijn rol als leider? Hoe houd ik (mijn ratio, intuïtie en non-verbale leiderschapsbronnen in) balans in mijn uitdagende, verantwoordelijke baan? Ik merk dat er iets speelt binnen de organisatie, hoe leg ik daar mijn vinger op? Hoe laat ik mijn getalenteerde direct reports meer grip krijgen op de organisatie-ontwikkeling?

Wat Jindra in de praktijk ziet is dat leiders vaak een veel breder leiderschapsrepertoire hebben dan zij zelf, en hun omgeving, denken. Vaak heb je in een context een specifiek perspectief ingenomen. De mensen met wie zij werkt ontdekken in een Dialogisch Leiderschapstraject dat, wanneer zij een ander perspectief, een andere ik-positie, in zichzelf innemen, dingen anders kunnen zien en op een andere manier kunnen acteren binnen hun omgeving. Vaak is het genoeg om ‘dat andere perspectief’ mee te nemen in de context waarin je je leiderschapsrepertoire wilt verbreden. Je hoeft niet op training maar je leert te schakelen tussen ik-posities.

Tijdens een Dialogisch Leiderschapstraject doe je inzichten op die je direct kunt toepassen in je werk.

Over Jindra

Jindra heeft ruim 25 jaar ervaring in profit en not-for-profit. O.a. als leidinggevende, met eindverantwoordelijkheid, in leiderschaps- en organisatieontwikkeling. In haar huidige werk helpt ze (teams) leidinggevenden bij hun veranderaanpak en het congruent maken van hun leiderschap daarmee.

 

Aanbod

Jindra werkt in een mini-retraite van 3 dagdelen achter elkaar of met een startsessie van 3 uur, gevolgd door nog 2 sessies van 2 uur. De inhoud van elk traject wordt op maat afgestemd met jou!


Doelgroep

Voor leiders, bestuurders, topprofessionals, adviseurs en seniormanagers uit private en publieke organisaties die een ontwikkeling teweeg (willen) brengen in de organisatie waar ze voor verantwoordelijk zijn.


Kosten

Miniretraite € 2.800,- (exclusief btw).
1x 3 uur en 2x 2 uur € 2.100 (exclusief btw).
Anders dan bij onze open leergangen zijn coachtrajecten niet vrijgesteld van btw.

Bijkomende accommodatiekosten bij live bijeenkomsten: max. € 300-. Bij coaching via ZOOM worden deze niet in rekening gebracht.

Locatie: Haarlem, Amersfoort