U bevindt zich hier: Home » Leergang voor toezichthouders en commissarissen
Terug naar overzicht

Ervaringen Leergang voor toezichthouders en commissarissen

Femke Intven

Internist-Intensivist at Dept. of Intensive Care Medicine, Catharina Hospital, Eindhoven.

“Ik heb met buitengewoon veel interesse en plezier deelgenomen aan de modules van de Leergang voor Toezichthouders en Commissarissen van Avicenna. Dat had te maken met de goede en gevarieerde gastsprekers met elk een eigen relevantie, een zeer prettige en kundige moderator, Jorrit Jorritsma en geweldige mededeelnemers, die inspireerden en met wie ik veel heb geleerd en evenveel heb gelachen. Ik kijk goed gefoerageerd uit naar de volgende stap.
Dank aan allen!”

Yvonne van Genugten

Directeur-bestuurder Stichting Indisch Herinneringscentrum

“Deze leergang biedt een vernieuwende aanpak gericht op persoonlijk gedrag in een toezichthoudende rol. Ik heb een goed inzicht gekregen in de verschillende sectoren, in mijn eigen rol en met name ook het effect van mijn eigen inbreng; je leert de goede vragen te stellen, zodat je daadwerkelijk meer te horen krijgt. Daarnaast is er veel aandacht voor de persoonlijke gedragscomponent. De diversiteit van de groep was erg boeiend: de deelnemers vulden elkaar goed aan. Maar diversiteit zat ook in de benadering van mensen, van verschillende vakinhoudelijke achtergronden en de verhouding mannen en vrouwen. Dit alles neem ik mee in mijn eigen besturende rol: ik heb geleerd beter te luisteren en meer vragen te stellen en kan ik beter hoofd- van bijzaken in de discussies onderscheiden. “

Joanita Oud

Head People & Culture, Brunel

“Graag wilde ik een leergang Toezichthouden volgen, vanuit alle kennis en ervaring die ik heb opgebouwd, om een betekenisvolle bijdrage te leveren. Wat mij in deze leergang erg aansprak, is de unieke combinatie van inhoud en gedrag. Mooi is het diverse netwerk dat je ontwikkelt, je leert veel van elkaar en kan bij elkaar in de winkel kijken. Inhoudelijk haakt het programma het erg goed aan op de onderwerpen aan de bestuurstafel, met aandacht voor nieuwe onderwerpen als social media, sustainability en digitalisering. Wat ook heel leuk was, is de mogelijkheid om een stage te lopen en daarin begeleid te worden. Je kan in een toezichthoudende functie direct toevoegen wat je geleerd hebt. Ik heb het geleerde ook direct in mijn huidige voltijdsbaan kunnen toepassen. Met name het zonder oordeel luisteren, met de zogenoemde socratische houding.

Marc Boits

CEO Executive board Heuschen &Schrouff Oriental Food

“De leergang was zeer interessant omdat het een hele andere invalshoek geeft naar diverse soorten organisaties. Het leerde me vanuit meer afstand en vanuit een andere rol te kijken naar heel andere organisaties dan die ikzelf vanuit mijn ervaring ken. Ik heb een volstrekt nieuw beeld gekregen op de rol van een RvC op basis van mijn eerdere eigen ervaringen met RvC’s als bestuurder. Bijvoorbeeld het zoeken van diepgang, hoe je dat doet zonder dat je op de stoel van de bestuurder gaat zitten. Het leert je ook hoe je als bestuurder naar de RvC moet kijken en andersom en als absolute bijvangst ook naar mijn eigen leadershipteam.”

Maud Martens - Leergang voor Toezichthouders en commissarissen - Avicenna Academie voor Leiderschap

Maud Martens

COO ABN AMRO Verzekeringen

‘’Voor mij als bestuurder was deze leergang zeer verrijkend. Opererend vanuit je huidige bestuurlijke rol loop je het gevaar dat je je enkel focust op je eigen organisatie en problematieken. Deze leergang helpt om in de totale breedte anders te kijken naar de maatschappelijke, morele, wettelijke en economische kaders, zodat je je bedrijf richting kan geven. De leergang legt een hele goede basis om als toezichthouder aan de slag te gaan, en ik merk dat ik er zelfs nu al veel aan heb in mijn dagelijkse werkleven. Ik ben veel beter geëquipeerd om deze rol goed te vervullen en om situaties completer te zien. Daarnaast was het fijn om een aantal dagen uit de hectiek te zijn en echt tijd te maken voor de leergang en het leerproces en ervaringen uit te wisselen met een diverse groep deelnemers en uitmuntende docenten. Ik was verrast door de diversiteit en de kwaliteit van de leergang, die mij een andere kijk gegeven heeft op het vak toezichthouden.”

Martin Rouws - Leergang voor Toezichthouders en commissarissen - Avicenna Academie voor Leiderschap

drs. Martin Rouws

senior executive Human Resources

‘’De leergang heb ik als zeer interessant en blikverruimend ervaren. Ik heb kennis gemaakt met een totaal nieuw werkveld en een goede basis gekregen om een rol als toezichthouder te kunnen vervullen. Erg leuk was de diversiteit van de deelnemers in de groep. Je zit met mensen uit verschillende beroepenvelden, wat de interactie met elkaar bijzonder maakt. De leergang heeft mij bovendien inzicht gegeven in de spelregels en functie van toezichthouden. Ik ben mij meer bewust van de verantwoordelijkheid die je hebt. Daarnaast kan ik de opgedane kennis ook toepassen in mijn huidige functie. De bouwstenen die ik heb opgepakt, zoals blijven doorvragen naar de achtergronden om de probleemstellingen scherper te krijgen, kan ik nog breder toepassen. Dit mede door de moderator, die vanuit zijn eigen achtergrond als ervaren toezichthouder heel gericht de juiste vragen stelde. Ook de boeiende en kundige sprekers vertelden veel uit hun eigen ervaring, wat ik als interessant heb ervaren en mede door de aangeboden casuïstiek, is blijven hangen. Mijn rugzak is goed gevuld en ik ben voorbereid voor een rol als toekomstige toezichthouder.’’