Maak een wezenlijk verschil met je bestuursstijl

Opleiding bestuurlijk leiderschap voor bestuurders die op zoek zijn naar verdieping en inspiratie

Wil jij als bestuurder met eindverantwoordelijkheid een wezenlijk het verschil maken met je bestuursstijl. Ben je een professional die de ambitie heeft als bestuurder een eindverantwoordelijke functie te vervullen in een (maatschappelijke) organisatie? Of ben je lid van een Raad van Bestuur? En ben je daarom op zoek naar een opleiding voor ambitieuze bestuurders, waarin je leert bestuurlijk leiderschap te combineren met inspirerend leiderschap en natuurlijk leiderschap?

Dan is de Leergang voor Bestuurders van Avicenna Academie voor Leiderschap iets voor jou.

Wat is de rol van een bestuurder?
Als eindverantwoordelijke heeft een bestuurder de cruciale taak om een organisatie met ambitie en doelgerichtheid te leiden naar een duurzame en betekenisvolle positie. Dit omvat het nemen van strategische beslissingen, het aansturen van teams, en het beheren van diverse belangen en uitdagingen. De rol van een bestuurder vereist een combinatie van bestuurlijk leiderschap, inspirerend leiderschap en natuurlijk leiderschap.

De Leergang voor Bestuurders van Avicenna Academie voor Leiderschap biedt een programma dat gericht is op het ontwikkelen van essentiële vaardigheden en inzichten voor ambitieuze (toekomstige) bestuurders. Enkele elementen van deze leergang die aansluiten bij de rol van een bestuurder zijn:

Wat bieden wij:

 • Diepgaande verkenning van bestuurlijk leiderschap;
 • Opleiding van 5 2-daagse masterclasses door deskundigen;
 • Inspirerende sprekers/docenten op gebied van bestuurlijk leiderschap, waaronder:
  – Wil Derkse
  – Puck Dinjens
  – Diana Monissen
  – Monique Hammink
  – Julika Marijn
 • Optioneel verdiepende coaching op maat, waardoor jij je leiderschapsvaardigheden verder kunt ontwikkelen en toepassen in jouw specifieke context.

Door middel van deze elementen streeft de leergang ernaar om bestuurders te voorzien van de juiste handvatten voor effectief bestuur en leiderschap, waardoor je in staat wordt gesteld om een wezenlijk verschil te maken met jouw bestuursstijl binnen jouw organisatie en de bredere maatschappij.

Het effectief functioneren van de bestuurder

De Raad van Bestuur (RvB) is het hoogste bestuursorgaan binnen een organisatie. Het geeft leiding aan een onderneming en ontwikkelt het strategisch beleid. De Raad van Toezicht ziet vervolgens weer toe op het bestuur en het beleid van de organisatie.

Uit vele wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat boardroom dynamics en het samenspel met andere actoren, zowel intern als extern, van cruciaal belang zijn voor het effectief functioneren van de bestuurder. Kennis en kunde op dit gebied wordt veelal versnipperd aangeboden in opleidingen. De Leergang voor Bestuurders van Avicenna Academie voor Leiderschap behandelt juist integraal het (leren) besturen van de dynamische context met als doel je bestuurlijke effectiviteit, voor jezelf, jouw team, de organisatie en de maatschappij, naar een niveau te brengen waar je (nog meer) het verschil kunt gaan maken. Een inspirerende en heel complete opleiding voor ambitieuze bestuurders dus.

Wat maakt jou een goede bestuurder?

“Om een GOEDE bestuurder van een organisatie/bedrijf te mogen zijn, is het als eerste belangrijk om jezelf goed te kennen. Waar liggen mijn kwaliteiten en talenten om verder uit te bouwen en wat zijn mijn ontwikkelpunten en donkere kanten? Wat drijft mij in de kern; wat is mijn roeping?

 Daarnaast tellen persoonskenmerken en competenties als: kennis van zaken, heldere en duidelijke visie, houden van mensen, gemakkelijk verbinding maken, nieuwsgierig zijn, goed luisteren/kijken/voelen, de goede vragen stellen, je oordeel uitstellen, kunnen reflecteren, humor, relativeringsvermogen, fysiek en mentaal FIT zijn, positieve grondhouding, integriteit en organisatie- en omgevingssensitiviteit. Al met al een ‘vracht’ aan bagage. Gelukkig helpt het leven ons om stap voor stap sterker te worden, zodat we de benodigde bagage kunnen vergaren, kunnen dragen en kunnen delen met anderen. Het leven als bestuurder is te bezien als een REIS. De kunst is om ervan te genieten en te leren: van jezelf en van je reisgenoten. Zodat je jezelf gaat ontwikkelen en groeit.”

Lidy Hartemink MHA, zeer ervaren bestuurder en moderator bij de Leergang voor Bestuurders

 

 

Avicenna Academie voor Leiderschap - Lidy Hartemink - coach

Leiderschapsopleiding Avicenna Academie voor Leiderschap

Wil jij jouw persoonlijke leerdoelen leiderschap verwezenlijken? Ben je hiervoor op zoek naar een leiderschapsopleiding, opleiding leidinggevende of leiderschapscursus? Dan kan Avicenna leiderschap Academie je helpen! Avicenna organiseert nationale en internationale (open) leiderschapsleergangen, themadagen, maatwerkprogramma’s voor organisaties en persoonlijke coachtrajecten voor individuele (aankomende) bestuurders. Daarnaast is Avicenna regiepartner van verenigingen voor toezichthouders/commissarissen.

Inmiddels heeft Avicenna meer dan 10.000 bestuurders, ondernemers, toezichthouders en commissarissen, directeuren, managers en professionals opgeleid: de top van de Nederlandse Rijksoverheid, talentvolle jonge managers van internetbedrijf Wehkamp, de aankomende top van de G4 steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), hoogleraren en bedrijfsleiders van academische ziekenhuizen, bestuurlijk talent uit de agrifood sector, bestuurders van zorgorganisaties, woningcorporaties en onderwijsinstellingen e.a. maatschappelijke organisaties, etc. Avicenna is tevens regiepartner van diverse academies voor toezichthouders en commissarissen, waaronder de NVTZ Academie (zorg en welzijn), de VTOI-NVTK Academie (onderwijs en kinderopvang) en de VTW Academie (woningcorporaties).

Nieuw perspectief voor doordacht daadkrachtig leiderschap

Wij geloven dat de wereld nieuw leiderschap nodig heeft. Leiderschap dat waarde toevoegt aan organisaties en de samenleving. In de publieke sector en het bedrijfsleven. Leiders die vanuit een heldere visie de moed hebben om echt te vernieuwen en te verbinden en effectief leiderschap binnen hun organisatie weten te creëren.

Al 20 jaar leiden we leiders op en voorzien we ze van een nieuw perspectief om doordacht daadkrachtig leiderschap te ontwikkelen. Leiders die nationaal en internationaal het verschil maken voor hun organisatie en de samenleving.