U bevindt zich hier: Home » Publiek Leiderschap met impact

Publiek Leiderschap met impact

Geplaatst op 9 juli 2021

Avicenna lanceert dit najaar een nieuw programma: publiek leiderschap met impact. Lessen uit de Toeslagenaffaire. 

Een actueel driedaags programma voor gamechangers die staan voor een nieuwe overheid of nieuwe (publieke) organisatie. Deelnemers ontwikkelen aan de hand van de casus Toeslagenaffaire en onder leiding van moderator René Cuperus een richting voor de gewenste nieuwe bestuurscultuur. Welke veranderingen zijn noodzakelijk om voor burgers, bewoners of cliënten een geloofwaardige en begrijpelijke dienstverlening te realiseren?

Iedereen is het erover eens: de Toeslagenaffaire toont aan dat er fundamenteel nagedacht moet worden over organisaties die actief zijn in het publieke veld. Diverse thema’s spelen, zoals de kloof tussen beleid en uitvoering, de almacht van algoritmen en barrières tussen top en basis. Alarmsignalen en tegengeluiden lijken niet adequaat door te komen. Ondanks alle goede intenties hebben systeemdwang, risicobeheersing en informatisering de overheid en andere publieke organisaties behoorlijk in hun greep. Betrokkenen worstelen hiermee. De menselijke maat, behoorlijk bestuur, empathie, barmhartigheid en vertrouwen komen helaas in gedrang. Dit terwijl verreweg de meeste belanghouders het echt anders willen.

Niet alleen ambtenaren hebben hiermee te maken. Ook leiders uit andere sectoren, zoals onderwijs, woningcorporaties, zorg, de financiële en agrarische sector kennen een soortgelijke problematiek. Immers, daar waar binnen organisaties grote aantallen mensen als doelgroep op een gelijkmatige manier behandeld moeten worden, mensen in een zekere afhankelijkheidsrelatie verkeren en ICT-toepassingen een hulpmiddel zijn om efficiënt beslissingen te nemen, spelen deze problemen.

Meer weten? Kijk dan hier.