U bevindt zich hier: Home » Publicatie ‘Het ligt eigenlijk voor de hand’

Publicatie ‘Het ligt eigenlijk voor de hand’

Geplaatst op 30 maart 2021

Op 10 maart 2021 werd het eerste exemplaar van de NVTZ publicatie Het ligt eigenlijk voor de hand uitgereikt aan voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Mariette Hamer.
Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van Avicenna en de NVTZ, en specifiek de werkgroep Diversiteit. De bijdragen in deze publicatie inspireren, geven nieuwe perspectieven, nodigen jou als lezer uit tot nadenken over het belang van diversiteit en roepen op tot (zelf)reflectie en weloverwogen daadkracht. Dat laatste is niet alleen hard nodig, maar levert ook veel op. Zo weten we dat teams die bestaan uit teamleden met verschillende achtergronden doorgaans tot beter afgewogen besluiten komen.

Representativiteit van bestuur levert ook dienstverlening op die meer nauwgezet aansluit bij de behoefte van de verscheidenheid van burgers, cliënten en patiënten. Maar het allerbelangrijkste is onze grote maatschappelijke opgave, namelijk dat alle mensen die in ons land wonen zich ook thuis voelen. En dat begint en eindigt met het zich gerepresenteerd voelen door bestuurlijk Nederland. De zittende bestuurders en toezichthouders kunnen hiervoor van doorslaggevende betekenis zijn. U bepaalt mede welke mensen op welke posities komen en of de mensen die op deze posities komen of reeds zitten een ontvankelijke mindset hebben om nieuwe perspectieven welkom te heten met het doel de goede zorg en welzijn te bieden.

Tijdens de online ontmoeting werd de publicatie, met mooie interviews over diversiteit en inclusiviteit, columns van werkgroepleden en lessons learned, besproken en gingen voorzitter van de NVTZ Aad Koster en voorzitter van de werkgroep diversiteit Abdelilah el Barzouhi met Mariette Hamer in gesprek over het onderwerp. De SER heeft in 2019 het rapport Diversiteit in de top, tijd voor versnelling uitgebracht, ook deze bevindingen en conclusies zijn aan bod gekomen in een driegesprek.

Het ligt toch voor de hand dat we hier samen werk van maken?

Bekijk hier de online versie van de publicatie.