Visie Academie voor Toezichthouders/Commissarissen

Maatschappelijke organisaties en profit-organisaties opereren in netwerken en hebben van doen met vele belanghouders. De toezichthouders/commissarissen hechten groot belang aan compassie met de doelgroep, (zelf)reflectie, het juiste samenspel, integriteit, toezichthouden vanuit waarden, kennisontwikkeling en het tonen van passend gedrag. Diversiteit in meerdere opzichten wordt daarbij gezien als meerwaarde. Het op een passende manier daadwerkelijk invloed uitoefenen in het belang van de primaire doelgroep staat telkens centraal.

 

Avicenna combineert gedegen relevante kennis, met ervaringen (casuïstiek) en nieuwe perspectieven. Dit leidt tot nieuwe inzichten die met tact toegepast worden in de praktijk. Vragen stellen, een open leerhouding en dialoog vormen het adagium, voordat een positie ingenomen of oordeel gegeven wordt. De Academies zetten diverse attractieve werkvormen in, met het doel om het beoogde leereffect bij de deelnemers en de impact voor de gehele Raad van Toezicht zo optimaal mogelijk te bereiken.

 

De Academies kennen state-of-the-art programma’s die de individuele toezichthouders en de Raden van Toezicht als geheel in hun kracht zetten bij de uitoefening van hun rol en taak. Bij de Academies staan de ‘waarom- en hoe-vraag’ centraal. Biedt de organisatie antwoord op de vraagstellingen in de samenleving; op welke manier krijgt de toezichthouder en de Raad van Toezicht goed zicht op de situatie van de organisatie; en op welke manier kan daar goed op geanticipeerd worden vanuit de verantwoordelijkheid van de toezichthouder. Het aanbod is altijd gericht op het nut en de noodzaak. Anders gezegd: al het aanbod doet er daadwerkelijk toe.