TOPCOURSE 'INNOVEREND LEIDERSCHAP'

Leiderschap & co-creatie

TOPCOURSE 'INNOVEREND LEIDERSCHAP'

Voor elke organisatie is innovatie van levensbelang. Tegelijkertijd is er een enorme hang naar vaste patronen, inkadering, voorspelbaarheid en stabiliteit die zo sterk kan zijn dat het voortbestaan van de organisatie daardoor in gevaar komt. Hoe kun je, samen met anderen binnen je organisatie, innovaties bewerkstelligen?; een innovatieve context creëren en je medewerkers volop betrekken bij vernieuwing? Wat vraagt dat van je leiderschap en voorbeeldgedrag? Dit zijn de vragen die in de driedaagse Topcourse ‘innoverend leiderschap’ centraal staan.

Dit interactief driedaags programma biedt deelnemers de mogelijkheid een eigen case (of uitdaging) in te brengen en deze gedurende het traject uit te werken. De Topcourse bestaat uit MasterClasses met topdocenten, workshops, een Practicum (met oefeningen) en korte ontmoetingen met innovatieve, jonge ondernemers. De eerste dag focust op de eigen passie en drive. Maar ook ingeslepen routines en blokkades komen aan bod. De tweede dag staat in het teken van ‘anders kijken, anders doen’, waarbij de creativiteit en het innovatievermogen van deelnemers worden aangewakkerd. Hoe kun je een groep tot co-creatie en een organisatie tot bloei laten komen? Wat vraagt dat van je leiderschap? Deze vragen staan op de slotdag centraal.

Nederlands

Modules Bekijk programma

 • Dag 1: Heilig vuur en blokkades
 • Dag 2: Vrije ruimte en creativiteit
 • Dag 3: Leiderschap & innovatie

Doelgroep

Deze topcourse wordt incompany aangeboden.


Kosten

 • deelnemersprijs € 4.900,-
 • alumni prijs € 3.900,-
 • muntdrager prijs € 2.900,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief accommodatiekosten, BTW is niet van toepassing.

Onze Adviseur Leiderschapsvorming kan u helpen met het maken van uw juiste keuze. Meer weten?
Innoverend Leiderschap - Avicenna Academie voor Leiderschap

Dag 1: Heilig vuur en blokkades

Westergasterrein Amsterdam: in overleg

Wat is passie? Waar komt je energie vandaan? Maar ook: wat zijn je vaste routines, blokkades en ingesleten denkpatronen en overlevingsinstincten? Waar zit het ‘heilig vuur’ verborgen en hoe kun je dit aanwenden?

 • Dagdeel 1: ‘Challenge mapping’ (Igor Byttebier) In deze sessie brengen deelnemers hun eigen casus, project of uitdaging in.
 • Dagdeel 2: ‘Destructieve patronen’( dr. Marijke Spanjersberg) Samenwerkingsdeskundige Marijke Spanjersberg onderzoekt met deelnemers patronen die veranderingen blokkeren. Hoe kun je een team tot bloei brengen?
 • Dagdeel 3: ‘Heilig vuur en energie’(Helmert Woudenberg) Een interactieve masterclass met topacteur Helmert Woudenberg over je ‘heilig vuur’. Hoe kun je je eigen passie en die van anderen ontdekken en benutten?
Creatief Leiderschap - Avicenna Academie voor Leiderschap

Dag 2: Vrije ruimte en creativiteit

Westergasterrein Amsterdam: in overleg

Deze dag staat in het teken van ‘anders kijken, anders doen’ waardoor creativiteit en innovatief vermogen aangewakkerd worden.

 • Dagdeel 4: ‘Ontvankelijkheid’ (Inklings) Deelnemers oefenen in deze sessie, samen met jonge acteurs van de Toneelacademie Maastricht, vanuit een ‘open mind’ waar te nemen, waardoor nieuwe inzichten kunnen worden opgedaan.
 • Dagdeel 5: ‘Ontmoetingen’ (met drie innovatieve ondernemers) Deelnemers maken een ‘ontdekkingsreis’ op het innovatieve terrein van de Westergasfabrieken, waarbij ze drie jonge, sprankelende ondernemers ontmoeten
 • Dagdeel 6: ‘Conceptontwikkeling’ (Igor Byttebier) Workshop met creativiteitsdeskundige Igor Byttebier waarbij het werken met metaforen centraal staat.
Module Leiderschap en verbinding - Avicenna Academie voor Leiderschap

Dag 3: Leiderschap & innovatie

Westergasterrein Amsterdam: in overleg

Deze slotdag agendeert het leiderschap van deelnemers: wat vraagt het van je (leiderschaps)gedrag als je ànderen tot creativiteit en co-creatie wilt inspireren? Afsluitend volgt een sessie waarin deelnemers hun bevindingen delen en opgedane inzichten koppelen aan de ingebrachte cases.

 • Dagdeel 7: ‘Leiderschap & samenspel’ (regisseur Shariff Korver) In deze masterclass met topregisseur Shariff Korver oefenen deelnemers leiderschapsgedrag en regisserend vermogen waardoor groepen tot bloei komen en mensen zich uitgenodigd voelen om te co-creëren.
 • Dagdeel 8: ‘De Oogst’ (Igor Byttebier) Workshop waarin deelnemers de opgedane inzichten koppelen aan de zelf ingebrachte cases (zie dagdeel 1). Wat is de oogst?

U ontmoet vermaarde topdocenten onder wie:

Igor Byttebier

co-creatie specialist

dr. Marijke Spanjersberg

groepsdynamica-deskundige

Helmert Woudenberg

topacteur

Shariff Korver

regisseur
Bekijk alle ervaringen

Ervaringen volgen na afronding van de eerste editie van deze Topcourse.

Alle brochures hebben wij verzameld op onze downloadpagina.

Brochure downloaden

Meer informatie over inschrijven voor deze Topcourse vindt u op onze speciale inschrijfpagina. Hier vindt u ook het formulier om u direct aan te melden.

Inschrijven

Contact of vragen?

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over deze Topcourse? U kunt contact opnemen met onze Adviseur Leiderschapsvorming Marjo Jansen. Zij kan u helpen bij het maken van de juiste keuze. U mag natuurlijk ook onderstaand formulier invullen. Marjo neemt binnen twee werkdagen contact met u op.