PUBLIEK LEIDERSCHAP MET IMPACT

Lessen uit de Toeslagenaffaire

PUBLIEK LEIDERSCHAP MET IMPACT

Iedereen is het erover eens: de Toeslagenaffaire toont aan dat er fundamenteel nagedacht moet worden over organisaties die actief zijn in het publieke veld. Diverse thema’s spelen, zoals de kloof tussen beleid en uitvoering, de almacht van algoritmen en barrières tussen top en basis. Alarmsignalen en tegengeluiden lijken niet adequaat door te komen. Ondanks alle goede intenties hebben systeemdwang, risicobeheersing en informatisering de overheid en andere publieke organisaties behoorlijk in hun greep. Betrokkenen worstelen hiermee. De menselijke maat, behoorlijk bestuur, empathie, barmhartigheid en vertrouwen komen helaas in gedrang. Dit terwijl verreweg de meeste belanghouders het echt anders willen.

Niet alleen ambtenaren hebben hiermee te maken. Ook leiders uit andere sectoren, zoals onderwijs, woningcorporaties, zorg, de financiële en agrarische sector kennen een soortgelijke problematiek. Immers, daar waar binnen organisaties grote aantallen mensen als doelgroep op een gelijkmatige manier behandeld moeten worden, mensen in een zekere afhankelijkheidsrelatie verkeren en ICT-toepassingen een hulpmiddel zijn om efficiënt beslissingen te nemen, spelen deze problemen.

Dit actuele driedaagse programma is voor gamechangers die staan voor een nieuwe overheid of nieuwe (publieke) organisatie. Deelnemers ontwikkelen aan de hand van de casus Toeslagenaffaire de richting voor de gewenste nieuwe bestuurscultuur. Naast het opdoen van kennis en inzichten is er volop ruimte om met je eigen casus, gebaseerd op de eigen werk- en leiderschapservaring, aan de slag te gaan.

  Nederlands

Modules Bekijk programma

 • Dag 1: Lessen van de Toeslagenaffaire
 • Dag 2: Bestuurscultuur; terug naar de bedoeling
 • Terugkomdag: De transitie van je organisatie en van jezelf

Doelgroep

Voor bestuurders in de publieke sector (maar ook sectoren als onderwijs, woningcorporaties, zorg of finance) die oprecht durven te reflecteren op hun denken en handelen en daar lering uit willen trekken. Voor leiders die kritisch durven kijken naar het systeem, maar ook naar hun eigen functioneren daarbinnen. Ben jij die bestuurder/leider die de wens én de wil heeft om het echt anders te doen?


Kosten

€ 2.950,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief accommodatiekosten, BTW is niet van toepassing.

Onze Adviseur Leiderschapsvorming kan je helpen met het maken van je juiste keuze. Meer weten?

Dag 1: Lessen van de Toeslagenaffaire

Kaap Doorn Conferentiecentrum in Doorn:

Onder leiding van kerndocent drs. René Cuperus ga je de toeslagencase analyseren. Op zoek naar patronen, systeemkenmerken, blinde vlekken en dilemma’s. Je gaat daarbij ook in gesprek met één van de hoofdrolspelers van het aan de kaak stellen van het Toeslagenschandaal. Wat moet worden behouden, wat moet anders? En welke systeemkenmerken herken je voor andere publieke sectoren? Had leiderschap het verschil kunnen maken?

Dr. Marilieke Engbers, auteur van ‘Het ongezegde in de boardroom’, neemt het onderwerp kracht en tegenkracht binnen de bestuurskamer onder de loep. Betere oplossingen ontstaan door met andersdenkenden het gesprek openhartig te voeren. Dit vraagt moed en daadkracht.

In de avond geeft Igor Byttebier, auteur van ‘Creativiteit. Hoe? Zo!’, een creatieve rondleiding in je eigen denken en helpt je om meer daadkracht te tonen. Je voelt dat er iets niet klopt, maar waar vind jij de motivatie en het lef om de verandering in gang te zetten?

Dag 2: Bestuurscultuur; terug naar de bedoeling

Kaap Doorn Conferentiecentrum in Doorn:

Drs. Mark Frequin (topambtenaar, kreeg de opdracht een visie voor publiek leiderschap te maken bij de ABD) voerde honderden gesprekken met (top)ambtenaren, burgemeesters, wethouders, (oud)ministers, journalisten, mensen uit het bedrijfsleven en hoogleraren. Hij gaat in op de dilemma’s, paradoxen, spanningsbogen en opgaven binnen de publieke sector die hij tegenkwam in zijn zoektocht. Op basis van de gesprekken biedt hij perspectieven op (publiek) leiderschap en een kompas voor leiders.

Hoe maak je de slag van werken vanuit het systeem naar werken vanuit de bedoeling? Dit gaat over eigenaarschap en over voor wie je de dingen werkelijk doet. Hoe maak je inwoners, patiënten, leerlingen en bewoners weer het start- en eindpunt van jouw organisatie? Hier gaat Thom Verheggen, expert op het gebied van Verder dan de Bedoeling, op in.

Drs. Johan Bouwmeester vertelt je vervolgens over waardegedreven leiderschap. Je gaat op zoek naar je persoonlijke morele kompas, vertaald naar het hier en nu.

Terugkomdag: De transitie van je organisatie en van jezelf

Kaap Doorn Conferentiecentrum in Doorn:

In de groep met gelijkgestemden bespreek je jouw casus die jij de afgelopen maand hebt ontwikkeld met een buddy uit de groep, mede op basis van een bezoek aan elkaars organisatie. Welke nieuwe ervaringen zijn opgedaan? Welke verandering in de organisatie en in je eigen leiderschapsstijl heb je uitgeprobeerd? Wat ga je doen met de wens om het anders te doen en de durf om heilige huisjes ter discussie te stellen? Hoe ga je om met ‘goede mensen binnen slechte systemen’?

Digitaal expert dr. Willem Peter de Ridder, auteur van ‘Winnen met kunstmatige intelligentie’, levert een boeiende bijdrage over de paradox van het gebruik van algoritmes. Ze kunnen desastreuze gevolgen hebben, maar bieden ook enorme kansen. Hoe kun je als leider hier op een positieve manier gebruik van maken in de dienstverlening van je organisatie?

In deze leergang ontmoet je vermaarde topdocenten. Uiteraard is het mogelijk dat in een specifieke editie niet alle hieronder genoemde namen aanwezig zijn. Wij zullen altijd zorgen voor gelijkwaardige vervangers en een impactvol programma.

drs. René Cuperus

kerndocent

drs. Mark Frequin

topambtenaar

Direct betrokkenen Toeslagenaffaire

gesprekspartner

drs. Johan Bouwmeester

waardegedreven leiderschap

Igor Byttebier

co-creatie specialist

Thom Verheggen

expert Verder dan de Bedoeling

dr. Willem Peter de Ridder

digitaal expert
Bekijk alle ervaringen

Mocht je in gesprek willen gaan met een oud-deelnemer, dan brengen we je graag in contact met één van onze alumni.

Alle brochures hebben wij verzameld op onze downloadpagina.

Brochure downloaden

Meer informatie over inschrijven voor ‘Publiek Leiderschap met impact’ is te vinden op onze speciale inschrijfpagina. Hier vind je ook het formulier om je direct aan te melden.

Inschrijven

Het deelnamebedrag voor de module Publiek Leiderschap met impact is € 2.950,-. Dit bedrag is exclusief accommodatiekosten, BTW is niet van toepassing.

Toelichting accommodatiekosten
Avicenna draagt zorg voor het regelen van de accommodaties waar je tijdens de verschillende modules verblijft. Dit verzorgen wij volledig vanaf het moment van aankomst, tot het moment waarop het programma ten einde is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze deelnemers zich volledig kunnen concentreren op het inhoudelijke programma.

Bij de deelnameprijs voor Publiek Leiderschap met impact zijn deze accommodatiekosten niet inbegrepen. Naast het deelnamebedrag is daarom ook een voorschotbedrag aan accommodatiekosten opgenomen. Dit bedrag is een inschatting van de kosten die tijdens de module worden gemaakt. Onder accommodatiekosten verstaan we de kosten voor overnachtingen, catering (lunches, diners, snackbreaks etc.) zaalhuur, AV-middelen, taxivervoer etc. Na afloop van het volledige programma verrekenen we het daadwerkelijk gemaakte bedrag aan accommodatiekosten met het reeds betaalde voorschot.

Bij onze leergangen maken wij gebruik van een hybride werkvorm: de fysieke bijeenkomsten en modules combineren we met een online leeromgeving. De inhoud van deze online leeromgeving is persoonlijk en afgestemd op jouw leertraject, zowel bij open als incompany programma’s. Je vindt hier alle documenten, opdrachten en (eventuele) online seminars die jij nodig hebt om jouw leertraject succesvol te doorlopen. Met deze omgeving helpen we je om het maximale uit de modules te halen en heb je tevens de mogelijkheid jouw kennis te verdiepen.

Meer weten over deze leeromgeving? Kijk dan hier.

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze leergang? Neem contact op met onze Adviseur Leiderschapsvorming Marjo Jansen. Zij helpt je graag bij het maken van de juiste keuze. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Marjo neemt binnen twee werkdagen contact op.

Bekijk ook onze andere leergangen

 • INTERNATIONAL AVICENNA COURSE

  Leiderschap in Europa

 • LEIDERSCHAP DOOR CREATIE

  De kracht van innovatie en netwerken

 • LEADERSHIP FOR SOCIETY

  Zelfbewust publiek leiderschap

 • STRATEGIE MASTERCOURSE

  Strategisch leiderschap

 • AVICENNA WORLDCLASS

  Module Pretoria

 • FUTURE LEADERS

  Ontwikkel je op tijd!

 • MY FUTURE LAB

  Zicht op nieuw toekomstperspectief voor jouw organisatie

 • LEERGANG VOOR TOEZICHTHOUDERS / COMMISSARISSEN

  Executive programma voor de aankomende toezichthouder

 • AL ONZE LEERGANGEN

  Overzichtspagina