Achtergrondinformatie 'My Future Lab'

In de onzekerheid van de coronacrisis  kunnen scenario’s uitkomst bieden. Je maakt scenario’s als de wereld snel om je heen verandert en je geen zekerheid hebt hoe de toekomst er uitziet. Goede scenario’s helpen je om de impact van een veranderende omgeving te begrijpen én om toekomstgerichte strategie te bepalen.

Het maken van goede scenario’s is geen rocket science. Voor goede scenario’s zijn analytisch denken én creatieve verbeeldingskracht nodig. Je moet voorbij de waan van de dag, en voorbij de gebaande paden durven denken. Vandaar dat creativiteitsontwikkeling sterke aandacht krijgt in het programma.

Docenten Jan Nekkers en Igor Byttebier helpen de deelnemers hier bij. Maak alvast kennis met beide experts, via een online seminar hieronder. 

 

Post-corona scenario’s – Jan Nekkers

Jan Nekkers is de oprichter van Futureconsult. Zijn uitgangspunt is dat de toekomst onvoorspelbaar is, maar dat je wel degelijk zinvol over de toekomst kunt spreken. Jan is futuroloog en als gastdocent verbonden aan o.a. Universiteit van Amsterdam, Nyenrode Business Universiteit en Avicenna Academie voor Leiderschap. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in het toepassen van scenario’s voor strategieontwikkeling in vele profit en non-profit sectoren. Hij schreef het boek Wijzer in de Toekomst, dat zich met 17 herdrukken bewees als hét handboek voor wie zelf met toekomstscenario’s aan de slag wil.

In zijn online seminar daagt Jan Nekkers deelnemers uit om het onvoorstelbare voorstelbaar te maken bij toekomstscenario’s. Daarmee vraagt hij deelnemers om buiten gebaande wegen en patronen te denken en daarmee op nieuwe ideeën en scenario’s te komen. Voor vele is de huidige tijd een voorbeeld waarbij het vooreerst onvoorstelbare nu bewaarheid geworden.

Corona als opstapje naar klimaatverhitting – Igor Byttebier

Igor Byttebier, creatief denker, innovator en moderator bij Leiderschap door Creatie. Hij voerde als creativiteitstrainer en -consultant opdrachten uit in 19 landen en in de meest diverse sectoren. In 2003 schreef hij de bestseller ‘Creativiteit Hoe?Zo!’, nog steeds het standaardwerk (20ste druk) op dit gebied in Nederland en België. Dit boek werd later de basis voor de Engelstalige uitgave ‘Creativity in business’, dat ook vertaald is in het Italiaans, Hongaars en Roemeens. Hij was medeoprichter van new shoes today (2005-2015), een consultingnetwerk dat zich op diverse manieren profileerde ‘on the road to creation, innovation and change’. Hij begeleidde er klanten in visie-ontwikkeling op strategisch en innovatiegebied.

In dit seminar deelt hij zijn gedachten en ziet de crisis die ons nu overvalt als aanleiding en wake-up call om over fundamentele zaken als klimaatverhitting na te denken.