Leergang voor Toezichthouders en Commissarissen

Executive programma voor de aankomende toezichthouder

Leergang voor Toezichthouders en Commissarissen

10 oktober 2024

Toezichthouden kent vele bijzondere aspecten. Natuurlijk op inhoudelijke aspecten, maar zeker ook gedragsmatig. Vooral in de snel veranderende context van een meer divers samengestelde raad van commissarissen of raad van toezicht. Diversiteit in deze gremia zal toenemen qua leeftijd, gender, culturele achtergrond, deelnemers met achtergrond in de profit en de not-for-profit sector en, van alle tijden, vanwege verschillende persoonlijkheden. Hoe kun je je eigen rol versterken en verbeteren in een dergelijke context? Door deze leergang te volgen waar je in een zeer divers samengesteld team van uitstekende, specifiek voorgeselecteerde aspirant toezichthouders leert hoe je authentiek en effectief blijft en leert wat inhoudelijk én gedragsmatig goed en adequaat toezichthouden is.

Het ontwikkeltraject kent een looptijd van circa 10 maanden en bestaat uit een combinatie van gedegen kennis (door experts en practitioners), analyse van- en feedback op je eigen gedrag en het vergaren van nieuwe inzichten en perspectieven in een divers team uitstekende, specifiek voorgeselecteerde aspirant toezichthouders ten aanzien van het toezichthouden.

Het programma stimuleert de onderlinge interactie en verbinding tussen deelnemers. Mede om die reden hanteren wij een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers.

Voorafgaand aan de toelating aan het programma vindt een persoonlijke intake met elke kandidaat plaats. In dit gesprek wordt gekeken naar motivatie, diversiteit, academisch werk- en denkniveau en persoonlijkheid.

 

Logo Maes & Lunau - Avicenna Academie voor Leiderschap

Lees enkele ervaringen van deelnemers op de website van onze partner Executive Search Bureau Maes & Lunau. 

 

 

Bekijk hier een impressie:

10 oktober 2024
 

Modules Bekijk programma

 • Module 1: Principes voor Good Governance
 • Module 2: De externe scope
 • Module 3: Toezicht en sturing
 • Module 4: Raad van commissarissen
 • Module 5: Boardroom Dynamics

Doelgroep

Voor professionals die in de eerste plaats de rol van toezichthouder of commissaris sterk ambiëren, ongeacht welke sector. Deelnemers zien dit niet als bijbaantje, maar juist als verrijkend voor hun carrière. Zij hebben bestuurlijke ervaring of kunnen bogen op substantiële ervaring met het samenwerken met bestuurders op het vlak van het leiden van organisaties. Altijd organisatie dienend. En wellicht daarmee ook de samenleving dienend.


Kosten

€ 10.750,-

Bovengenoemd deelnamebedrag is inclusief kosten voor studiemateriaal, exclusief accommodatiekosten. Btw is niet van toepassing.


Optioneel: verdiepende coaching

Verdiep je leerervaringen en vertaal ze optimaal naar jouw eigen werkcontext met persoonlijke coaching op maat.
€2.450,- voor 7 coachsessies. Exclusief accommodatiekosten van € 245,- en btw.
Onze Adviseur Leiderschapsvorming kan je helpen met het maken van je juiste keuze. Meer weten?

Module 1: Principes voor Good Governance

Midden Nederland: donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2024

Tweedaagse MasterClass, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Governance codes
 • Primaire rollen
 • Waardengedreven toezichthouden en moreel kompas
 • De juridische dimensie bij toezichthouden

Module 2: De externe scope

Landgoed ISVW, Leusden: donderdag 28 en vrijdag 29 november 2024

Tweedaagse MasterClass, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Strategie en toezichthouden en de rol bij stakeholders
 • Toezicht in veranderende omgeving
 • Digitalisering
 • Transformatie en transitie
 • Duurzaamheid
 • Fusies en overnames

Module 3: Toezicht en sturing

Kasteel de Vanenburg, Putten: donderdag 16 en vrijdag 17 januari 2025

Tweedaagse MasterClass, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Sturingsindicatoren en sturingsinformatie
 • Financiën
 • Mens & organisatie
 • Toezicht op kwaliteit en sustainability
 • Omgaan met crisissen en calamiteiten
 • Intervisie sessie

Module 4: Raad van commissarissen

Kasteel de Vanenburg, Putten: donderdag 6 en vrijdag 7 maart 2025

Tweedaagse MasterClass, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Bemensing en teamvorming
 • Zelfevaluatie
 • Effectieve communicatie en interventies
 • Dynamische oordeelsvorming
 • Ontwikkeling en innovatie bij toezichthouden

Module 5: Boardroom Dynamics

Kasteel de Vanenburg, Putten: donderdag 17 april 2025

Eendaagse simulatie, waarin de volgende onderwerpen centraal staan:

 • Boardroom dynamics
 • Rollen
 • Invloed van persoonlijkheid en gedrag
 • Teamvorming
 • Onderlinge afstemming en afspraken

In deze leergang ontmoet je zeer ervaren docenten en practitioners op het gebied van toezichthouden. Uiteraard is het mogelijk dat in een specifieke editie niet alle hieronder genoemde namen aanwezig zijn. Wij zullen altijd zorgen voor gelijkwaardige vervangers en een impactvol programma.

Marianne Luyer CMC

waardengedreven toezichthouden en moreel kompas

Ron Henkes

dynamische oordeelsvorming

drs. Steven Seyffert

digitale transformatie

mr. Elfrieke van Galen

toezicht op duurzaamheid

mr. Marius Buiting

ontwikkeling en innovatie bij toezichthouden

drs. Marielle Rompa

toezichthouden op kwaliteit

drs. Puck Dinjens

simulatie toezichthouden

mr. Willem van Leeuwen

omgaan met crises en calamiteiten

dr. Steven de Waal

strategie en toezichthouden

mr. Eelkje van der Kuilen

de juridische aspecten van toezichthouden

mr. Mik Breek

governance codes en primaire rollen

Jord Neuteboom

transitie-expert

drs. Diana Monissen

besturen in een dynamisch veld
Bekijk alle ervaringen

Mocht je in gesprek willen gaan met een oud-deelnemer, dan brengen we je graag in contact met één van onze alumni.

Bekijk hier enkele ervaringen.

Femke Intven

Internist-Intensivist at Dept. of Intensive Care Medicine, Catharina Hospital, Eindhoven.

“Ik heb met buitengewoon veel interesse en plezier deelgenomen aan de modules van de Leergang voor Toezichthouders en Commissarissen van Avicenna. Dat had te maken met de goede en gevarieerde gastsprekers met elk een eigen relevantie, een zeer prettige en kundige moderator, Jorrit Jorritsma en geweldige mededeelnemers, die inspireerden en met wie ik veel heb geleerd en evenveel heb gelachen. Ik kijk goed gefoerageerd uit naar de volgende stap.
Dank aan allen!”

Marc Boits

CEO Executive board Heuschen &Schrouff Oriental Food

“De leergang was zeer interessant omdat het een hele andere invalshoek geeft naar diverse soorten organisaties. Het leerde me vanuit meer afstand en vanuit een andere rol te kijken naar heel andere organisaties dan die ikzelf vanuit mijn ervaring ken. Ik heb een volstrekt nieuw beeld gekregen op de rol van een RvC op basis van mijn eerdere eigen ervaringen met RvC’s als bestuurder. Bijvoorbeeld het zoeken van diepgang, hoe je dat doet zonder dat je op de stoel van de bestuurder gaat zitten. Het leert je ook hoe je als bestuurder naar de RvC moet kijken en andersom en als absolute bijvangst ook naar mijn eigen leadershipteam.”

Yvonne van Genugten

Directeur-bestuurder Stichting Indisch Herinneringscentrum

“Deze leergang biedt een vernieuwende aanpak gericht op persoonlijk gedrag in een toezichthoudende rol. Ik heb een goed inzicht gekregen in de verschillende sectoren, in mijn eigen rol en met name ook het effect van mijn eigen inbreng; je leert de goede vragen te stellen, zodat je daadwerkelijk meer te horen krijgt. Daarnaast is er veel aandacht voor de persoonlijke gedragscomponent. De diversiteit van de groep was erg boeiend: de deelnemers vulden elkaar goed aan. Maar diversiteit zat ook in de benadering van mensen, van verschillende vakinhoudelijke achtergronden en de verhouding mannen en vrouwen. Dit alles neem ik mee in mijn eigen besturende rol: ik heb geleerd beter te luisteren en meer vragen te stellen en kan ik beter hoofd- van bijzaken in de discussies onderscheiden. “

Het deelnamebedrag voor dit ontwikkelprogramma voor aankomende toezichthouders en commissarissen bedraagt € 10.750,-. Dit bedrag is inclusief kosten voor studiemateriaal, exclusief accommodatiekosten. Btw is niet van toepassing.

Toelichting accommodatiekosten
Avicenna draagt zorg voor het regelen van de accommodaties waar je tijdens de verschillende modules verblijft. Dit verzorgen wij volledig vanaf het moment van aankomst, tot het moment waarop het programma ten einde is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze deelnemers zich volledig kunnen concentreren op het inhoudelijke programma.

Bij de deelnameprijs voor het ontwikkelprogramma voor toezichthouders en commissarissen zijn deze accommodatiekosten niet inbegrepen. Naast het deelnamebedrag is daarom ook een voorschotbedrag aan accommodatiekosten opgenomen. Dit bedrag is een inschatting van de kosten die tijdens de module worden gemaakt. Onder accommodatiekosten verstaan we de kosten voor overnachtingen, catering (lunches, diners, snackbreaks etc.) zaalhuur, AV-middelen, taxivervoer etc. Na afloop van het volledige programma verrekenen we het daadwerkelijk gemaakte bedrag aan accommodatiekosten met het reeds betaalde voorschot.

Hoe zorg je ervoor dat jouw persoonlijke leervraag optimaal beantwoord wordt tijdens je deelname? Hoe vertaal je de in de leergang opgedane nieuwe kennis, inspiratie en perspectieven naar jouw (werk)praktijk? En hoe borg je dit alles duurzaam in de hectiek van alledag?

Sinds kort biedt Avicenna bij al haar leergangen de mogelijkheid om jouw leerervaringen te verdiepen en de vertaling naar jouw eigen werkcontext te optimaliseren en te borgen. Dat doen we met een aantal individuele coachgesprekken, waarmee je jouw deelname op persoonlijke wijze kunt uitbreiden.

Lees er meer over op onze speciale coachingspagina.

Bij onze leergangen maken wij gebruik van een hybride werkvorm: de fysieke bijeenkomsten en modules combineren we met een online leeromgeving. De inhoud van deze online leeromgeving is persoonlijk en afgestemd op jouw leertraject, zowel bij open als incompany programma’s. Je vindt hier alle documenten, opdrachten en (eventuele) online seminars die jij nodig hebt om jouw leertraject succesvol te doorlopen. Met deze omgeving helpen we je om het maximale uit de modules te halen en heb je tevens de mogelijkheid jouw kennis te verdiepen.

Meer weten over deze leeromgeving? Kijk dan hier.

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze leergang? Neem dan contact op met ons op. We helpen je graag bij het maken van de juiste keuze. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Er wordt dan binnen twee werkdagen contact met jou opgenomen.

 • Persoonsgegevens

 • Berichtgegevens