LEADERSHIP FOR SOCIETY

Zelfbewust publiek leiderschap

LEADERSHIP FOR SOCIETY

28 september 2022

“Ontmoetingen die prikkelen, verdiepen, praktisch bijspijkeren en inspireren. Krijg inzicht in de grote maatschappelijke dilemma’s en uitdagingen voor publieke organisaties en leiders”.

De uitdagingen voor publieke leiders liegen er niet om. Op internationaal vlak heerst er grote instabiliteit en op Europees, nationaal en lokaal niveau staat het vertrouwen van burgers in de overheid en publieke organisaties onder druk. Binnen publieke organisaties neemt de regeldruk en protocollering toe waardoor de afstand tot de burger steeds groter lijkt te worden. Tegelijkertijd liggen publieke leiders steeds meer onder een vergrootglas. Hoe kun je de complexiteit van vraagstukken in het publieke veld ervaren als inspiratie voor de leider? Welk leiderschap past bij deze grote uitdagingen?

Deze 12-daagse leergang reikt inspirerende leiderschapsinzichten aan maar biedt ook de gelegenheid deze inzichten in leiderschapsgedrag te vertalen. De leergang Leadership for Society stimuleert een ‘open mind’ en veranderingsbereidheid bij publieke leiders. Tegelijkertijd benadrukt de leergang het belang van een goed ontwikkeld ‘innerlijk kompas’ en dienstbaarheid aan de onderliggende kernwaarden van onze publieke instituties.

De maximale groepsgrootte voor deze leergang, in de huidige tijd, is 12 deelnemers.

28 september 2022
  Nederlands

Modules Bekijk programma

 • Module 1: Zelfbewustzijn en grensverleggend vermogen
 • Module 2: Vormgeven en leiden van transities
 • Module 3: Europa, het krachtenveld, de waarden en jouw leiderschap

Doelgroep

Het programma is bestemd voor leiders die in de publieke sector actief zijn en die de fundamentele uitdagingen van deze tijd, zelfbewust willen aangaan. Bij de samenstelling van de deelnemersgroep zoeken we naar een ideale mix van zowel gelouterde bestuurders èn jonge, talentvolle en opkomende leiders; maar vooral naar mensen die vanuit een sterke onderliggende overtuiging de Publieke Zaak willen dienen.


Kosten

€ 8.900,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief accommodatiekosten, BTW is niet van toepassing.

Onze Adviseur Leiderschapsvorming kan je helpen met het maken van je juiste keuze. Meer weten?
Module Zwolle - Avicenna Academie voor Leiderschap

Module 1: Zelfbewustzijn en grensverleggend vermogen

Zwolle: 28, 29 en 30 september 2022

De eerste module richt zich op het ‘innerlijk kompas’ en je eigen capaciteiten. Bezien vanuit het krachtenveld waarin je opereert: Hoe kun je in je leiderschap zelfbewustzijn, authenticiteit en weerbaarheid koppelen aan een ‘open mind’ en het vermogen om vanuit de essentie grenzen te verleggen? Om vanuit eigen waarden en capaciteiten bewuste keuzes te maken en daadkrachtig te handelen? En welke complementaire facetten zijn nodig om jouw impact te verhogen?

Den Haag - Avicenna Academie voor Leiderschap

Module 2: Vormgeven en leiden van transities

Den Haag: 16, 17 en 18 november 2022

In de tweede module staan het proces van transformatie, transitie, executie van beleid en vormen van interventies in organisaties en de samenleving centraal. Onze moderne netwerk samenleving vraagt om een vorm van leiderschap die burgers en andere stakeholders involveert bij beleid en uitvoering. Authentiek en op een betekenisvolle wijze. Hoe verbind je anderen aan een gemeenschappelijke doelstelling of opdracht? Wat vraagt dat van jouw feitelijk gedrag? Op welke wijze kun je de beoogde impact bereiken? Wat vraagt dat van het leiderschap en regievermogen? Mede op basis van vele casussen worden handreikingen gegeven en gekoppeld aan jouw eigen maatschappelijke opgaven.

Brussel - Avicenna Academie voor Leiderschap

Module 3: Europa, het krachtenveld, de waarden en jouw leiderschap

Brussel: 18, 19 en 20 januari 2023

We sluiten deze leergang af in Brussel. Daar waar de kaders worden ontworpen die direct invloed hebben op de burgers in de Europese landen. Deze module belicht de onderliggende basiswaarden van onze publieke organisaties (zoals integriteit, inter-afhankelijkheid, betrouwbaarheid). Waarden worden binnen het krachtenveld van Europa en de andere internationale machtsblokken gepositioneerd. Welke grote bewegingen herken je op lokaal niveau? Welk appèl doen die ontwikkelingen op jouw eigen leiderschap?

In deze leergang ontmoet je vermaarde topdocenten. Uiteraard is het mogelijk dat in een specifieke editie niet alle hieronder genoemde namen aanwezig zijn. Wij zullen altijd zorgen voor gelijkwaardige vervangers en een impactvol programma.

prof. Alex Brenninkmeijer

vm. ombudsman

dr. An Verlinde

drijfveer-expert, consultant en gedragsdeskundige

prof. Jonathan Holslag

expert geopolitiek Vrije Universiteit Brussel

dr. Marijke Spanjersberg

groepsdynamica-deskundige

dr. Edwin Kaats

samenwerkingsdeskundige

prof. Johan Verstraeten

leiderschapexpert

dr. Steven de Waal

strategie-expert

drs. Ivo Brughmans

leiderschapexpert

Erwin van Lambaart

media tycoon

Jord Neuteboom

transitie-expert

drs. Anna Uitde Haag

zakelijk en artistiek leider Koningstheateracademie
Bekijk alle ervaringen

Mocht je in gesprek willen gaan met een oud-deelnemer, dan brengen we je graag in contact met één van onze alumni.

Bernique Tool - Avicenna Academie voor Leiderschap

Bernique Tool

directeur Maag Lever Darm Stichting

“Een prachtige aaneenschakeling van ontmoetingen. Ontmoetingen die prikkelen, verdiepen, praktisch bijspijkeren, inspireren, verbinden en af en toe ontroeren. Ontmoetingen met deelnemers, docenten, met Avicenna en soms met jezelf. Het programma reikt zover als je het zelf laat komen.”

drs. Maarten Bremer

lid van het College van Bestuur van ArtEZ hogeschool voor de kunsten

“De leergang is een bijzonder goed passende mix van theoretische vergezichten en diepgang, naadloos aangevuld met heel praktische oefeningen van artiesten en kunstenaars. Want wat is een prachtige visie als je er geen pakkend, echt verhaal over kunt vertellen: op onze verhalen gaf Gijs Scholten van Aschat scherp commentaar. En we leerden van regisseur Shariff Korver hoe we mensen kunnen laten schitteren en tegelijkertijd onze visie realiseren. In deze leergang leer je niet met elkaar, maar ook van elkaar: de groep bestaat uit leergierige mensen in een andere sector, maar met dezelfde vragen. Het werd een echte leer-groep, en dat maakte iedere bijeenkomst tot een bijzondere ervaring. En last but not least: de thema’s zijn zo gekozen dat de verschillende, paradoxale aspecten van ons werk als directeur/bestuurder/manager allemaal aan bod zijn geweest, en steeds in ons dagelijks werk konden worden toegepast.”

Symone de Bruin - Avicenna Academie voor Leiderschap

Symone de Bruin

eenheidsmanager Ruimtelijke Leefomgeving Gem. Apeldoorn

“Waar Avicenna voor staat en de mensen die ervoor werken, is me dierbaar en de specifieke leergang die ik volgde heb ik ervaren als uiterst relevant in het doorgronden van maatschappelijke én persoonlijke patronen en blokkades. Ik heb wel eerder een leiderschapstraining doorlopen, maar niet eerder één met zo’n bijzondere balans tussen inspiratie en intellectuele voeding enerzijds en introspectie en losser worden in het hart en de emotie anderzijds. Ik ben wel een fan.”

Alle brochures hebben wij verzameld op onze downloadpagina.

Brochure downloaden

Meer informatie over inschrijven voor de leergang Leadership for Society is te vinden op onze speciale inschrijfpagina. Hier vind je ook het formulier om je direct aan te melden.

Inschrijven

Het deelnamebedrag voor de leergang Leadership for Society is € 8.900,-. Dit bedrag is exclusief accommodatiekosten, BTW is niet van toepassing.

Toelichting accommodatiekosten
Avicenna draagt zorg voor het regelen van de accommodaties waar je tijdens de verschillende modules verblijft. Dit verzorgen wij volledig vanaf het moment van aankomst, tot het moment waarop het programma ten einde is. Wij vinden het namelijk belangrijk dat onze deelnemers zich volledig kunnen concentreren op het inhoudelijke programma.

Bij de deelnameprijs voor Leadership for Society zijn deze accommodatiekosten niet inbegrepen. Naast het deelnamebedrag is daarom ook een voorschotbedrag aan accommodatiekosten opgenomen. Dit bedrag is een inschatting van de kosten die tijdens de module worden gemaakt. Onder accommodatiekosten verstaan we de kosten voor overnachtingen, catering (lunches, diners, snackbreaks etc.) zaalhuur, AV-middelen, taxivervoer etc. Na afloop van het volledige programma verrekenen we het daadwerkelijk gemaakte bedrag aan accommodatiekosten met het reeds betaalde voorschot.

Bij onze leergangen maken wij gebruik van een hybride werkvorm: de fysieke bijeenkomsten en modules combineren we met een online leeromgeving. De inhoud van deze online leeromgeving is persoonlijk en afgestemd op jouw leertraject, zowel bij open als incompany programma’s. Je vindt hier alle documenten, opdrachten en (eventuele) online seminars die jij nodig hebt om jouw leertraject succesvol te doorlopen. Met deze omgeving helpen we je om het maximale uit de modules te halen en heb je tevens de mogelijkheid jouw kennis te verdiepen.

Meer weten over deze leeromgeving? Kijk dan hier.

Contact of vragen?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze leergang? Neem contact op met onze Adviseur Leiderschapsvorming Marjo Jansen. Zij helpt je graag bij het maken van de juiste keuze. Het is natuurlijk ook mogelijk onderstaand formulier in te vullen. Marjo neemt binnen twee werkdagen contact op.

Bekijk ook onze andere leergangen

 • AVICENNA LEERGANG

  Visie & Leiderschap

 • STRATEGIE MASTERCOURSE

  Strategisch leiderschap

 • LEERGANG VOOR TOEZICHTHOUDERS / COMMISSARISSEN

  Executive programma voor de aankomende toezichthouder

 • LEIDERSCHAP DOOR CREATIE

  De kracht van innovatie en netwerken

 • FUTURE LEADERS

  Ontwikkel je op tijd!

 • MY FUTURE LAB

  Zicht op nieuw toekomstperspectief voor jouw organisatie

 • INTERNATIONAL AVICENNA COURSE

  Leiderschap in Europa

 • AL ONZE LEERGANGEN

  Overzichtspagina