Thema's van maatwerkprogramma's

Onderstaand een aantal mogelijke thema’s waar een incompany maatwerk programma op gebaseerd kan worden. Dit zijn slechts een paar voorbeelden, er zijn meer thema’s mogelijk.  Heb je zelf een onderwerp of thema waar je een maatwerk voorstel voor wilt ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.

Organisatiegroei & Ondernemerschap

Hoe kun je veranderingen in de markt kansrijk benutten, intern ondernemerschap en innovatievermogen op een hoger peil brengen? De klantfocus van de organisatie vergroten en de onderlinge samenwerking tussen professionals en de teamspirit stimuleren? De output vergroten en energieverlies voorkomen?

 

Business Development & Marktpositie

Elke dienst (en elk product) heeft een eindige levensduur; business development is voor de vitaliteit van de organisatie van groot belang. Hoe kun je het eigen diensten- en productaanbod afstemmen op de steeds veranderende marktvraag? Welke strategische aanpak vraagt dat? En welke rol speelt innovatie hierin?

 

Organisatiebreed Leiderschap

Bedrijven met veel leiderschap zijn aantoonbaar vitaler en boeken zichtbaar meer resultaat dan bedrijven die door één ‘leider’ worden aangestuurd en waar leiderschap dus schaars is. Maar hoe krijg je leiderschap ‘in het DNA’ van uw organisatie? Hoe kunnen (eind)verantwoordelijken leiderschapsontwikkeling en zelfsturing bij medewerkers stimuleren? Wat vraagt dat van hun voorbeeldfunctie?

Thematische Topcourses

Er zijn drie Topcourses beschikbaar, die incompany worden aangeboden. De Topcourse is een compacte module, van 3 dagen, rondom een specifiek thema. Uiteraard kan deze module maatwerk worden aangeboden, en kan er in overleg gekeken worden naar de duur en in te zetten docenten:

Leiderschap Practicum

Lichaamstaal, stemgebruik, zeggingskracht en inspirerend vermogen. Dat zijn de thema’s van dit kortdurende incompany programma voor (top)managers. Deelnemers doen stemoefeningen, bewegingsoefeningen, bekwamen zich in presentatietechnieken en leren ‘pieken’ als dat nodig is. Theatertechnieken, waarmee de befaamde Toneelacademie van Maastricht grote talenten heeft opgeleid, worden in het Practicum aangewend voor leiderschapsvorming.

Future Leaders

Nieuwe leiders binnen een organisatie zijn onmisbaar. Het Future Leaders programma neemt jonge, ambitieuze en talentvolle leiders in 5 dagen mee in de wezenlijke elementen van leiderschap.