Doelgroepen

Bestuurders, Directie, Partners

Hoe kan de onderlinge samenwerking tussen bestuurders of directieteams op een (nog) hoger peil gebracht worden door het maximaal benutten van de onderling verschillende kwaliteiten? Hoe kan de samenhang tussen regiodirecteuren (en het bestuur en de stafdirecteuren op het ‘hoofdkantoor’) geoptimaliseerd worden? Uit beter teamwork een voortreffelijk resultaat tot stand komen?

High Potentials

Hoe kunnen tactisch en operationeel managers op strategisch niveau gaan opereren? Hoe kunnen ze hun leiderschapskwaliteiten vergroten waardoor ze de kwaliteiten van hun medewerkers beter weten te benutten en de organisatie tot bloei brengen?

Ziekenhuisbestuur, Medici, Management

Onderlinge samenwerking is een cruciaal thema in complexe organisaties, zoals ziekenhuizen. Avicenna heeft diverse leiderschapsprogramma’s uitgevoerd bij de grootste Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen, waardoor een excellente samenwerking tussen bestuurders en medici, tussen medici onderling en tussen medici/afdelingshoofden en bedrijfsleiders bewerkstelligd wordt. Sinds eind 2018 is er voor medici een speciale Topcourse rondom Medisch Leiderschap ontwikkeld.

Commissarissen en Toezichthouders

Specifiek voor ervaren en aankomende commissarissen en toezichthouders heeft Avicenna een breed professionaliseringsaanbod ontwikkeld. Het is rijk geschakeerd, vormt een goede basis voor aanstaande en nieuwe toezichthouders en biedt verdieping op governance-vraagstukken voor ervaren commissarissen.

Consultants

Voor consultancybedrijven organiseert Avicenna leiderschapstrajecten waarbij niet het verdiepen van de inhoudelijke expertise, maar de waardencreatie voor en met klanten centraal staat. Ook de volgende vraag komt aan de orde: hoe kunnen we de concurrentiekracht van ons consultancybedrijf vergroten door meer samenwerking tussen de consultants onderling?

HR Professionals

Hoe kunnen HR-professionals op een meer strategisch niveau opereren? Zichtbare meerwaarde leveren voor hun interne klanten, gebaseerd op hun eigen vakmanschap? Leiderschap in hun vakgebied tonen?

Meer informatie over incompany trajecten

Thema's

Onze incompany trajecten kunnen uit diverse thema’s opgebouwd worden.

Doelgroepen

Incompany trajecten kunnen verzorgd worden voor een scala aan doelgroepen.

Klanten

Avicenna heeft maatwerktrajecten geprogrammeerd voor een groot aantal bekende ondernemingen en instellingen.

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een incompany programma of een maatwerk voorstel ontvangen voor uw organisatie?

Incompany ervaringen

mr. drs. Ina Sjerps - Avicenna Academie voor Leiderschap

mr. drs. Ina Sjerps

Strategisch adviseur College van Bestuur, Erasmus Universiteit Rotterdam

“Samen met mijn collega directeuren heb ik deelgenomen aan de leergang Netwerk Leiderschap. Het heeft ons inspiratie, verdieping en energie gebracht, die we daarna, in samenwerking met Avicenna docenten, konden doorgeven aan de managers in onze organisatie.”

Richard van den Broek - Avicenna Academie voor Leiderschap

Richard van den Broek MBA

vm. bedrijfsleider OK UMC St. Radboud

“Er is in de afgelopen jaren geen leertraject geweest, dat zo’n positief effect heeft gehad op de organisatie, als dat van Avicenna.”

Azra Muhamedbegovic - Avicenna Academie voor Leiderschap

Azra Muhamedbegovic

vm. Young Executive Boer & Croon

“Ik vond het Management Development traject niet alleen informatief en inspirerend, maar het bood mij ook de kans om zichtbare meerwaarde te creëren door regelmatig de link te maken tussen de geleerde lessen en de praktische toepassingen ervan. Het traject heeft mij als professional én als mens veel gebracht.”