Doelgroepen

Bestuurders, Directie, Partners

Hoe kan de onderlinge samenwerking tussen bestuurders of directieteams op een (nog) hoger peil gebracht worden door het maximaal benutten van de onderling verschillende kwaliteiten? Hoe kan de samenhang tussen regiodirecteuren (en het bestuur en de stafdirecteuren op het ‘hoofdkantoor’) geoptimaliseerd worden? Uit beter teamwork een voortreffelijk resultaat tot stand komen?

High Potentials

Hoe kunnen tactisch en operationeel managers op strategisch niveau gaan opereren? Hoe kunnen ze hun leiderschapskwaliteiten vergroten waardoor ze de kwaliteiten van hun medewerkers beter weten te benutten en de organisatie tot bloei brengen?

Future Leaders

Speciaal voor jonge, ambitieuze en talentvolle leiders heeft Avicenna een Summer Course ontwikkeld, waarin de leiders van de toekomst worden meegenomen in de wezenlijke elementen van leiderschap.

 

Ziekenhuisbestuur, Medici, Management

Onderlinge samenwerking is een cruciaal thema in complexe organisaties, zoals ziekenhuizen. Avicenna heeft diverse leiderschapsprogramma’s uitgevoerd bij de grootste Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen, waardoor een excellente samenwerking tussen bestuurders en medici, tussen medici onderling en tussen medici/afdelingshoofden en bedrijfsleiders bewerkstelligd wordt. Sinds eind 2018 is er voor medici een speciale Topcourse rondom Medisch Leiderschap ontwikkeld.

HR Professionals

Hoe kunnen HR-professionals op een meer strategisch niveau opereren? Zichtbare meerwaarde leveren voor hun interne klanten, gebaseerd op hun eigen vakmanschap? Leiderschap in hun vakgebied tonen?

Consultants

Voor consultancybedrijven organiseert Avicenna leiderschapstrajecten waarbij niet het verdiepen van de inhoudelijke expertise, maar de waardencreatie voor en met klanten centraal staat. Ook de volgende vraag komt aan de orde: hoe kunnen we de concurrentiekracht van ons consultancybedrijf vergroten door meer samenwerking tussen de consultants onderling?

Commissarissen en Toezichthouders

Specifiek voor ervaren en aankomende commissarissen en toezichthouders heeft Avicenna een breed professionaliseringsaanbod ontwikkeld. Het is rijk geschakeerd, vormt een goede basis voor aanstaande en nieuwe toezichthouders en biedt verdieping op governance-vraagstukken voor ervaren commissarissen.