Het ligt eigenlijk voor de hand – publicatie NVTZ Academie Avicenna