Inspiratiesessie juni

Benedictijnse stuurmanskunst – Leiding geven in dienst van de gemeenschap

Door: prof. dr. Wil Derkse

Avicenna Academie voor Leiderschap - prof. Wil Derkse

Maandag 13 juni 2022
Locatie: midden van het land
17.00 uur – 20.00 uur

Benedictijnse stuurmanskunst – Leiding geven in dienst van de gemeenschap


In perioden van crisis klinkt vaak de roep om leiderschap en krachtig bestuur. Talloos zijn de eigentijdse leiderschapstheorieën en -modellen die proberen die roep te beantwoorden. In deze inspiratiesessie presenteert Wil Derkse een weg die met de gangbare antwoorden heel vaak contrasteert, maar die in 15 eeuwen vruchtbaar gebruik behoorlijk duurzaam en door de praktijk beproefd is gebleken. Het is de weg van de benedictijnse spiritualiteit, gebaseerd op de Regel van Benedictus uit de 6e eeuw. Deze Regel is een ware spirituele gereedschapskist gebleken voor duurzaam en zinvol leiderschap. Het biedt een leerweg die er in de eerste plaats op is gericht dat ‘het goede gebeurt’, zowel persoonlijk als in het samenleven en samenwerken in een gemeenschap. Het vergt veel stuurmanskunst om er inderdaad voor te zorgen dat het goede gebeurt. Net als iedere kunst is stuurmanskunst door talent, scholing, oefening en ervaring te leren. Daar hoort het inzicht bij dat de stuurman een lid van de bemanning is – met een specifieke verantwoordelijkheid – en zich in dienst van de gemeenschap voelt. Stuurmanskunst vergt oriëntatiekunde, door de gemeenschap gedragen besluitvorming, koersvastheid en geloofwaardig en integer gedrag.

Het gelijknamige boek is de vrucht van honderden voordrachten en sessies in gesprek met leidinggevenden, vaak in het kader van de Avicenna Academie voor Leiderschap.

Over prof. Wil Derkse

Prof. dr. Wil Derkse is de auteur van een van de meest gelezen boeken op het gebied van vruchtbaar management en dienend leiderschap. Zijn ‘Een levensregel voor beginners – Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven’ beleefde inmiddels 31 drukken en vertalingen in het Engels, Frans en Pools. Hij laat daarin overtuigend zien hoe inzichten en gedragshoudingen de 6e eeuwse Regel van voor Monniken van Benedictus vruchtbaar kunnen zijn voor bijvoorbeeld hedendaagse leidinggevenden. Een periode van 1500 jaar duurzaamheid die sterk contrasteert met de gemiddelde levensduur van bedrijven en organisaties. Wil Derkse is een veelgevraagd en hoog gewaardeerd spreker.

Wil Derkse, benedictijner oblaat van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem, is opgeleid als chemicus en als filosoof en schreef vele boeken over wijsgerige, culturele en spirituele thema’s. Hij was hoogleraar Wijsbegeerte en Wetenschap, Samenleving en Levensbeschouwing aan de TU Eindhoven, de Radboud Universiteit en de Open Universiteit. Hij deed leidinggevende ervaring op als directeur van de Radboudstichting, het Soeterbeeck Programma en Gastenhuis Kasteel Slangenburg. Hij werkt nu als zelfstandig publicist en spreker vanuit Hamburg.