U bevindt zich hier: Home » Community of Meaningful Leadership

Community of Meaningful Leadership

Een interactief en kwalitatief netwerk dat deelnemers, alumni, opdrachtgevers, leiders en leiderschapsexperts, docenten en moderatoren met elkaar verbindt

Vanuit de activiteiten van Avicenna en de andere dochterlabels van Meaningful Matters is er de afgelopen 30 jaar een enorm netwerk ontstaan. Een netwerk van ‘verschilmakers’ in de wereld. Bestuurders, directeuren, toezichthouders. Best practioners in het werkveld. Docenten, auteurs, trainers, facilitators. Opdrachtgevers. In de publieke sector en in het bedrijfsleven.

Met de ontwikkeling en facilitering van de Community of Meaningful Leadership willen we dit inhoudelijke netwerk een extra stimulans geven, en samen met jou en andere leden nog meer het verschil gaan maken in de wereld. Zo organiseren we onder meer inspiratiesessies. Op deze pagina vertellen we je graag meer!

Avicenna - Community of Meaningful Leadership

Doordacht daadkrachtig leiderschap!

In onze advertentie in het NRC op 14 januari ’23 communiceerden we onze nieuwe focus voor het aankomende jaar: (het bieden van) nieuw perspectief voor doordacht daadkrachtig leiderschap.  Wij geloven namelijk dat de wereld nieuw leiderschap nodig heeft. Leiderschap dat waarde toevoegt aan organisaties en de samenleving. In de publieke sector en het bedrijfsleven. Leiders die vanuit een heldere visie de moed hebben om echt te vernieuwen en te verbinden en leiderschap binnen hun organisatie weten te creëren. Vanuit het besef dat jij als leider impact hébt. Altijd!

Ook jou als deelnemer, alumnus, opdrachtgever, leider, leiderschapsexpert, docent of moderator dagen we graag uit daar stil bij te staan: hoe zorg jij ervoor dat jouw leiderschap doordacht daadkrachtig is en blijft? Welke maatschappelijke opgave ligt er voor je? En hoe ga jij daar vorm aan geven?

Met onze community willen we een veld creëren waarin mensen zoals jij, elkaar kunnen ontmoeten en over de grenzen van het eigen vakgebied en directe werkveld heen met elkaar oplossingen kunnen zoeken en vinden. Kennis kunnen delen, nieuwe perspectieven en inzichten aan elkaar kunnen aanreiken. Synergie kunnen creëren, die anders niet zou ontstaan.

Onze 3-eenheid: relevante gedegen kennis, impactvolle ervaringen en nieuwe perspectieven komen daarin samen. Heel concreet. Direct. Toepasbaar. Dichtbij. Met, voor en tussen de leden van deze Community. Zodat er nieuw bewustzijn ontstaat, die kan leiden tot nieuwe en vernieuwende keuzes. En de doordachte daadkracht die nodig is in de maatschappelijke uitdagingen die voor ons staan.

Leden en dragers Community of Meaningful Leadership

Onze community is toegankelijk voor deelnemers aan en alumni van onze leiderschapsleergangen en andere Avicenna programma’s. Ook onze leiderschapsdocenten alsmede opdrachtgevers van leiderschapstrajecten en moderatoren kunnen deel uitmaken van deze community. Een lidmaatschap is kosteloos, en je bepaalt als lid zelf hoe actief je bent binnen het netwerk. We onderscheiden daarin 3 rollen:

  • Lid: je bent lid van de community, houdt onze berichten op de besloten LinkedIn-pagina in de gaten en sluit aan bij thema’s die voor jou interessant zijn.
  • Drager: Je draagt actief bij aan de community door initiatieven te nemen, interessant materiaal (bijvoorbeeld publicaties) in te inbrengen, dialogen op te starten of op andere wijzen een voor jou belangrijk thema te agenderen.
  • Werkgroep: De werkgroep geeft concreet vorm aan initiatieven, organiseert in samenspel met Avicenna sessies en houdt de ‘bedoeling’ van de Community in de gaten.

Activiteiten die je kunt verwachten

Vanuit de Community of Meaningful Leadership worden kwalitatief hoogwaardige kennis, impactvolle ervaringen en vernieuwende perspectieven op het vlak van leiderschap in de breedste zin van het woord met elkaar gedeeld en worden diverse inhoudelijke activiteiten ontplooid. Welke precies? Dat gaan we vormgeven in samenspraak met jullie! Leden, dragers en werkgroep.

Wat je in ieder geval kunt verwachten dit jaar is de State of Leadership lezing. Datum en inhoud hiervan worden nog gepland. Het onderwerp en de sprekers zullen actueel en maatschappelijk relevant zijn én mede bepaald door de leden en dragers van de community!

Verder staan er 3 inspiratiesessies gepland. Schrijf je snel in! Een mooie gelegenheid om andere deelnemers van jouw leergang opnieuw te ontmoeten, nieuwe netwerken op te doen, je te verrijken met relevante gedegen kennis en met nieuwe perspectieven weer de wereld in te gaan!

Ideeën die we verder hebben en graag samen met jou en de overige leden en dragers vormgeven zijn bijvoorbeeld:

  • Een vindplaats voor artikelen, boeken, video’s, online inspirerende seminars
  • Live en online dialoogsessies rondom een bepaald (door jullie aangedragen) onderwerp onder leiding van een leiderschapsexpert of docent
  • Een schrijfproces-verdiepingssessie: Veel van onze docenten schrijven met enige regelmaat boeken of brengen publicaties uit. We willen vanuit de community docenten cq. auteurs de gelegenheid geven om tijdens hun schrijfproces leiders in de praktijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun boek of publicatie. Waarbij deze leiders ook verrijkt worden door dit verdiepend gesprek. Voorbeelden waarbij auteurs Avicenna deelnemers gebruikt hebben als bron voor hun boek zijn bijvoorbeeld prof. John Rijsman en prof. Wil Derkse (Benedictijnse stuurmanskunst). Een te verwachten moment is met Igor Byttebier die naast zijn bekende boek Creativiteit HOE?ZO! nu een boek schrijft over duurzaamheid en daar graag met leden van de community over van gedachten wisselt.
  • Sparrings & adviessessies tussen leden: Wil jij als lid/drager zelf een thema agenderen, om bijvoorbeeld ervaringen van gelijkgestemden te horen, om met elkaar te sparren of om advies in te winnen, dan is er de mogelijkheid om een Hot Spot sessie op te zetten, rondom een thema dat jou bezighoudt.

Vormgeven in co-creatie

Zoals gezegd gaat de Community of Meaningful Leadership gaandeweg vorm krijgen, in co-creatie met haar leden. Daarvoor zijn we op zoek naar dragers, die samen met ons een mooi inhoudelijk en kwalitatief hoogwaardig platform willen vormgeven. Wil jij met jouw leiderschap daarin van betekenis zijn? Heb je ideeën of wil je al langer samen met anderen initiatieven nemen die de samenleving ten goede komen en die bijvoorbeeld sector- of organisatieoverstijgend zijn? Of heb je interessant materiaal, bijvoorbeeld publicaties of thema’s waarover je met anderen wilt spreken, meld het bij ons. Je bepaalt als drager uiteraard zelf de investering in tijd en inhoud. Wil je op de hoogte blijven van dit netwerk, maar zelf niet (meteen) actief willen bijdragen? Dan horen we je ook graag, en houden we je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.